Odpowiedź UMiG Skawina na zgłoszoną Usterkę nr 9 (zniszczony chodnik na Tynieckiej)

Skawina_Tyniecka1Szanowni Państwo, poniżej publikujemy odpowiedź Urzędu Miasta i Gminy Skawina na zgłoszoną przez jednego z czytelników w ramach serwisu usterkowego gminy Skawina “Usterki w gminie Skawina” usterkę nr 9 – dotyczącą zniszczonego chodnika na ul. Tynieckiej. O problemie tym pisaliśmy w artykule z dnia 9 sierpnia 2014 r. (czytaj: Usterka nr 9 – zniszczony chodnik na wale przy ulicy Tynieckiej w Skawinie). W dalszym ciągu zachęcamy Was do obserwowania swojego otoczenia i zgłaszania usterek na naszym profilu facebookowym.

Treść odpowiedzi mailowej z UMiG Skawina, którą otrzymaliśmy dziś, tj. 12 sierpnia 2014 r.:
Odpowiadając na e-mail z dnia 9 sierpnia 2014r. (data wpływu na dziennik podawczy tut. Urzędu 11.08.2014r.) zgłaszający usterkę nr 9 – zniszczony chodnik na wale przy ulicy Tynieckiej w Skawinie Urząd Miasta i Gminy w Skawinie uprzejmie wyjaśnia, że wał rzeki Skawinki znajdujący się na działkach o numerach ewidencyjnych 463/5 i 1853/5 stanowi własność Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, ul. Szlak 73, 31 – 153 Kraków. W dokumentach ewidencji gruntów oraz innych informujących o własności brak jest danych zmieniających stan prawny działek ze względu na budowę chodnika na wale, co oznacza, że przedmiotowy chodnik zawsze stanowił własność MZMiUW w Krakowie.
Wychodząc na przeciw potrzebom mieszkańców oraz w celu zapewnienia im bezpieczeństwa w dniu 07.07.2014r. Gmina Skawina podpisała umowę z Powiatem Krakowskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Krakowskiego, na realizację w 2014 roku chodnika w ciągu ulicy Tynieckiej w Skawinie. 
Budowa chodnika obejmuje odcinek od działki 1813/31 (własność firmy SKAWTECH) do działki o numerze ewidencyjnym 756 – rejon skrzyżowania ul. Tynieckiej z ul. Wojska Polskiego. Gmina Skawina Uchwałą Nr XLII/522/2014 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 kwietnia 2014r. przeznaczyła na realizację w/w zadania 120 000,00 zł. Zgodnie z zapisami w/w umowy Inwestorem upoważnionym do realizacji budowy chodnika jest Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, ul. Włościańska 4, 30 – 138 Kraków.
Równocześnie pragniemy poinformować, że Lokalna Grupa Działania “Blisko Krakowa” w ramach projektu Budowa Kompleksowego Produktu Turystycznego “Skarby Blisko Krakowa” planuje wykonać na wale ścieżkę rowerową. W zakres prac wchodzi m. in. wykonanie modernizacji nawierzchni chodnika prowadzącego wałem rzeki Skawinki wzdłuż ulicy Tynieckiej.  Przybliżony czas realizacji to II połowa 2015r.
Z poważaniem
K a t a r z y n a   Ż e l a z o w s k a – p. o. Inspektora
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Miejsce planowanej budowy chodnika przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego:
Skawina_Tyniecka1
Skawina_Tyniecka2
(Źródło: geoportal.gov.pl)
Zobacz także:

1 response to "Odpowiedź UMiG Skawina na zgłoszoną Usterkę nr 9 (zniszczony chodnik na Tynieckiej)"

  1. Przez: wola Zamieszczono: 12 sierpnia 2014

    Zróbcie w końcu drogi w Woli po tym jak je zniszczyliście kanalizacją

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *