Ogłoszone konkursy ofert na realizację zadań publicznych

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o ogłoszeniu otwartych konkursów ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań z zakresu: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, „Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, … Czytaj dalej

Czytaj dalej

Utrudnienia w ruchu przy ul. Tynieckiej do końca stycznia 2014 roku

Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Skawina informuje, że ze względu na prowadzone roboty budowlane obwodnicy Skawiny, związane z przebudową skrzyżowania z ul. Tyniecką – na odcinku od drogi technologicznej z płyt do ul. Skawińskiej – wystąpią utrudnienia w ruchu pojazdów w dniach od 10-31 stycznia 2014 r.

Czytaj dalej

UMiG Skawina wydłuża godziny urzędowania – będzie łatwiej wymienić dowód osobisty

Od dnia 13 stycznia 2014 r., w każdy poniedziałek, wydłużone do 18.00 zostają godziny urzędowania w Wydziale Spraw Obywatelskich i Urzędzie Stanu Cywilnego Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie – Rynek 3, I piętro. Pozwoli to zdecydowanie zwiększyć komfort realizacji procedur administracyjnych przez mieszkańców.

Czytaj dalej

Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Skawina zapraszają na bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, które odbędzie się we czwartek, 9 stycznia 2014 r., o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej Biura Rady Miejskiej w Skawinie, przy ul. Rynek 2.

Czytaj dalej

Jakie uchwały przyjęto na grudniowej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie?

W poniedziałek, 30 grudnia 2013 r., w Pałacyku „Sokół”, odbyła się XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m. in. uchwały w sprawie: przyjęcia Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Skawina na 2014 rok oraz  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.  

Czytaj dalej

Usterki w gminie Skawina – infrastruktura, bezpieczeństwo, czystość…

Dziś, tj. 30 grudnia 2013 r. zwróciliśmy się do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, Pana Adama Najdera z propozycją stworzenia systemu elektronicznej rejestracji usterek na terenie miasta i gminy. Inicjatywa ta umożliwiłaby mieszkańcom zgłaszanie bezpośrednio na stronie internetowej zauważonych braków i usterek w różnych kategoriach (infrastruktura, bezpieczeństwo, zachowanie czystości w gminie, itp.) i monitorowania przebiegu … Czytaj dalej

Czytaj dalej