Ogłoszone konkursy ofert na realizację zadań publicznych

praca_zespołowa-150x138Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o ogłoszeniu otwartych konkursów ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań z zakresu: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, „Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” oraz „Zajęcia pozaszkolne realizujące programy z zakresu profilaktyki uzależnień w świetlicach środowiskowych dla dzieci i młodzieży”. Więcej informacji znajdziecie Państwo poniżej.

„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” – KLIKNIJ TUTAJ.

„Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” – KLIKNIJ TUTAJ.

„Zajęcia pozaszkolne realizujące programy z zakresu profilaktyki uzależnień w świetlicach środowiskowych dla dzieci i młodzieży” – KLIKNIJ TUTAJ.

Dodatkowych informacji udziela: Tomasz Stawowy – Zespół ds. promocji, sportu i współpracy, tel.: 12 277 01 12 , e-mail: tstawowy@um.skawina.net.

Źródło:
UMiG Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *