Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Kierownik Biura LGD “Blisko Krakowa” (AKTUALIZACJA)

43763ddc090bdc39c3fb8cdefd232fdaNiedawno na naszej stronie informowaliśmy o trzech ofertach pracy w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska (KLIKNIJ), a teraz Zarząd stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa ogłosił nabór na stanowisko pracy: Kierownik Biura. Forma zatrudnienia to umowa o pracę. Termin składania ofert jeszcze tylko przez tydzień, do 20 lutego 2015 r. (piątek). Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze /pobierz/ oraz poniżej.

Procedura naboru

Po upływie terminu składania ofert Zarząd Stowarzyszenia dokona wstępnej selekcji, w wyniku której odrzucone zostaną oferty, które wpłynęły po terminie, nie zostały złożone w formie pisemnej oraz niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze.

Listę nie więcej niż 5 kandydatów, wybranych przez Zarząd na podstawie prawidłowo złożonych ofert, uszeregowanych wg stopnia spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, Zarząd zamieści na stronie internetowej www.bliskokrakowa.pl wraz z podaniem imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania.

Kandydaci znajdujący się na tej liście zostaną poinformowani o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Zarząd może postanowić o przeprowadzeniu testu sprawdzającego wiedzę, predyspozycje i umiejętności kandydatów.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronach internetowych LGD Blisko Krakowa i gmin – członków LGD Blisko Krakowa oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie LGD Blisko Krakowa.

Szczegółowe zasady prowadzenia naboru na stanowisko pracy zostały określone w „Zasadach rekrutacji i zatrudniania pracowników oraz zasadach zlecania zadań Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa”, stanowiących załącznik do uchwały nr 5 Walnego Zebrania stowarzyszenia Blisko Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. /pobierz/

Ogłoszeniu o naborze /pobierz/

Termin składania ofert to 20 lutego 2015 r.

=====

KOMENTARZ:

Ogłoszenie o naborze na kierownika Biura LGD powyższe pojawiło się już na stronie LGD “Blisko Krakowa” oraz na stronie gminaskawina.pl ale nie pojawiło się w Biuletynie Informacji Publicznej LGD Blisko Krakowa (KLIKNIJ), który zapewniałby urzędową rzetelność i wiarygodność przekazywanych danych a także to, że ogłoszenie nie uległo aktualizacji od momentu pierwszego ogłoszenia.

AKTUALIZACJA: (15 lutego 2015 r.)

Informacja o naborze ukazała się już w Biuletynie Informacji Publicznej Stowarzyszenia LGD “Blisko Krakowa: (“Czas wytworzenia: 2015-02-14 13:03:19”).

AKTUALIZACJA:

W wyniku przeprowadzonego naboru ofert na wolne stanowisko: Kierownik Biura, wpłynęły 2 oferty.

Po przeprowadzeniu  weryfikacji formalnej dokumentów Zarząd stowarzyszenia LGD podjął decyzję o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru następujących osób:

  1. Kinga Paciorek – Skawina
  2. Arkadiusz Węglarz – Klucze

Zgodnie z  „Zasadami rekrutacji i zatrudniania pracowników oraz zlecania zadań Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa” /pobierz/ wymienione wyżej osoby  przechodzą do merytorycznego etapu naboru.

Źródło: BIP LGD Blisko Krakowa

AKTUALIZACJA (3 marca 2015 r.):

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy: Kierownik Biura LGD

Zarząd stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa ul. Żwirki i Wigury 23, 32-050 Skawina informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy Kierownika Biura zatrudniono Panią Kingę Paciorek, zamieszkałą w Skawinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na podstawie przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, którzy spełniali wymagania formalne ustalono, że Pani Kinga Paciorek w największym stopniu spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze dotyczące wykształcenia, wiedzy i kwalifikacji niezbędnych na stanowisku Kierownika Biura.

Źródło: BIP LGD Blisko Krakowa

 

2 response to "Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Kierownik Biura LGD “Blisko Krakowa” (AKTUALIZACJA)"

  1. Przez: M. Zamieszczono: 13 lutego 2015

    Co to znaczy w ostatnim akapicie ” nie uległo aktualizacji”?

    • Przez: Adam Dobrawy Zamieszczono: 13 lutego 2015

      Zmianie, po prostu czy ktoś nie dłubał w treści ogłoszenia w czasie konkursu np. zmieniając dogodnie zasady. BIP ma dziennik zmian i wszelkie informacje kto, kiedy, w jakim zakresie zmieniał treści są rejestrowane. Na innych stronach tego nie ma.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *