Ostrzeżenie policji – nie daj się oszukać przestępcy!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Przestępcy działający metodą „na policjanta” wciąż oszukują starsze osoby. Wyłudzają pieniądze, które często stanowią wszystkie oszczędności seniorów. Nie bądźmy obojętni i ostrzeżmy naszych krewnych, że mogą do nich telefonować osoby podszywające się pod członków rodziny lub policjantów.


Policja przestrzega mieszkańców przed oszustami wyłudzającymi od starszych osób pieniądze metodą na tzw. „policjanta”.
Przestępcy są często zatrzymywani dzięki pomocy osób, które mają świadomość tego, że mogą zostać oszukane. Niestety wciąż jesteśmy informowani o kolejnych pokrzywdzonych. Kiedy starsza osoba odbiera telefon od rzekomego „policjanta” z prośbą o pomoc w zatrzymaniu oszustów, często przekazuje przestępcom oszczędności całego życia.

  1. Oszuści dzwonią najpierw na numer stacjonarny i nawiązując rozmowę ze starszą osobą, często podszywają się pod któregoś z członków rodziny.
  2. Po chwili jednak przerywają połączenie.
  3. Bardzo szybko telefon ponownie dzwoni. Tym razem przestępca podaje się za policjanta, funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji.
  4. Oszust przekonuje starszą osobę, że rozpracowuje zorganizowaną grupę przestępczą i prosi, aby mu w tym pomóc. Twierdzi, że dzięki temu będzie można zatrzymać przestępców oszukujących starsze osoby i zapobiec utracie oszczędności np. zdeponowanych na bankowej lokacie.  Pomoc ma polegać na przekazaniu gotówki lub pozostawieniu pieniędzy we wskazanym miejscu.
  5. Po przekazaniu pieniędzy lub wpłaceniu ich na wskazane przez oszusta konto, wszelki kontakt z przestępcami się urywa.
  6. Z reguły wówczas pokrzywdzony orientuje się, że padł ofiarą oszusta.

UWAGA – metoda ta w różnych modyfikacjach jest wykorzystywana przez oszustów.

Komisariat Policji w Skawinie O S T R Z E G A:  na terenie Gminy Skawina znane są przypadki zastosowania tego typu metody. Prosimy o zgłaszanie każdej podejrzanej sytuacji na Policję.  Przestrzegamy również przed osobami znanymi pokrzywdzonym, które zdobywają zaufanie osób starszych służąc drobną pomocą, opieką itp. Czasem pożyczają drobne sumy, które następnie terminowo zwracają, aby się uwiarygodnić. W konsekwencji swojego postępowania pożyczają większe kwoty, których zwrotu nie można wyegzekwować. W takich przypadkach Policja również przestrzega przed pochopnym podejmowaniem decyzji o pomocy finansowej dla takiego znajomego, który nie zawsze ma czyste intencje. Prosimy o ostrożność – takie przypadki również miały miejsce w Gminie Skawina!

Oszuści często informują starsze osoby, aby udając się do banku wypłacić pieniądze, nie mówili kasjerom i obsłudze placówek bankowych, w jakim celu to robią. Oszuści starają się przekonać starsze osoby, że pracownicy banków również należą do grupy przestępczej i dlatego nie wolno ich o niczym informować.

Pamiętajmy, że zasada „ograniczonego zaufania” do nieznajomych obowiązuje nie tylko dzieci. Dorośli często o niej zapominają, stając się ofiarami własnej łatwowierności i braku rozwagi. Niespodziewane telefony osób podających się za policjantów, od dawno niewidzianych wnuków, siostrzenic czy kuzynów nie muszą zakończyć się naszą finansową porażką, jeżeli będziemy przestrzegać dwóch podstawowych zasad:

  1. Policjant nigdy nie zadzwoni z informacją o prowadzonej akcji.
  2. Policja nigdy nie poprosi Cię o przekazanie komuś pieniędzy, przelaniu ich na konto lub pozostawienie w jakimś miejscu! 

Na Państwa sygnały policjanci czekają przez całą dobę.

Telefonować można pod nr 112 lub 997

 

Źródło: KP w Skawinie / Gmina Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *