Odpowiedź Zarządu Dróg Miasta Krakowa: Na rondo przy ul. Skotnickiej i Wrony jeszcze trochę poczekamy…

Ostatnio otrzymaliśmy informację, co do prac projektowych w ramach planowanej inwestycji na granicy Skawiny i Krakowa o nazwie: Rozbudowa ul. Wrony – etap II na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem: Skotnicka – Wrony – Podgórki Tynieckie – która zakłada budowę ronda turbinowego. Otóż – jak nas poinformował Zarząd Dróg Miasta Krakowa – prace projektowe „nadal są kontynuowane”. Ponad miesiąc temu została w końcu wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, która stanowić ma istotny kamień milowy dla tego zadania. Szczegóły znajdziecie Państwo poniżej w odpowiedzi z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Odpowiedź z 26 lipca 2019 r. na zapytanie prasowe InfoSkawiny:

Dzień dobry,

poniżej przesyłamy informacje:

Prace projektowe nadal są kontynuowane. 19 czerwca – po czasochłonnej fazie konsultacji projektu – została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, która stanowi istotny kamień milowy dla tego zadania.

Zespół projektowy stara się o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę koryta potoku Sidzinka, przepływającego w rejonie projektowanego ronda (wspomniana decyzja środowiskowa jest do uzyskania pozwolenia niezbędna). 

W międzyczasie konsultowane są w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa ostatnie szczegóły projektu budowlanego branży drogowej, przed jego ostatecznym uzgodnieniem, otwierającym drogę do dalszych etapów – przygotowania projektów wykonawczych pozostałych branż, a następnie uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 

Z wyrazami szacunku,

Zespół Prasowy

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

tel: 12 616 75 10/69

Zobacz także:

Kiedy powstanie rondo turbinowe w ciągu DK 44: skrzyżowanie ul. Skotnickiej – Wrony – Podgórki Tynieckie?

Unieważniony przetarg na przebudowę ul. Mieczysława Wrony (rondo turbinowe przy zjeździe z A4 w stronę Skawiny)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *