Otwarty nabór wniosków dla zainteresowanych montażem mikroinstalacji prosumenckich

fotowoltaikaBurmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłosił otwarty nabór wniosków dla wszystkich zainteresowanych montażem mikroinstalacji prosumenckich złożonych z instalacji fotowoltaicznych lub z instalacji fotowoltaicznych i pompy ciepła z wymiennikiem powietrznym.

Projekt będzie polegał na zainstalowaniu mikroinstalacji prosumenckich na budynkach gospodarstw domowych położonych na terenach wiejskich gminy Skawina. Nie jest możliwy montaż instalacji na terenie miasta Skawina. Ograniczenie to wynika z wytycznych  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

prow

Gospodarstwa domowe biorące udział w projekcie będą zobowiązane do pokrycia wkładu własnego w wysokości 40% wartości netto instalacji. Dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz budżetu Gminy Skawina wynosi 60%. Dokładne kwoty będą znane po wyłonieniu i podpisaniu umowy z Generalnym Wykonawcą.

Ankiety należy składać od dnia 11 maja 2015 r. do dnia 20 maja 2015 r. do siedziby Urzędu Miasta i Gminy Skawina (Biuro Obsługi Mieszkańców – dziennik podawczy, ul. Rynek 14, parter). Ankietę można pobrać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skawina lub ze strony internetowej www.gminaskawina.pl.

Komplet niezbędnych dokumentów oraz warunki udziału w projekcie określono w regulaminie, jest on dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy www.gminaskawina.pl.

Źródło:
Grzegorz Horwacik
Zespół ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

1 response to "Otwarty nabór wniosków dla zainteresowanych montażem mikroinstalacji prosumenckich"

  1. Przez: marcin_rywo Zamieszczono: 11 maja 2015

    Czy planowany jest podobny program dla miasta Skawina?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *