Oświadczenie Stowarzyszenia Nasz Dom – Nasze Wielkie Drogi odnośnie modernizacji i rozbudowy szkoły

Od dłuższego czasu Stowarzyszenie “Nasz Dom – Nasze Wielkie Drogi” stara się o rozbudowę szkoły i umieszczenie w niej również przedszkola. Zdaniem władz stowarzyszenia, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Norbert Rzepisko wbrew swoim obietnicom nie wpisał tej inwestycji do projektu budżetu. Wobec powyższego stowarzyszenie w każdy możliwy sposób stara się wyegzekwować realizację programu wyborczego burmistrza i zmianę jego decyzji. Wszyscy wiemy, że w gminie Skawina (jednej z najbogatszych w rejonie) wciąż brakuje miejsc w żłobkach, przedszkolach, kanalizacji w dużej części gminy oraz wielu innych wydawałoby się podstawowych do zaspokojenia potrzeb mieszkańców rzeczy. Natomiast wiemy również, że w niedalekiej przyszłości planowany jest za kilkadziesiąt milionów złotych nowy budynek magistratu… Poniżej prezentujemy stanowisko stowarzyszenia w sprawie modernizacji i rozbudowy szkoły.

Stanowisko Stowarzyszenia Nasz Dom – Nasze Wielkie Drogi przesłane do naszej redakcji oraz opublikowane 6 grudnia 2019 r. na swoim profilu Facebook:

Dlaczego modernizacja i rozbudowa szkoły w Wielkich Drogach jest tak ważna?

Aby odpowiedzieć na to pytanie należy krótko przybliżyć historię budynków, w których znajduje się przedszkole i szkoła. Budynek szkoły został wzniesiony jeszcze przed wybuchem II wojny światowej i przetrwał lata okupacji. W dzisiejszym przedszkolu znajdowała się natomiast agronomówka oraz poczta. Sam ten fakt pokazuje, iż nie są to budynki dostosowane do dzisiejszych standardów placówek oświatowych. Brakowało również sali gimnastycznej. Dlatego mieszkańcy już w latach 70-tych rozpoczęli starania o jej budowę.

Ponieważ kolejne władze samorządowe były obojętne na tę potrzebę Stowarzyszenie Nasz Dom-Nasze Wielkie Drogi rozpoczęło szereg działań zmierzających do wykonania tej inwestycji, o którą lokalna społeczność prosi od pół wieku. Mógłbym tutaj pisać o całej serii pism, które wysłaliśmy do różnych osób i urzędów, o spotkaniach, które przeprowadziliśmy w tej sprawie, ale sądzę, że dużo bardziej istotne jest wyjaśnienie dlaczego to robimy.

Jak powiedział kiedyś wojewoda małopolski Piotr Ćwik „szkoła bez sali gimnastycznej to nie szkoła na dzisiejsze czasy”. Nie można się z tym nie zgodzić. Dzieci w Wielkich Drogach już od lat ćwiczą w małej salce katechetycznej, która jest dzierżawiona od parafii. Wydawać by się mogło, że każdy powinien zdawać sobie sprawę, że nie są to odpowiednie warunki do przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego. Niestety do dnia dzisiejszego nie powstał nawet projekt budowy nowej sali. Dodatkowo sytuację skomplikowała reforma MEN, która zlikwidowała gimnazja. Spowodowało to kolejne problemy nie tylko w Szkole Podstawowej w Wielkich Drogach, ale również w Szkole Podstawowej w Zelczynie, gdzie dzieci uczą się do godzin wieczornych na dwie zmiany. Nie lepiej jest również w starym budynku przedszkola, które nie dysponuje odpowiednią ilością miejsc. Jedynym rozwiązaniem tej sytuacji jest więc rozbudowa szkoły wraz z budową sali gimnastycznej i utworzenie Zespołu Placówek Oświatowych w Wielkich Drogach, w którym powstałyby dodatkowe miejsca dla przedszkolaków, również z okolicznych sołectw. Przed wyborami ówczesny kandydat na burmistrza mgr Norbert Rzepisko przychylił się do tej koncepcji i obiecał jej realizację. Podobne stanowisko prezentowała Rada Miejska, która w ubiegłej kadencji przyjęła stosowną uchwałę intencyjną.

Mam więc głęboką nadzieję, że w ślad za obietnicami pójdą również konkretnie działania. Mając bowiem na uwadze dobro dzieci, w/w inwestycja powinna być rozpoczęta bez zbędnej zwłoki.

mgr Bartłomiej Szwed

Prezes Stowarzyszenia Nasz Dom-Nasze Wielkie Drogi
Przewodniczący Komitetu ds rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej

Źródło: Facebook Stowarzyszenia

Dodatkowe informacje (TV Skawina oraz materiał wyborczy):

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *