‚Posłuchaj’ Konstytucji – Święto Narodowe Trzeciego Maja

Święto Narodowe Trzeciego Maja to polskie święto obchodzone 3 maja, ustanowione w 1919 r. oraz ponownie w 1990 r., w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów w roku 1791. Była to pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie, a druga po amerykańskiej na świecie. Wyprzedziła trzecią na świecie konstytucję francuską. Konstytucja ta została uchwalona przez … Czytaj dalej

Czytaj dalej

I miejsce w Gminnym Konkursie Czytelniczym dla Szkoły Podstawowej w Radziszowie

17 kwietnia 2013 r. zespół uczniów klasy 3b Szkoły Podstawowej w Radziszowie w składzie Maja Nowak, Gabriela Okarmus, i Eryk Remański wywalczył I miejsce w Gminnym Konkursie Czytelniczym Znamy baśnie Andersena, organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Skawinie. W walce o punktowane miejsca uczestniczyło 12 szkół z całej gminy.

Czytaj dalej

„Rowerowa Skawina” – I Skawińska Masa Krytyczna ruszyła

27 kwietnia 2013 r. z inicjatywy grupy „Rowerowa Skawina” przy wsparciu stowarzyszenia LGD „Blisko Krakowa” odbyła się I Skawińska Masa Krytyczna. Jest to nieformalny ruch społeczny, który polega na organizowaniu spotkań maksymalnie dużej liczby rowerzystów i wspólnym przejeździe przez miasto. Spotkania te odbywają się pod hasłem „My nie blokujemy ruchu, my jesteśmy ruchem” i mają … Czytaj dalej

Czytaj dalej

Informacje z XXX sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 24 kwietnia 2013 r.

We środę, 24 kwietnia 2013 r., w Pałacyku „Sokół”, odbyła się XXX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazła się m. in.: uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi (…) na 2012 r.”

Czytaj dalej

Znaleziono żółwia na starorzeczu w parku

W niedzielę, 21 kwietnia 2013 r. znaleziono na starorzeczu w parku bardzo dziarskiego, szybkiego i dużego żółwia. Z pobieżnego przeglądu wynika, ze jest to żółw żółtolicy lub żółtobrzuchy. To żółw wodny. Lubi mięso i rośliny wodne. Na zimę musi być brany do ciepłego  terrarium z dużym basenem. Do zabawy się nie nadaje. Kontakt telefoniczny: 600 … Czytaj dalej

Czytaj dalej

Znamy wykonawcę zadania ‚Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły na przedszkole dwuoddziałowe w miejscowości Polanka Hallera 37’

W BIP Urzędu Miasta i Gminy Skawina ukazała się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem ma być: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły na przedszkole dwuoddziałowe w miejscowości Polanka Hallera 37, dz. 293, 97/1, gm. Skawina. Do przetargu złożono 15 ofert. Wygrała firma z Wielkich Dróg.

Czytaj dalej

Rzeszowska Kancelaria pełnić będzie obsługę prawną Urzędu Miasta i Gminy Skawina do 2015 roku

Przedstawiamy Państwu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest: Obsługa prawna Urzędu Miasta i Gminy Skawina. Do przetargu przystąpiło 11 kancelarii adwokackich i radcy prawnego. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była cena oraz liczba osób, którymi dysponuje Wykonawca, posiadających kwalifikacje zawodowe w postaci uprawnień radcy prawnego lub adwokata.

Czytaj dalej

Informacje z VIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie 10 grudnia 2012 r.

W poniedziałek, 10 grudnia 2012 r., w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, odbyła się VIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się między innymi: uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz uchwały związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Czytaj dalej