Oświadczenie majątkowe Prezesa ZWiK Sp. z o.o. Jerzego Siomy

BIP-LOGOPrzedstawiamy oświadczenie majątkowe Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie Jerzego Siomy. Oświadczenie pochodzi z kwietnia 2015 r. ale w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina ukazało się dopiero dziś. Na opublikowanie w BIP oświadczeń pozostałych zobowiązanych do ich złożenia osób musimy jeszcze poczekać.

Przepisy art. 24h ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), nakładają obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez osoby w nich wymienione. Do złożenia oświadczeń majątkowych zobowiązani są:

 • radni,
 • wójt oraz jego zastępcy,
 • sekretarze gmin,
 • skarbnicy gmin,
 • kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych (jednakże z wyłączeniem ich zastępców),
 • osoby zarządzające gminną osobą prawną (tzn. pełniące funkcję jednoosobowego zarządu gminnej osoby prawnej),
 • członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną (chodzi tutaj o każdą osobę wchodzącą w skład kolegialnego zarządu takiej osoby, niezależnie od funkcji pełnionej przez nią w zarządzie),
 • osoby wydające decyzje administracyjne „w imieniu wójta”, tzn. na podstawie upoważnienia udzielonego im zgodnie z art. 39 ust. 2 u.s.g. Wyłączone są z tego kręgu osoby upoważnione do wydawania decyzji administracyjnych przez radę gminy na podstawie art. 39 ust. 4 u.s.g., jak również osoby upoważnione do wydawania takich decyzji przez inne podmioty w trybie art. 268a k.p.a. Wyłączenie to nie dotyczy jednak kierownika ośrodka pomocy społecznej, jako że jest on zobowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego z powodu bycia kierownikiem gminnej jednostki organizacyjnej.

__

Oświadczenia radnych Rady Miejskiej w Skawinie prezentowaliśmy w czerwcu 2015 r. w artykule: Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Skawinie za rok 2014.

6 czerwca 2015 r. wystosowaliśmy do Urzędu Miasta i Gminy Skawina wniosek o udostępnienie linków do BIP gdzie znajdziemy oświadczenia majątkowe wszystkich ww. zobowiązanych do ich złożenia osób.

Jak to wygląda na dzień 5 listopada 2015 r. możecie sprawdzić w BIP sami, klikając w odpowiednie podzakładki w:  Oświadczenia.

Generalnie, niestety, (z dostępnością i aktualnością) średnio.

A dla porównania np. w Gminie Krzeszowice tak: UrzędnicyKierownicy jednostek organizacyjnychOsoby zarządzające i członkowie organów zarządzających osobami prawnymiPracownicy jednostek organizacyjnych

Mieście KrakówOświadczenia majątkowe

Gminie Zabierzów tak: Urzędnicy, Kierownicy jednostek organizacyjnych (…)

A oto kwietniowe oświadczenie majątkowe Prezesa Jerzego Siomy:

Źródło:
BIP Gminy Skawina

6 response to "Oświadczenie majątkowe Prezesa ZWiK Sp. z o.o. Jerzego Siomy"

 1. Przez: HB Zamieszczono: 9 listopada 2015

  PO, PSL, PiS & Przyjaciele.. tylko ośmiorniczek jeszcze brakuje.

 2. Przez: monciwoda Zamieszczono: 6 listopada 2015

  Żując skromnie mógł za dwa lata ten dom nabyć, nie to co biedni frankowicze.
  Wynoszony pod niebiosa na ostatniej sesji przez Adama Najdera. Tylko naturalna selekcja może nas uwolnić.

 3. Przez: M. Zamieszczono: 6 listopada 2015

  W erze komputerów wszyscy wypełniają ręcznie. Pewnie dlatego, że można niewyraźnie nabazgrać. Swoją drogą Pan Siora zarobił 303tys zł, no no. 25k na miesiąc jako prezes zarządu, nieźle. Do tego emerytura ponad 3k na miesiąc… i ma gospodarstwo rolne 2,35h o wartości…1tys. pln? Sprostowanie mile widziane.

  • Przez: s_ma Zamieszczono: 6 listopada 2015

   To nieprzyzwoite, zarabia więcej niż dwóch burmistrzów razem policzonych. Woda to dar życia, tylko czemu tak drogo za nią płacimy 😉

  • Przez: cde Zamieszczono: 12 listopada 2015

   Ale czy to z tytułu jednego etatu i tylko w ZWIK?

 4. Przez: czytelnik Zamieszczono: 5 listopada 2015

  Z tymi zarobkami mógłby zmienić auto na bardziej ekologiczne 🙂
  Rolnik to pewnie KRUS płaci

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *