Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i organizacje społeczne – wypełnijcie ankietę!

AnkietaUrząd Miasta i Gminy Skawina (Zespół ds. pozyskiwania środków zewnętrznych) zaprasza organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i organizacje społeczne do wypełnienia ankiety, której wyniki posłużą do opracowania Wieloletniego Programu Partycypacji Społecznej. Jednym z istotnych jego elementów będą zasady współpracy gminy z organizacjami społecznymi.

Ankieta jest przygotowana w ramach projektu partnerskiego 5 gmin pn. „Razem Blisko Krakowa – zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego”.

Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres:  konwent@razembliskokrakowa.pl – w terminie do dnia 15 września 2014 r.

Link do ankiety: KLIKNIJ TUTAJ.

Źródło:
UMiG Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *