Odpowiedź Urzędu w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie m.in. plakatów wyborczych kandydatów

BIP-LOGODnia 30 października 2014 r. opublikowaliśmy na naszej stronie informację Burmistrza Miasta i Gminy w Skawinie z dnia 2 września 2014 roku o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku (czytaj: Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie m.in. plakatów wyborczych kandydatów). W przypadku miasta Skawina oraz Radziszowa wskazano konkretne lokalizacje tych miejsc (podając np. ulice), natomiast w przypadku sołectw była podana jedynie liczba tablic na dane sołectwo, a nie miejsce, którego miała informacja dotyczyć.

Dlatego też zwróciliśmy się do UMiG Skawina o doprecyzowanie, gdzie te miejsca konkretnie się znajdują.

Odpowiedź, którą otrzymaliśmy 4 listopada 2014 r.:

W odpowiedzi na Państwa prośbę przesłaną e-mailem z dnia 30.10. 2014 r. , a otrzymaną w dniu 03.11. 2014 r. dotyczącą doszczegółowienia miejsc położenia tablic informacyjnych na terenach poszczególnych wiosek, niniejszym przekazuję dane w załączniku.

Niestety, ze względu na brak ulic w pozostałych miejscowościach oprócz Radziszowa, opisy miejsc są bardzo „lokalne”, poprzez podanie nazw przysiółków lub nazw sklepów. Informacje są podane przez sołtysów wsi.  

Z poważaniem Barbara Ptak – Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska UMiG Skawina tel.12-277-01-53.

Zawnioskowaliśmy w odpowiedzi na ten e-mail by ta zaktualizowana informacja znalazła się również w BIP (tutaj: Wybory samorządowe 2014)

A poniżej prezentujemy przekazany nam wykaz tablic:

Tablice ogłoszeniowe sołectwa.

 

1. Borek Szlachecki

1. Droga krajowa koło nr 138

2. Droga powiatowa, przy sklepie Dukato

3. Skrzyżowanie drogi krajowej z powiatową (w stronę Rzozowa)

4. Przy mostku drogi do kościoła

5. Droga Gminna, przy  nr 169

6. naprzeciw nr 62, skrzyżowanie drogi powiatowej i gminnej

 

2. Facimiech

1.  Droga krajowa, przy skręcie na miejscowość Facimiech

2.  Przy sklepie Delfinek (droga gminna) koło boiska

3.  Przy kościele

 

3. Gołuchowice

1.Droga wojewódzka, przy kapliczce po lewej stronie

2. Droga wojewódzka, centrum wsi

3. Droga wojewódzka, przy kapliczce po prawej stronie, droga na Krzęcin

 

4.Grabie

1.Droga wojewódzka , przed skrętem na Wierzbanówkę po lewej stronie

2. Droga wojewódzka, na pętli po prawej stronie

3. Przy sklepie Smajek, przy drodze gminnej po prawej stronie

4. Wierzbanówka, przed mostem na zakręcie

 

5. Jaśkowice

1.Przy plebanii

2.Droga krajowa, przy kapliczce

3. Droga krajowa, przy skręcie na Bęczyn

4. Żory, za mostem na kanale

5.  Żory, bliżej Wisły

 

6. Jurczyce

1.Przy Domu Ludowym

2.Przy Izbie Pamięci

3. Droga gminna  na Podole

4. Droga gminna , przy granicy z Radziszowem

 

7. Kopanka

1. Pętla Przeryta

2. Droga powiatowa, przy nr 54

3. Przy figurze pod promem

4. Przy sklepie „Kefirek”

5. Przy Kościele

 

8. Krzęcin

1.Przy Kościele x 2 szt.

2.Przy cmentarzu

3. Droga powiatowa , przy sklepie Balbina

4. Przy OSP

5. Droga powiatowa, przy boisku sportowym

6. Droga powiatowa, przy figurce , po prawej stronie

7. Droga powiatowa, przy figurce za cmentarzem, po lewej stronie

 

9. Ochodza

1. Droga na Facimiech, przy ogrodzeniu dworu

2. Na Ryneczku

3. Przy świetlicy

4. Droga przy żwirowni

5. Droga główna tzw. Odwiśle

 

10. Polanka Hallera

1. OSP

2. Przy pętli autobusowej, przy drodze gminnej

 

11. Pozowice

1. Przy Kościele

2. Centrum wsi

3. Przy sklepie GS

4. Droga na Facimiech, tzw. dół Wiślany, przed nr 124

5. Tzw. Podlesie koło nr 75

 

12. Radziszów

1.ul. Jana Pawła II – Dom Nauczyciela

2. ul. Jana Pawła II – centrum

3. ul. Szkolna – wjazd do Dworu

4. ul. Podlesie  – ul. Kęciki

5. ul. Podlesie – ul. Spacerowa

6. ul. Zawodzie – stacja PKP

7. ul. Zawodzie, naprzeciwko nr 86

8.ul. Zawodzie –sklep monopolowy

9. ul Zawodzie – wjazd na most

10. ul. Brzegi –mały most

 

13. Rzozów

1. Skrzyżowanie – droga na Radziszów

2. Przy Kościele

3. Skrzyżowanie drogi powiatowej i gminnej, zakręt w kierunku Szkoły

4. Droga powiatowa na Radziszów, za sklepem prawa strona.

 

14. Wielkie Drogi

1. Droga do Stacji PKP

2. Przy ośrodku zdrowia

3. Przy Szkole

4. Przy Gzymsiku

5. OSP

 

15. Wola Radziszowska

1.Droga powiatowa,  Kapelanka

2. Droga powiatowa, przy skręcie na Wolę Radziszowską

3. Brzeg

4. Przy zjeździe z Lipek na kiosku

5. Dom ludowy

6. Przy kościele x 3 szt.

7. Przy sklepie Koliber

8. Przy sklepie/bar u Uchacza

9. Na końcu wsi, przy  sklepie Gonka

 

16. Zelczyna

1. Przy pętli autobusowej x 3szt.

2. Droga krajowa, przy sklepie

3. Droga krajowa, przystanek pierwszy z wiatą od Skawiny (po lewej stronie)

4. Za szkołą,  pierwsza w lewo na skrzyżowaniu

5. Tzw. Dzioły skrzyżowanie

 

Źródło:
UMiG Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *