Petycja do władz gmin Metropolii Krakowskiej o podjęcie zdecydowanych działań w sprawie smogu

Gminy pod Krakowem wciąż nie walczą ze SMOGIEM lub podejmują działania niewystarczające. Powietrze w gminach wokół Krakowa jest wielokrotnie gorsze niż w samym mieście (jak pokazują powszechne już czujniki), a w niektórych gminach problemu wciąż nie chce się zauważyć. Nagminne palenie śmieci i odpadów, zasypowe kopciuchy, często wręcz dziedziczone, bo nawet kilkudziesięcioletnie, i ciągłe zrzucanie winy na miasto i transport. Choć Gmina Skawina, dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców, rozpoczęła działania antysmogowe, to wciąż są to działania niewystarczające, wciąż można i TRZEBA zrobić dużo więcej, bo nasze zdrowie, a szczególnie zdrowie i życie naszych dzieci, nie mogą czekać. Zmień to i podpisz poniższą petycję!

PODPISZ PETYCJĘ DO WŁADZ PODKRAKOWSKICH GMIN!

https://chceoddychac.pl/obwarzanek

Szanowni Państwo,

My, mieszkańcy aglomeracji krakowskiej, zwracamy się do Państwa, z apelem o podjęcie znacznie bardziej zdecydowanych działań mających na celu poprawę jakości powietrza w zarządzanych przez Państwa gminach

Statystyki pokazują, że skala działań mająca na celu poprawę jakości powietrza w Państwa gminach jest niewielka. W latach 2015-2017 w 14 gminach otaczających Kraków zostało wymienionych jedynie 1215 z około 48 000 kotłów i pieców na węgiel i drewno, a więc zaledwie 2,5%! Przy takim tempie wymiany będą one zatruwać powietrze nie tylko zarządzanych przez Państwa gmin, ale również Krakowa przez kolejne 40 lat. I choć niektóre z podkrakowskich gmin podejmują bardziej intensywne działania niż pozostałe, to ich skala w każdym przypadku jest niewystarczająca. 

Badania pokazują, że świadomość mieszkańców na temat uchwały antysmogowej i konieczności wymiany kotłów do końca 2022 roku jest bardzo niska, a gminy nie podejmują działań informujących o obowiązujących przepisach antysmogowych na szerszą skalę. Brakuje też skutecznego systemu kontroli palenisk pod kątem nie tylko spalania odpadów, ale też przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej. Jedynie w trzech z 14 gmin otaczających Kraków funkcjonuje straż gminna, a w 2017 roku nałożono zaledwie 34 mandaty za spalanie odpadów. 

Żeby wiedzieć, jak jest źle, nie trzeba jednak zaglądać do statystyk – wystarczy w smogowy dzień wybrać się do otaczających Kraków miejscowości. Powietrze w nich często bywa gorsze od krakowskiego, co potwierdzają też pomiary z mierników pyłu zainstalowanych w wielu podkrakowskich miejscowościach.

W związku z tym domagamy się nadania bezwzględnego priorytetu dla działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Państwa gminach, w tym szczególnie:

– przyspieszenie wymiany kotłów oraz pomoc mieszkańcom w pozyskiwaniu dotacji na ten cel,

– utworzenie programów osłonowych, które zapewnią wsparcie osobom uboższym w pokryciu kosztów ogrzewania, 

– budowę świadomości społecznej w zakresie zanieczyszczenia powietrza i informowanie o obowiązku wymiany kotłów, a także karach jakie będą nakładane za użytkowanie niedozwolonych urządzeń,

– stworzenie efektywnego systemu kontroli palenisk,

– stworzenie skutecznego systemu informowania o bieżącej jakości powietrza oraz wdrożenie działań doraźnych chroniących zdrowie najmłodszych i najstarszych mieszkańców – podejmowanych do czasu, aż powietrze będzie czyste.

 

Krakowski Alarm Smogowy

Skawiński Alarm Smogowy

Wielicki Alarm Smogowy

Zabierzowski Alarm Smogowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *