Ogłoszenie o II nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 11 grudnia 2014 r.

Sesja_Infoskawina_Gmina_SkawinaJutro, tj. 11 grudnia 2014 r. o godz. 17:00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy Skawina, ul. Rynek 1, I p. odbędzie się II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Porządek obrad został opublikowany w BIP (wraz z załącznikami). Znajdziecie go Państwo również poniżej. Przypominamy, że każdy obywatel może wziąć udział w sesji, włącznie z możliwością nagrywania dźwięku, czy obrazu. Zachęcamy do udziału w sesjach.

Porządek obrad II Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 11 grudnia 2014 roku:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Ramowy program działań Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
  4. Uchwała w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej) | KLIKNIJ TUTAJ
  5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2014 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina – referująca: Teresa Wątor Skarbnik Gminy).
  6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina – referująca: Teresa Wątor Skarbnik Gminy).
  7. Uchwała w sprawie współfinansowania Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień prowadzonego przez Miasto Kraków – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina – referująca: Teresa Wątor Skarbnik Gminy). | KLIKNIJ TUTAJ
  8. Zamknięcie sesji.

UWAGA:

Materiały do pkt 5 i pkt 6 zostaną przekazane Radnym na sesji.

Projekty uchwał dotyczące pkt. 4. i 7. dostępne są w załącznikach powyżej.

Źródło:
BIP Gminy Skawina | fot. infoskawina.pl (kadencja radnych 2010-2014)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *