Oświadczenia majątkowe w Gminie Skawina za rok 2018 i wcześniejsze (AKTUALIZACJA)

[AKTUALIZACJA, lipiec 2019 r.] Oświadczenia majątkowe regularnie (raz w roku oraz po zdobyciu mandatu czy dostaniu pracy w urzędzie) składają wybrane osoby. Obowiązkowo majątki i dochody ujawniają radni oraz: burmistrz, skarbnik i sekretarz. A także wszyscy dyrektorzy gminnych instytucji. Ale już nie wszyscy urzędnicy. Oświadczenia muszą składać ci, którzy podejmują osobiście decyzje finansowe. W ostatnim czasie ukazały się (lub dokonano aktualizacji) w Biuletynie Informacji Publicznej oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych do ich składania. Zapraszamy do lektury. Jednocześnie informujemy, że artykuł wciąż AKTUALIZOWANY o dane kierowników jednostek organizacyjnych (szkoły, biblioteki, itp.), które zaczęto aktualizować po naszym wniosku.

Przypomnijmy. Osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego to:

–      radni,

–      wójt (burmistrz),

–      zastępcy wójtów (zastępcy burmistrzów),

–      sekretarz gminy,

–      skarbnik gminy,

–      kierownicy jednostek organizacyjnych gmin,

–      osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną,

–      osoby wydające decyzje w imieniu burmistrza.

Terminy składania oświadczeń majątkowych:

Pierwsze oświadczenie składane jest w terminie 30 dni wg stanu na dzień objęcia stanowiska od dnia:

–      złożenia ślubowania (radny, burmistrz),

–      powołania na stanowisko,

–      zatrudnienia.

Kolejne oświadczenie składane jest do 30 kwietnia następnego roku wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT z załącznikami).

Ostatnie oświadczenie składane jest wg stanu na dzień zdarzenia uzasadniającego złożenie oświadczenia:

–     na dwa miesiące przed upływem kadencji (radny, burmistrz),

–     w dniu odwołania ze stanowiska,

–     w dniu rozwiązania umowy o pracę.

Podstawa prawna – art. 24h i następne ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 446).

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE:

I. Radni 2018-2023

Zdzisława Bała – Rok 2018

Antoni Bylica – Rok 2018

Marek Fugiel – Rok 2018

Antoni Holik – Rok 2018

Stefan Jezioro – Rok 2018

Marek Klimczyk – Rok 2018

Żaneta Kotula – Rok 2018

Leszek Kryda – Rok 2018

Stanisław Lupa – Rok 2018

Ryszard Majdzik – Rok 2018

Ewa Masłowska – Rok 2018

Jóżef Niechaj – Rok 2018

Stanisław Pac – Rok 2018

Tomasz Papież – Rok 2018

Janina Rączka – Rok 2018

Antoni Sapała – Rok 2018

Mirosław Śliwa – Rok 2018

Janusz Śmiech – Rok 2018

Artur Śnieżek – Rok 2018

Andrzej Wrzoszczyk – Rok 2018

Eugeniusz Zając – Rok 2018

I. Radni 2014-2018

Antoni Bylica – Oświadczenie majątkowe za rok 2017Rok 2016Rok 2015Rok 2014 | KOREKTA (złożone 28.08.2015 r.)

Witold Grabiec – Rok 2017Rok 2016 | Rok 2015 | Rok 2014 | KOREKTA (złożone 11.06.2015 r.)

Eugeniusz Zając – Rok 2017 | Rok 2016Rok 2015Rok 2014

Artur Wątor – Rok 2017 | Rok 2016 | Rok 2015 |  Rok 2014

Grzegorz Klimas – Rok 2017 | Rok 2016 | Rok 2015Rok 2014

Marek Fugiel – Rok 2017 | Rok 2016 | Rok 2015 | Rok 2014Nie ujawnił dochodów w dziale VIII oświadczenia.

Adam Najder – Rok 2017 | Rok 2016Rok 2015 | Rok 2014

Zdzisława Bała – Rok 2017 | Rok 2016 + KOREKTA | Rok 2015 | Rok 2014Dział II.4 – brak tytułu prawnego

Anna Wąsowicz – Rok 2017 | Rok 2016Rok 2015Rok 2014

Grażyna Koń – Rok 2017 | Rok 2016Rok 2015 | Rok 2014

Karol Kościelny – Rok 2017 | Rok 2016Rok 2015Rok 2014

Józef Niechaj – Rok 2017 | Rok 2016Rok 2015Rok 2014

Mirosław Śliwa – Rok 2017 | Rok 2016 + KOREKTARok 2015Rok 2014

Ryszard Majdzik – Rok 2017 | Rok 2016Rok 2015Rok 2014

Janina Rączka – Rok 2017 | Rok 2016Rok 2015 | Rok 2014

Stanisław Skuta – Rok 2017 | Rok 2016Rok 2015 | Rok 2014

Łukasz Raczkowski – Rok 2017 | Rok 2016Rok 2015 | Rok 2014

Antoni Sapała – Rok 2017 | Rok 2016Rok 2015 | Rok 2014

Ewa Masłowska – Rok 2017 | Rok 2016Rok 2015 | Rok 2014

Stanisław Pac – Rok 2017 | Rok  2016 + KOREKTARok 2015 | Rok 2014 

Marcin Mocha – Rok 2017 | Rok 2016 + KOREKTA | Rok 2015 | Rok 2014

Norbert Rzepisko (Rok 2015) – Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 

II. Urząd 2018-2023

Norbert Rzepisko – Burmistrz | Rok 2018

Witold Grabiec – I Zastępca Burmistrza | Początek kadencji | Rok 2018

Tomasz Ożóg – II Zastępca Burmistrza | Początek kadencji | Rok 2018

Teresa Wątor – Skarbnik Gminy – Rok 2018

Agnieszka Juszczak-Lisek – Sekretarz Gminy | Początek zatrudnienia | Rok 2018

Anna Maślanka – Z-ca Kierownika Wydziału Finansowego | Rok 2018

II. Urząd 2014-2018

(pod samymi imionami i nazwiskami znajdują się linki do OM tylko z roku 2015!)

Paweł Kolasa (Rok 2015) – Burmistrz – Rok 2017 | Rok 2016złożone za 2014 r. –  10.04.2015 r. | złożone na początek kadencji 19.12.2014 r. TUTAJ

Norbert Rzepisko – I Zastępca Burmistrza | Rok 2017 | Rok 2016 | złożone 28.04.2015 r. | złożone na początek kadencji 8.01.2015 r.TUTAJ 

Tomasz Ożóg – II Zastępca Burmistrza | Rok 2017 | Rok 2016złożone 30.04.2015 r. | złożone na początek kadencji 8.01.2015 r. – TUTAJ

Teresa Wątor – Skarbnik Gminy | Rok 2017 | Rok 2016 | złożone za 2014 r.: 29.04.2015 r.

Ewa Szczepanik – Sekretarz Gminy | Rok 2017 | Rok 2016złożone za 2014 r. – 30.04.2015 r. | Na zakończenie pracy | Rok 2018

Anny Maślanka – Z-ca Kierownika Wydziału Finansowego | Rok 2017 | Rok 2016złożone za 2014 r.

III. Pracownicy jednostek organizacyjnych 2018-2023

 

III. Pracownicy jednostek organizacyjnych 2014-2018

(pod samymi imionami i nazwiskami znajdują się linki do OM tylko z roku 2015!)

Małgorzaty Spyrka – Starszy pracownik socjalny w M-GOPS (złożone za 2014 r. – 28.04.2015 r.) | Rok 2017 | Rok 2016 | Rok 2018

Monika Kozak – p.o. Zastępcy Kierownika M-GOPS | Rok 2017 | Rok 2018

Piotr Pietraszek – Kierownik Sekcji Świadczeń Socjalnych | Rok 2017 | Rok 2016 + KOREKTA | Rok 2018

IV. Kierownicy jednostek organizacyjnych 2014-2018 i 2018-2023

(pod samymi imionami i nazwiskami znajdują się linki do OM tylko z roku 2015 lub 2014!)

Zdzisław Procki (2014) – Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Skawinie | 2015 | 2016

Michał Pularek – Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Skawinie | Na rozpoczęcie pracy 2019

Michał Grzeszczuk – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie | Rok 2015 + KOREKTA | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 | Na rozpoczęcie pracy 2019 | Na zakończenie pracy 2019

Krystyna Droździewicz – Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018

Czesław Gąsiorowski – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Skawinie | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 | Na rozpoczęcie pracy 2019 |

Janusz Bysina – Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Skawinie | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018

Tomasz Stawowy – Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Skawinie | Na rozpoczęcie pracy 2019 |

Konrad Szota – Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018

Urszula Osielczak – Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Skawinie (złożone 30.09.2015 r.) | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018

Marek Marzec – Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Skawinie (złożone 29.04.2015 r.)

Elżbieta Gutierrez – Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Skawinie | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018

Halina Szczerbak – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skawinie | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018

Halina Buchowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Skawinie | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018

Anita Karczewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Skawinie | Rok  2016 | Rok 2017 | Rok 2018

Jadwiga Żak-Pytlik – Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Skawinie | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018

Anna Borowska – Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Skawinie | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018

Barbara Wójcik – Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Skawinie | Rok 2015 | Rok 2016 | Na zakończenie pracy

Magda Babiuch – Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Skawinie | Na rozpoczęcie pracy | Rok 2018

Bożena Rapacz-Margielewska – Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Skawinie | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018

Beata Głowa – Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 6 z Oddziałem Żłobkowym w Skawinie | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018

Krzysztof Gerc – Dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skawinie | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018

Joanna Chodor – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielkich Drogach | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018

Alicja Bober – Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Wielkich Drogach z Oddziałami Przedszkolnymi w Facimiechu | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018

Teresa Sławik – Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Radziszowie | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018

Alicja Przybyło – Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Radziszowie | Rok 2015 | Rok 2016 |

Krystyna Poprawa – Dyrektor Przedszkola samorządowego w Radziszowie | Rok 2018

Teresa Dąbrowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zelczynie | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018

Zuzanna Błaszczak – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej | Rok 2016

Halina Twardosz – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej | Na początek zatrudnienia | Rok 2018

Anastazja Koczur – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzozowie | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018

Jadwiga Pierzchała – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pozowicach | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018

Anna Kawaler – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzęcinie | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018

Elwira Biel – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaśkowicach | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018

Bożena Suder – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kopance | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018

Magdalena Jaśtal-Balcewicz – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Borku Szlacheckim | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018

Stanisław Kruk – Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Skawinie – KOREKTA (złożone do Urzędu Skarbowego 12.11.2015 r.)

Maria Alechnowicz – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie – KOREKTA (złożone 4.09.2015 r.) | Rok 2018 – Na koniec zatrudnieniaRok 2017 | Rok 2016

Joanna Rudek – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie | Rok 2018

V. Osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających osobami prawnymi

(pod samymi imionami i nazwiskami znajdują się linki do OM tylko z roku 2015!)

Łukasz Samborski – Prezes Zarządu/Dyrektor od 16.02.2015 r. Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Skawinie (złożone wcześniej: 12.03.2015 r.) | Rok 2017 | Rok 2016 | Rok 2018

Jerzy Sioma – Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie (wcześniejsze TUTAJ) | Rok 2017 | Rok 2016 | Rok 2018

Grzegorz Szczypczyk – członek Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie – KOREKTA wcześniejszego złożona 7 albo 8.09.2015 r. (niewyraźnie zaznaczono) | Rok 2017 | Rok 2016 

Julia Grodzka – członek Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie | Rok 2018

Andrzej Maksymiuk – Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Usługowego Sp. z o.o. w Skawinie (wcześniejsze TUTAJ) | Rok 2017 | Rok 2016 | Rok 2018

___

Publikowane oświadczenia majątkowe można przeglądać w zakładce głównej: Oświadczenia majątkowe (BIP)

W miarę aktualizacji oświadczeń majątkowych w BIP, będziemy je umieszczać w tym artykule.

ANALIZA OŚWIADCZEŃ  MAJĄTKOWYCH:

Złożone oświadczenia  majątkowe  poddawane  są  analizie, której dokonują:

  • podmioty, którym te oświadczenia złożono, tj. przewodniczący rady, wójt oraz wojewoda,
  • urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe.

Podmioty dokonujące analizy są uprawnione do porównania treści analizowanego oświadczenia majątkowego oraz załączonej kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) z treścią uprzednio złożonych oświadczeń majątkowych oraz dołączonymi do nich kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT).

Urząd skarbowy analizując oświadczenie majątkowe uwzględnia również zeznanie
o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) małżonka osoby składającej oświadczenie.

Oświadczenia majątkowe przechowuje się przez 6 lat.

Jeżeli w wyniku analizy oświadczenia majątkowego powstaje podejrzenie, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy oświadczenia występuje do dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie z wnioskiem o kontrolę jej oświadczenia majątkowego.

Odpowiedzialność karna

Warto wskazać, iż obowiązujące przepisy sankcjonują odpowiedzialność karną za czyny polegające na podaniu nieprawdy lub zatajeniu prawdy w związku ze składaniem oświadczeń. Odpowiedzialność taką ponosi więc osoba, która ujawnia niezgodne ze stanem faktycznym dane w oświadczeniu lub nie ujawnia wymaganych przepisami danych i informacji.

Sankcją przewidzianą w art. 233 § 1 k.k. jest kara pozbawienia wolności do lat 3. Minimalny wymiar tej kary wynosi 1 miesiąc (w myśl art. 37 k.k. kara pozbawienia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 15 lat; kary 25 lat pozbawienia wolności oraz kara dożywotniego pozbawienia wolności są – stosownie do art. 32 k.k. – karami odrębnymi od kary pozbawienia wolności). Kodeks nie przewiduje kar łagodniejszych, tj. grzywny lub kary ograniczenia wolności, jednakże sąd może orzec jedną z tych kar (zamiast kary pozbawienia wolności) na podstawie art. 58 § 3 k.k., a nawet odstąpić od wymierzenia kary, orzekając w jej miejsce tzw. środek karny

(za: Samorządowcy muszą złożyć oświadczenia majątkowe do końca kwietnia)

Centralne Biuro Antykorupcyjne sprawdzi

Treść złożonych oświadczeń majątkowych może być sprawdzana między innymi przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Do zadań CBA w zakresie właściwości Biura (zwalczanie korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także zwalczanie działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa) należy przede wszystkim rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw (wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o CBA) oraz ściganie ich sprawców, ale także:

  • ujawnianie i przeciwdziałanie przypadkom nieprzestrzegania przepisów o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
  • dokumentowanie podstaw i inicjowanie realizacji przepisów o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;
  • ujawnianie przypadków nieprzestrzegania określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie: prywatyzacji i komercjalizacji,  wsparcia finansowego, udzielania zamówień publicznych, rozporządzania mieniem jednostek sektora finansów publicznych, jednostek otrzymujących środki publiczne, przedsiębiorców z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, przyznawania koncesji, zezwoleń, zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, ulg, preferencji, kontyngentów, plafonów, poręczeń i gwarancji bankowych;
  • kontrola prawidłowości i prawdziwości oświadczeń majątkowych lub oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne.

Źródło:
BIP Gminy Skawina | Centralne Biuro Antykorupcyjne | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zobacz także:

Oświadczenia majątkowe za 2014 r.: skarbnik, sekretarz gminy, prezesi, kierownicy

Oświadczenia majątkowe radnych RM w Skawinie kadencji 2014-2018 oraz Burmistrza

Oświadczenia majątkowe w gminie Skawina (część 1.)

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Skawinie za rok 2014

Oświadczenie majątkowe Prezesa ZWiK Sp. z o.o. Jerzego Siomy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *