Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Skawina zapraszają na bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, które odbędzie się we czwartek, 9 stycznia 2014 r., o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej Biura Rady Miejskiej w Skawinie, przy ul. Rynek 2.

Czytaj dalej

Jakie uchwały przyjęto na grudniowej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie?

W poniedziałek, 30 grudnia 2013 r., w Pałacyku „Sokół”, odbyła się XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m. in. uchwały w sprawie: przyjęcia Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Skawina na 2014 rok oraz  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.  

Czytaj dalej

Usterki w gminie Skawina – infrastruktura, bezpieczeństwo, czystość…

Dziś, tj. 30 grudnia 2013 r. zwróciliśmy się do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, Pana Adama Najdera z propozycją stworzenia systemu elektronicznej rejestracji usterek na terenie miasta i gminy. Inicjatywa ta umożliwiłaby mieszkańcom zgłaszanie bezpośrednio na stronie internetowej zauważonych braków i usterek w różnych kategoriach (infrastruktura, bezpieczeństwo, zachowanie czystości w gminie, itp.) i monitorowania przebiegu … Czytaj dalej

Czytaj dalej

Rejestru umów w gminie Skawina ciąg dalszy (ODPOWIEDŹ BURMISTRZA)

Prezentujemy odpowiedź Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Pana Adama Najdera w sprawie złożonej przez naszą redakcję w listopadzie 2013 r., tzn. propozycji utworzenia i opublikowania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz stronie serwisowej gminy Skawina um.skawina.net rejestru umów, jakie Gmina Skawina (a także jednostki jej podległe) zawarły i zawierają z podmiotami zewnętrznymi.

Czytaj dalej