Odpowiedź wojewody na pytania po pożarze składowiska odpadów i komentarz PAS

Nazajutrz po pożarze składowiska odpadów w Skawinie 14/15 czerwca br., wojewoda małopolski Piotr Ćwik przewodniczył doraźnemu posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W naradzie udział wzięli przedstawiciele policji, straży pożarnej, WIOŚ, Sanepidu, WITD, a także starosta krakowski i zastępca burmistrza Skawiny. Były podziękowania dla służb za zaangażowanie w gaszenie pożaru i zabezpieczenie miejsca zdarzenia, ale i zapewnienie, że składowiska odpadów znajdą się pod lupą służb. Na spotkaniu tym omówiono przebieg akcji oraz aktualny stan sytuacji. Pracownicy WIOŚ z kolei dokonali pomiarów jakości powietrza specjalistycznym sprzętem i pobrano próbki wody z rzeki Skawinka. Zapewniono, że spektrometr nie wykazał obecności substancji niebezpiecznych na poziomie skanowania; nie stwierdzono w rejonie Skawiny przekroczeń poziomów dopuszczalnych mierzonych substancji w powietrzu a podwyższone stężenie benzenu i pyłu zawieszonego PM10 odnotowano jedynie w południowej części Krakowa w nocy. Wojewoda zapowiedział, że podległe mu służby będą w najbliższym czasie przeprowadzać kontrole składowisk odpadów w województwie małopolskim. W tym celu powstały zespoły robocze złożone z przedstawicieli Policji, Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dopytaliśmy o szczegóły. Poniżej odpowiedź Biura Prasowego wojewody małopolskiego oraz komentarz do sprawy Jakuba Jędraka z Polskiego Alarmu Smogowego.

Powyższe przedstawiono na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego w notatce prasowej pod linkiem: Składowiska odpadów pod lupą służb. Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego po pożarze w Skawinie.

Pytania i odpowiedzi

W nawiązaniu do niej 18 czerwca br. zadaliśmy wojewodzie następujące pytania:

1) KIEDY dokładnie kontrole zostaną przeprowadzone?

2) JAK one zostaną przeprowadzone?

3) KTO je przeprowadzi?

4) CO dokładnie kontrole obejmą (zakres przedmiotowy/podmiotowy) itp.?

5) Proszę również o nadesłanie specyfikacji urządzenia: RAPID PLUS (w tym możliwości techniczne – co mierzy, czego nie mierzy jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, warunki pracy, itd.)

=====

W odpowiedzi biura prasowego wojewody z 20 czerwca br. możemy przeczytać:

(…)

przekazuję odpowiedzi na zadane przez Pana pytania prasowe:

  1. Kontrole są już prowadzone i będą kontynuowane w czerwcu i lipcu br. Częściowe  wyniki kontroli zostaną przygotowane do dnia 3 lipca 2018 r., a końcowe wyniki do 31 lipca 2018 r.
  2. Zespoły kontrolne będą prowadzić czynności kontrolno-rozpoznawcze w terenie, a wyniki zostaną ujęte w wersji tabelarycznej oraz naniesione na mapę infrastruktury gospodarowania odpadami w województwie małopolskim, aktualizowaną przez WCZK.
  3. Zespoły kontrolne będą się składać z przedstawicieli PSP, Policji, WIOŚ i starostw, w różnych konfiguracjach.
  4. Kontrolowane będą wszystkie składowiska odpadów (zakładów utylizacji odpadów komunalnych i sortowni śmieci oraz innych zakładów utylizacji odpadów), obiekty i tereny, które służą  gromadzeniu odpadów oraz pozwolenia i zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie i utylizację odpadów. Kontrole wykażą jakie jest zagrożenie pożarowe i środowiskowe na składowiskach odpadów, co będzie wiązało się z zaleceniami pokontrolnymi, włącznie z cofnięciem pozwolenia. Wskazane zostaną również dzikie składowiska odpadów.
  5. Mobilny spektrometr RAPID PLUS – urządzenie pracujące w podczerwieni, służące do pomiarów substancji niebezpiecznych w powietrzu. Detektor ten umożliwia wykrywanie i identyfikowanie szeregu toksycznych substancji zamieszczonych w bibliotece urządzenia, występujących w formie gazowej. Sprzęt ten poprzez uzyskanie szybkich wyników bez długotrwałych analiz pozwala na szybką ocenę zagrożenia w nagłych sytuacjach mogących powodować zagrożenie środowiska (w załączeniu dane szczegółowe).

Z wyrazami szacunku

Paweł Gofron

Inspektor wojewódzki

Biuro Wojewody

Oddział ds. Mediów i Komunikacji Społecznej

Załącznik – Lista substancji RAPID Plus

Badano gazy bojowe?

Tylko jak możemy wyczytać na stronie smoglab – Laboratorium powietrza,

– WIOŚ użył urządzenia służąco de facto do wykrywania gazów bojowych, lub substancji których można jako gazy bojowe użyć. I stwierdził, że tego typu związków tam nie znaleziono, więc możemy spać spokojnie. Tego nie wymyśliłby nawet Bareja. Można to ciągnąć dalej, ad absurdum, na przykład: szkoda że nie użyto licznika Geigera. Okazało by się (surprise, surprise) że nie ma podwyższonego poziomu promieniowania jonizującego, czyli nie ma skażenia radioaktywnego. Jakaż ulga! – pisze Jakub Jędrak o pomiarach prowadzonych po pożarze składowiska odpadów w Skawinie. Poniżej cały tekst. 

KLIKNIJ TUTAJ

AKTUALIZACJA (3 lipca 2018 r.):

W międzyczasie otrzymaliśmy od Czytelników linka do strony właściciela zakładu przemysłowego oraz tego terenu, na której umiejscowione jest składowisko odpadów.

Witryna ta prezentuje nie tylko firmę, ale w aktualnościach widnieje również opis i galeria zdjęć przedstawiająca gości otwierających w roku 2016 ten zakład, a na terenie którego w czerwcu br. wybuchł pożar: KLIKNIJ TUTAJ.

Warto odnotować, że, cyt.:

W otwarciu zakładu uczestniczyli: Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju – Jadwiga Emilewicz, Wicewojewoda Małopolski – Piotr Ćwik, Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu  S.A. – Michał Szaniawski, Prezes Zarządu ARP Venture – Jakub Kur, Prezes Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego – Wojciech Przybylski, Wiceprezes Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego – Małgorzata Popławska, , Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – Małgorzata Mrugała, Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – Józef Kała, władze samorządowe miasta Skawina, powiatu krakowskiego i sąsiednich gminProfesorowie krakowskich uczelni wyższych – Uniwersytetu Jagiellońskiego, AGH, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Posłowie i Senatorowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakład został poświęcony przez: Ks. prałata Edwarda Ćmiela.

Wybrane fotografie:

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *