Odpowiedź PKP PLK S.A. w kwestii inwestycji kolejowych planowanych i realizowanych na terenie Skawiny i Krakowa

[AKTUALIZACJA 5 sierpnia 2019 r.] Niedawno poprosiliśmy PKP Polskie Linie Kolejowe o informację, jakie działania teraz są podejmowane oraz kiedy zostaną zrealizowane przebudowy, budowy na linii Zator / Skawina / Kraków. Mamy na myśli głównie inwestycje typu linie kolejowe (modernizacja), perony, stacje kolejowe, dworce kolejowe (nowe, stare), dodatkowe tory, uruchomienie pociągów, a do tego wszystkiego poprosiliśmy o daty i ewentualne informacje o kwotach (wraz z ewentualnym dofinansowaniem UE). Poniżej znajdziecie odpowiedź rzecznika prasowego PKP PLK S.A.

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną wysłany 26 lipca 2019 r.:

Witam!

            Szanowni Państwo, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., realizują obecnie projekt inwestycyjny za ponad 250 mln zł,  ze środków budżetowych na trasie nr 94 Kraków Płaszów – Podbory Skawińskie. Będą nowe przystanki, bezpieczne przejścia i wygodne dojazdy w ramach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Pociągi sprawniej pojadą także do Skawiny i Zakopanego.

PLK wybudują nowe przystanki Kraków Opatkowice i Skawina Jagielnia na trasie z Krakowa do Skawiny. Zmodernizowane zostaną również istniejące stacje i przystanki Kraków Sidzina, Kraków Bonarka, Skawina, Skawina Zachodnia i Podbory Skawińskie. Będą nowe, wyższe i dłuższe perony, kładki oraz przejścia podziemne, które poprawią komfort pasażerów. Stacje i przystanki zostały zaprojektowane tak, by korzystać z nich mogli wszyscy podróżni, również osoby o ograniczonej możliwości poruszania się

W sąsiedztwie stacji Skawina, powstanie przejście podziemne, które ułatwi komunikację w miejscowości. Na stacji Kraków Bonarka zostanie wybudowana kładka stanowiąca, nie tylko dojście na perony ale również dodatkowe połączenie ul. Puszkarskiej  z ul. Tischnera, przeznaczone wyłącznie dla ruchu pieszo-rowerowego. Nowa kładka wybudowana zostanie również nad przystankiem Skawina Jagielnia. Przejściami podziemnymi podróżni dotrą na perony w Podborach Skawińskich, Skawinie i Skawinie Zachodniej.

Jakość i bezpieczeństwo podróży pociągiem poprawi się dzięki zastosowaniu najnowszych technologii. Linia kolejowa zostanie wyposażona w nowoczesne urządzenia sterowania ruchem, a na stacji Kraków Bonarka powstanie lokalne centrum sterowania. Poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym zwiększy modernizacja przejazdów.

Inwestycja  zakończy się w połowie 2021 roku. Dzięki niej, mieszkańcy miejscowości położonych wzdłuż trasy miejscowości otrzymają możliwość sprawnego poruszania się koleją aglomeracyjną. Nowe przystanki ułatwią komunikację mieszkańcom krakowskich Opatkowic i Skawiny oraz przyspieszą dojazdy do centrum Krakowa. Obok inwestycji PLK, swoje projekty prowadzić będą również samorządy. Powstaną nowe parkingi, drogi i chodniki, które ułatwią łączenie podróży i przesiadki.

W samym Krakowie realizowany jest  duży projekt z Krajowego Programu Kolejowego :

„Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. To największa i ważna kolejowa inwestycja w aglomeracji,  warta ponad miliard złotych, współfinasowana ze środków unijnych z instrumentu CEF „Łącząc Europę”. Prace obejmują niemal 20 km linii, biegnącej przez centrum miasta oraz estakady, wiadukty, mosty, na których będą nie dwa lecz cztery tory i nowe przystanki. Będą  niezwykle korzystnie zmiany dla komunikacji Krakowa, aglomeracji i Polski. Nowe estakady otworzą przestrzeń w zabytkowej części miasta. Będzie min. nowy przystanek Kraków Grzegórzki, dogodny szczególnie dla połączeń aglomeracyjnych. Dla pasażerów najistotniejsza będzie dobudowa dwóch torów, przeznaczonych dla pociągów regionalnych, na odcinku Kraków Płaszów– Kraków Główny. Dodatkowy tor pojawi się też na odcinku Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów. Dzięki nim przyspieszą pociągi dalekobieżne, a przewoźnicy będą mogli uruchomić dodatkowe połączenia aglomeracyjne.

Z poważaniem,
Dorota Szalacha
Zespół Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrala
{…}

=====

Dziękując za odpowiedź przesłaną w ciągu 3 dni roboczych, życzylibyśmy sobie, by na nasze wnioski kierowane do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie równie szybko odpowiadano, co jest praktycznie niezwykle rzadkie. Zatem pole do poprawy jest ogromne…

AKTUALIZACJA (5 sierpnia 2019 r.):

31 lipca 2019 r. dopytaliśmy jeszcze o jedną kwestię, a mianowicie powołując się na fakt, iż linia kolejowa (Skawina – Zator – Oświęcim) jest niesprawna, uszkodzona, czy też generalnie wymaga remontu… na całej linii (?), dopytaliśmy o to, kiedy ewentualnie miałby być realizowany jej remont.

Odpowiedź po przypomnieniu się, przyszła po 5 dniach od zapytania. Oto jej treść:

Witam!

            Szanowni Państwo, na trasie Kraków Płaszów – Oświęcim ( linia nr 94 ), PLK zrealizowały do końca 2017 r. inwestycje za ok.  56 mln zł ( netto ), obejmujące między innymi wymianę szyn, podkładów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym  na szlakach : Kraków Swoszowice – Skawina, Podbory Skawińskie – Spytkowice  oraz Przeciszów – Dwory – Oświęcim. Poprawę bezpieczeństwa na trasie i sprawniejszy ruch pociągów a także samochodów, zapewnił również remont kilku przejazdów kolejowo-drogowych.

Dzięki inwestycjom, w latach 2017 – 2018 roku podniesiono prędkość pociągów  w kilku lokalizacjach z 40  do 80 i 100 km/h.  Obecnie na przeważającym odcinku trasy Kraków Płaszów – Oświęcim jest prędkość 80 i 100 km/h. Ze względu na prace, prowadzone obecnie między Krakowem a Podborami Skawińskimi są ograniczenia prędkości.

W latach 2021 – 2023, PLK planują dalszą rewitalizację ( realizację kolejnego zakresu prac) na odc. Podbory Skawińskie – Oświęcim, by podnieść standard obsługi podróżnych.

 

Z poważaniem,

Dorota Szalacha

Dopytaliśmy jeszcze o sprecyzowanie, o co chodzi w tym zakresie prac, co się w nim mieści? Dworce, kolejne tory, naprawy wiaduktów? I gdzie?

Oto odpowiedź (5 sierpnia 2019 r.):

Dworce są w gestii  Spółki PKP S.A. Natomiast w dalszych planach PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na linii nr 94 Kraków Płaszów – Oświęcim jest wymiana torów ( tj. pozostała na dł. łącznej ok.  4 km ) między Podborami Skawiński a Brzeźnicą oraz w stacji Dwory, ponadto przebudowa peronów, obiektów inżynieryjnych ( mostów, przepustów, wiaduktów ), przejazdów kolejowo-drogowych. Szczegółowy zakres rewitalizacji zostanie określony na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej.

Dorota Szalacha

 

2 response to "Odpowiedź PKP PLK S.A. w kwestii inwestycji kolejowych planowanych i realizowanych na terenie Skawiny i Krakowa"

  1. Przez: czytelnik Zamieszczono: 18 sierpnia 2019

    Jest mowa o pociągach do Podborów Skawińskich. A co z mieszkańcami Gminy, którzy mieszkają w Zelczynie, Wielkich Drogach, Jaśkowicach itd.? Jak maja dojeżdżać do Krakowa? Motolotnią? Są gorszej kategorii? Przecież tory są. Czy ktoś myśli w tej gminie realnie? O wszystkich mieszkańcach a nie tylko w obrębie Skawiny. Może w końcu bezradni radni zaczną coś robić a nie tylko urzędować w gminie. Nie do tego zostali powołani by urzędować, ale do tego by działać dla tych, którzy w swojej naiwności oddali na nich głoś.

  2. Przez: Tomasz Zamieszczono: 13 sierpnia 2019

    Odpowiedź PKP – blablabla, wydamy dużo pieniędzy, będzie pięknie plus i szybko plus.

    Ja jednak codziennie dojeżdżam do Krakowa i chciałbym wiedzieć, kiedy realnie wrócą regularne kursy (po wakacjach pociąg znowu znika) prawdziwych pociągów (a nie wiecznie spóźnionej i powolnej komunikacji zastępczej). Teraz niestety jest tak, że PKP i Kraków porozumieli się, żeby wszystko rozgrzebać i nie dało się przejechać, ani koleją, ani autem (Trasa Łagiewnicka!).

    I jeszcze termin 2021 r. – chciałbym zauważyć, że nasz Dworzec miał być skończony w listopadzie 2018, a koń jaki jest, każdy widzi. Jesteśmy w Polsce i ogólnie nie należy przywiązywać się do deklarowanych terminów (Skawina, ul. Radziszowska się kłania). Dlatego interesuje mnie – i myślę, że innych też – nie kiedy oficjele poprzecinają wstęgi, tylko kiedy pociągi będą jeździć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *