Odpowiedź Zarządu Dróg Miasta Krakowa – nie będzie budowy ronda turbinowego przy ul. Skotnickiej / Wrony

[AKTUALIZACJA 18 listopada 2020 r.] Otrzymaliśmy właśnie odpowiedź Zarządu Dróg Miasta Krakowa na temat (nie)budowy ronda turbinowego w ramach planowanej inwestycji pn. “Rozbudowa ul. Wrony – etap II na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem: Skotnicka – Wrony – Podgórki Tynieckie”. W listopadzie ubiegłego roku informowano nas, że w dalszym ciągu trwają prace projektowe, które koncentrują się głównie na zapewnieniu właściwej geometrii oraz organizacji ruchu w obrębie projektowanego ronda, tj. skrzyżowania ulic Wrony – Skotnicka – Podgórki Tynieckie – Hollendra. A jaka odpowiedź nadeszła teraz, czyli prawie rok od tamtej odpowiedzi? Zapraszamy do lektury…

I. Zapytanie skierowane do ZDMK 24 sierpnia 2020 r.:

Szanowni Państwo
 
Kontynuując wątek… (poniżej ciągłość korespondencji…):
 
Kiedy rozpocznie się realizacja w terenie inwestycji pn. “Rozbudowa ul. Wrony – etap II na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem: Skotnicka – Wrony – Podgórki Tynieckie” w Krakowie, która zakłada budowę ronda turbinowego?
 Na jakim etapie są przygotowania dokumentów? przetargu? wykonawstwa?  
 
Pozdrawiamy
Redakcja

II. Odpowiedź ZDMK z dnia 26 sierpnia 2020 r.:

Dzień dobry,

Podjęto decyzję o rezygnacji z budowy ronda turbinowego w ramach przedmiotowego zadania. Zadanie zostało ograniczone do rozbudowy samej ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej – z wyłączeniem skrzyżowania ulic Skotnicka – Wrony – Podgórki Tynieckie. Spowodowane jest to trudnościami w osiągnięciu zgodności stanowisk pomiędzy ZDMK i GDDKiA (GDDiK stawia nie akceptowalne przez ZDMK warunki w związku z inwestycjami prowadzonymi przez siebie w rejonie spornego skrzyżowania). W konsekwencji brak jest możliwości uzyskania uzgodnień branżowych z GDDKiA w zakresie projektowanego ronda, które to uzgodnienia są konieczne do uzyskania decyzji ZRID.

W sierpniu br. złożony został wniosek o wydanie decyzji ZRID (na zakres nie obejmujący ronda) – planowane rozpoczęcie robót budowlanych to 2 poł. 2021 r. Powodem opóźnienia w stosunku do zakładanego wcześniej harmonogramu są m. in. wspomniane trudności w uzyskiwaniu pozytywnego stanowiska GDDKiA.

ZESPÓŁ PRASOWY                                     

Zarządu Dróg Miasta Krakowa

AKTUALIZACJA (28 sierpnia 2020 r.):

Swoje stanowisko wyraziła wobec tego GDDKiA, która wczoraj napisała do naszej redakcji

III. Odpowiedź GDDKiA z 27 sierpnia 2020 r.:

Szanowni Państwo,

W związku z zarzutami ZDMK kierowanymi pod adresem GDDKiA Oddziału w Krakowie w publikacji zamieszczonej na portalu internetowym: https://www.infoskawina.pl/odpowiedz-zarzadu-drog-miasta-krakowa-nie-bedzie-budowy-ronda-turbinowego-przy-ul-skotnickiej-wrony/  informujemy: nie przedstawiliśmy w swojej opinii żadnych nadzwyczajnych warunków dla rozbudowy skrzyżowania na odcinku ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem: Skotnicka-Wrony-Pogórki Tynieckie.

W odpowiedzi na wniosek o opinię projektu budowlanego zostały przedstawione wartości prowadzonych pomiarów ruchu (na ul. Skotnickiej w godzinach szczytu natężenie ruchu wynosi 3000 pojazdów na godzinę) i zwróciliśmy uwagę na konieczność zwiększenia przepustowości skrzyżowania. Budowa ronda jednopasowego nie rozwiąże tego problemu. Zwiększenie przepustowości ruchu na ul. Skotnickiej w Krakowie i dalej ul. Krakowskiej w Skawinie może zapewnić budowa dwóch rond dwupasowych. z czego jedno, na DK44 w Skawinie wybuduje GDDKiA i zastąpi ono istniejące skrzyżowanie ul. Krakowskiej i obwodnicy miasta. GDDKiA przekazała już projekt tego ronda wraz z niezbędnymi dokumentami do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w maju br. Czekamy na wydanie decyzji ZRID.

Rondo budowane przez GDDKiA będzie dwupasowe i w przypadku, gdy sąsiadujące z nim rondo będące inwestycją miejską posiadałoby także dwa pasy można osiągnąć zakładany cel czyli zwiększenie przepustowości ruchu, co jest niezwykle istotne z uwagi na ruch z autostrady A4 kierujący się na węzeł Skawina i ul. Skotnicką. Odpowiedź na wniosek biura projektowego, któremu prace zlecił ZDMK została udzielona 6 września 2018 r. Od tej pory nie było żadnego kontaktu z projektantem ze strony ZDMK z GDDKiA, w sprawie budowy ronda. Dołączamy skan odpowiedzi.

Z poważaniem

Iwona Mikrut

Główny specjalista ds. komunikacji społecznej

Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków

Załącznik do pisma GDDKiA:

=====

Komentarz redakcyjny:

Powstaje pytanie, i jak w Polsce ma być cokolwiek, kiedykolwiek lepiej, gdy dwie opłacane ze środków publicznych instytucje (organy) nie mogą dojść do porozumienia…

A może Wy macie podpowiedź, jak wyjść z tego impasu?

AKTUALIZACJA (18 listopada 2020 r.):

IV. Zapytanie skierowane do ZDMK 18 listopada 2020 r.:

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do tej informacji z Państwa strony dotyczącej “Rozbudowa ul. Wrony (II etap: od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej)”:

” Niezależnie od zakończenia przez GDDKiA prac w tym rejonie i w oparciu o ich ustalenia – złożony zostanie wniosek o wprowadzenie osobnego zadania do Budżetu MK, którego celem będzie udrożnienie dojazdu na linii Kraków – Skawina m. in. poprzez budowę ronda.”

uprzejmie prosimy o wiadomość, czy taki wniosek został złożony do przyszłorocznego budżetu i czy obejmuje przedmiotową budowę ronda w tym rejonie.?

V. Odpowiedź ZDMK z tego samego dnia brzmiała:

Tak, na liście hierarchicznej zadań wnioskowanych do przyszłorocznego budżetu oraz do WPF-WPI znalazło się zadanie polegające na rozbudowie układu drogowego ul. Skotnickiej, na odcinku od łącznicy z autostradą A-4 do obwodnicy Skawiny, wraz z budową ronda turbinowego w miejscu skrzyżowania ulic Skotnicka-Wrony-Podgórki Tynieckie-Hollendra.

Zobacz także:

Odpowiedź Zarządu Dróg Miasta Krakowa: Na rondo przy ul. Skotnickiej i Wrony jeszcze trochę poczekamy… [AKTUALIZACJA]

Kiedy powstanie rondo turbinowe w ciągu DK 44: skrzyżowanie ul. Skotnickiej – Wrony – Podgórki Tynieckie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *