Petycja do władz gmin Metropolii Krakowskiej o podjęcie zdecydowanych działań w sprawie smogu

Gminy pod Krakowem wciąż nie walczą ze SMOGIEM lub podejmują działania niewystarczające. Powietrze w gminach wokół Krakowa jest wielokrotnie gorsze niż w samym mieście (jak pokazują powszechne już czujniki), a w niektórych gminach problemu wciąż nie chce się zauważyć. Nagminne palenie śmieci i odpadów, zasypowe kopciuchy, często wręcz dziedziczone, bo nawet kilkudziesięcioletnie, i ciągłe zrzucanie winy na miasto i transport. Choć Gmina Skawina, dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców, rozpoczęła działania antysmogowe, to wciąż są to działania niewystarczające, wciąż można i TRZEBA zrobić dużo więcej, bo nasze zdrowie, a szczególnie zdrowie i życie naszych dzieci, nie mogą czekać. Zmień to i podpisz poniższą petycję!

PODPISZ PETYCJĘ DO WŁADZ PODKRAKOWSKICH GMIN!

https://chceoddychac.pl/obwarzanek

Szanowni Państwo,

My, mieszkańcy aglomeracji krakowskiej, zwracamy się do Państwa, z apelem o podjęcie znacznie bardziej zdecydowanych działań mających na celu poprawę jakości powietrza w zarządzanych przez Państwa gminach

Statystyki pokazują, że skala działań mająca na celu poprawę jakości powietrza w Państwa gminach jest niewielka. W latach 2015-2017 w 14 gminach otaczających Kraków zostało wymienionych jedynie 1215 z około 48 000 kotłów i pieców na węgiel i drewno, a więc zaledwie 2,5%! Przy takim tempie wymiany będą one zatruwać powietrze nie tylko zarządzanych przez Państwa gmin, ale również Krakowa przez kolejne 40 lat. I choć niektóre z podkrakowskich gmin podejmują bardziej intensywne działania niż pozostałe, to ich skala w każdym przypadku jest niewystarczająca. 

Badania pokazują, że świadomość mieszkańców na temat uchwały antysmogowej i konieczności wymiany kotłów do końca 2022 roku jest bardzo niska, a gminy nie podejmują działań informujących o obowiązujących przepisach antysmogowych na szerszą skalę. Brakuje też skutecznego systemu kontroli palenisk pod kątem nie tylko spalania odpadów, ale też przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej. Jedynie w trzech z 14 gmin otaczających Kraków funkcjonuje straż gminna, a w 2017 roku nałożono zaledwie 34 mandaty za spalanie odpadów. 

Żeby wiedzieć, jak jest źle, nie trzeba jednak zaglądać do statystyk – wystarczy w smogowy dzień wybrać się do otaczających Kraków miejscowości. Powietrze w nich często bywa gorsze od krakowskiego, co potwierdzają też pomiary z mierników pyłu zainstalowanych w wielu podkrakowskich miejscowościach.

W związku z tym domagamy się nadania bezwzględnego priorytetu dla działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Państwa gminach, w tym szczególnie:

– przyspieszenie wymiany kotłów oraz pomoc mieszkańcom w pozyskiwaniu dotacji na ten cel,

– utworzenie programów osłonowych, które zapewnią wsparcie osobom uboższym w pokryciu kosztów ogrzewania, 

– budowę świadomości społecznej w zakresie zanieczyszczenia powietrza i informowanie o obowiązku wymiany kotłów, a także karach jakie będą nakładane za użytkowanie niedozwolonych urządzeń,

– stworzenie efektywnego systemu kontroli palenisk,

– stworzenie skutecznego systemu informowania o bieżącej jakości powietrza oraz wdrożenie działań doraźnych chroniących zdrowie najmłodszych i najstarszych mieszkańców – podejmowanych do czasu, aż powietrze będzie czyste.

 

Krakowski Alarm Smogowy

Skawiński Alarm Smogowy

Wielicki Alarm Smogowy

Zabierzowski Alarm Smogowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *