Petycja mieszkańców do Urzędu w sprawie publikowania oficjalnych komunikatów o zanieczyszczeniu

PetycjaSMOG_Skawina327 stycznia 2016 roku grupa mieszkańców gminy Skawina złożyła do Urzędu Miasta i Gminy Skawina petycję dotyczącą umieszczania na oficjalnych stronach Urzędu Miasta i Gminy Skawina komunikatów ostrzegających mieszkańców o zagrożeniu spowodowanym znacznym przekroczeniem norm pyłu zawieszonego PM10 – przekroczenia poziomu informowania o wartości 200 μg/m3 , a także możliwości przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 tj.: wartości 300 μg/m3 na stacji pomiarowej Skawina – Ogrody oraz powiadamiania mieszkańców o tym problemie z wykorzystaniem systemu powiadamiania SMS-owego i newslettera.

Główną przyczyną złożenia petycji była sytuacja zaistniała w ostatni weekend, w którym normy pyłu zawieszonego PM10 zostały bardzo przekroczone, a Urząd Miasta i Gminy Skawina w żaden sposób nie ostrzegł przed tym mieszkańców wykorzystując do tego internet i komunikaty SMS.

Mieszkańcom się to nie spodobało, było dyskutowane na forach i portalach społecznościowych, w końcu złożyli do Urzędu oficjalną petycję.

PetycjaSMOG_Skawina

Składający petycję mieszkańcy wnoszą przede wszystkim o umieszczanie na oficjalnych stronach Urzędu Miasta i Gminy Skawina komunikatów ostrzegających mieszkańców o zagrożeniu spowodowanym znacznym przekroczeniem norm pyłu zawieszonego PM10, a także powiadamiania mieszkańców o tym problemie z wykorzystaniem systemu powiadamiania SMS-owego i newslettera.

Jak wskazano w samym uzasadnieniu petycji przekroczone normy zanieczyszczenia środowiska powodują m.in.: przedwczesne zgony, zawały serca, udary mózgu, astma u dzieci, zwiększona umieralność noworodków / niska masa urodzeniowa noworodków. Dla Krakowa oszacowano, że z powodu zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym rocznie umiera kilkaset osób.

W Skawinie graniczącej bezpośrednio z Krakowem zapewne podobnie.

A taki system powiadamiania może ratować przed skutkami zanieczyszczenia i ograniczyć ilość ofiar.

Jak napisano w niedawnym wydaniu Gazety Krakowskiej, problem smogu nie dotyczy tylko Krakowa albowiem pozostałe miasta miały także wielki problem z jakością powietrza.

W ostatnim czasie – 23 stycznia 2016 r. – na czoło niechlubnie wybijały się tutaj Skawina i Zakopane, w których w szczycie zanieczyszczenie osiągnęło aż 458 µg/m3 (czytaj: Rekordowy smog, cała Małopolska dusiła się pyłem).

W Skawinie – podobnie jak w Krakowie – normy w dniu 23 stycznia 2016 r. zostały przekroczone wielokrotnie, co wskazały dane pomiarowe stacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/dane-pomiarowe/automatyczne/stacja/5/parametry/31-36-34-30-32/dzienny/23.01.2016).

Informacja o tym fatalnym stanie powietrza i ogromnym zanieczyszczeniu oraz zagrożeniu dla zdrowia i życia mieszkańców (zwłaszcza kobiet w ciąży, dzieci czy osób starszych), nie została podana do publicznej wiadomości przez władze gminy Skawina.

Jak wskazują wnoszący petycję:

Informacja ta nie pojawiła się ani na oficjalnej stronie Gminy (gminaskawina.pl), ani na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Skawina, ani na stronie Facebook (pojawiła się za to w tym dniu informacja o balu karnawałowym), ani przez powiadomienie SMS, czy też przez newslettera.

Mieszkańcy i lokalny portal internetowy InfoSkawina.pl sami podawali do publicznej wiadomości alarmujące komunikaty pochodzące z oficjalnych urzędowych stron, mieszkańcy i czytelnicy udostępniali te wiadomości, przekazywali je sobie nawzajem, ostrzegając siebiei znajomych przed niebezpieczeństwem.

W petycji zamieszczono postulat, by w celu zapobiegania w przyszłości podobnym sytuacjom, w których mieszkańcy (i podatnicy), pozbawieni są jakiejkolwiek wiedzy o zbliżających się zagrożeniach, zamieszczać obowiązkowo na stronach oficjalnych Gminy Skawina komunikaty o zagrożeniu spowodowanym znacznym przekroczeniem norm pyłu zawieszonego PM10 – przekroczenia poziomu informowania o wartości 200  μg/m3 a także możliwości przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 tj: wartości 300 μg/m3 na stacji pomiarowej Skawina – Ogrody, a także powiadamiania mieszkańców o tym problemie z wykorzystaniem systemu powiadamiania SMS-owego (nie wszyscy mieszkańcy korzystają z internetu, szczególnie osoby starsze, natomiast w zasadzie niemal wszystkie posiadają telefon komórkowy) oraz newslettera.

Pełna treść petycji:

Petycja w sprawie komunikatów o zanieczyszczeniu

___

Materiał Radio WAWA (Kraków) na temat zanieczyszczenia w gminie Skawina:

[youtube_sc url=”https://youtu.be/6OsX-mR8b7w”]

___

Zgodnie z ustawą, petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia (art. 10).

Ponadto art. 8. ust. 2 ustawy stanowi, że: Informacja, o której mowa w ust. 1, jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.

AKTUALIZACJA (5 lutego 2016 r.):

Wnoszący petycję otrzymali z Urzędu Miasta i Gminy pismo następującej treści:

Petycja_Pismo_Urzad

 

Zobacz także:

Edukacja ekologiczna to za mało

Wyniki zanieczyszczonego powietrza od ręki w internecie

55 response to "Petycja mieszkańców do Urzędu w sprawie publikowania oficjalnych komunikatów o zanieczyszczeniu"

 1. Przez: niska e Zamieszczono: 18 lutego 2016

  Plan gospodarki niskoemisyjnej wraz z niezbędnymi elementami uzupełniającymi dla Gminy Skawina. Strona UMiG
  Długość sieci MPEC na terenie Gminy Skawina (stan na 31.12.2013 r.) wynosi 36,98 km
  Straty systemowe ciepła w 2013 roku dla Gminy Skawina wyniosły 22,2%. Współczynnik strat ciepła jest wysoki.
  22,2% ciepła podgrzewa atmosferę miasta, za to też płacimy jako odbiorcy.
  To również oznacza, że elektrociepłownia dokłada węgla i wywala więcej pyłu by utrzymać parametry na sieciach.
  To bardzo ciekawa lektura, może być pomocna, jeśli ktoś pokusi się o szukanie oszczędności w gminie. Poprawy stanu powietrza to nie tylko kwestia palenisk. domowych.

 2. Przez: poś Zamieszczono: 17 lutego 2016

  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Skawina na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021
  Dokumenty o zasięgu gminnym
  „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Skawina na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021” zgodny jest także z dokumentami o zasięgu gminnym. Należą do nich:
  1. Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020,
  2. Wieloletnią Prognozą Finansową,
  3. Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Skawina z 2014 r.,
  4. Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skawina z 2006 r.
  5. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta i gminy Skawina”.

  To tylko część sporządzonych dokumentów w których wskazano jak dbać o środowisko. Kosztowały ogromne pieniądz nie po to by zalegały w szafach. Są w nich zapisy dotyczące edukacji ekologicznej, wdrażania i monitorowania.

  • Przez: cel Zamieszczono: 17 lutego 2016

   Cel operacyjny 2.3.3. Współpraca z sektorem biznesowym w zakresie poprawy parametrów powietrza.

 3. Przez: pokuta Zamieszczono: 16 lutego 2016

  Jeśli Unia się nie rozpadnie, nałoży kary za ten syf i niedostosowanie się do norm. Nie mam złudzeń, że to mieszkańcy miast trucicieli zapłacą to w podatku, tak jak płacą teraz własnym zdrowiem. Skończy się zrzucanie winy na sąsiadów. Decydenci eksploatują miasta jak kolonialiści złoża ropy, wydoić do dna i niech się zawali.

 4. Przez: lipa Zamieszczono: 14 lutego 2016

  Stan powietrza w mieście w dużej mierze zawdzięczamy decydentom, którzy od lat hołdują przemienianiu go w betonową dżunglę. Kilka ostatnich lat to dziesiątki tysięcy wyciętych drzew pod tereny inwestycyjne. Usuwanych drzew przydrożnych, tych w pobliżu sieciami energetycznych, przy szlakach kolejowych i rzece, nikt nie liczy. Drzewa neutralizatory zanieczyszczeń, letnie klimatyzatory, skazane prawomocnym wyrokiem decydent na śmierć. Jeśli mieszkańcy nie staną zwartym szeregiem w obronie tych resztek drzewostanu, polegną jak te drzewa. Nie liczcie na to, że radni, sołtysi oraz stowarzyszenia które maja zapisane w statutach działanie na rzecz ochrony środowiska, zrobią to za Was.

  • Przez: boto Zamieszczono: 14 lutego 2016

   Zgodzę się z Tobą ale z drugiej strony niech też instytucje, osoby które funkcjonują po to aby właśnie w tym zakresie działać, także niech się zajmą sprawą! Chcemy więcej drzew to mówmy o tym aby było o tym głośno.

  • Przez: rada123 Zamieszczono: 14 lutego 2016

   Drzewa trzeba sadzić. Tylko trzeba pamiętać ze miasto to nie wieś czy las. Oczywistym jest że będzie w mieście więcej betonu niż na wsi! Na tym polega “urok” miasta.

   • Przez: smog Zamieszczono: 16 lutego 2016

    Uważasz, że Wrocław, Warszawa i wiele dużych miast to też wsie bo nie wycieli wszystkich drzew.
    Wskaźników lesistości: powierzchnia lasów w Krakowie wynosi zaledwie 4,38%, a w sąsiednich gminach jeszcze mniej (Zielonki: 1%, Michałowice: 4%). Dla porównania, w Gdyni lasy stanowią ponad połowę powierzchni miasta, w Katowicach ponad 40%, w Szczecinie – 16%, w Poznaniu – 13%, w Łodzi – 10%, a w Warszawie – 14%.
    Berlin to jest dopiero wieś i wiele innych europejskich miast, myśląc twoimi kategoriami.
    To nie urok miasta tylko eksploatacja, jaką prowadzą decydenci w Skawinie i aglomeracji Krakowskiej. Dlatego mamy najgorsze powietrze w całej europie i Ty również płacisz za to wysoką cenę, nawet jeśli nie masz świadomości konsekwencji.

 5. Przez: dok Zamieszczono: 5 lutego 2016

  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Skawina na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021. http://www.eko-precyzja-eu
  Emisja przemysłowa
  Źródłem emisji przemysłowej są głównie zakłady produkcyjne i usługowe zlokalizowane na terenie Gminy Skawina. Największym emitorem zanieczyszczeń do powietrza jest Elektrownia Skawina S.A. Na terenie Gminy Skawina utworzone zostały dwie strefy gospodarcze: Skawina – Północ oraz Skawina – Zachód. Podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie stref stanowią główne źródło emisji przemysłowej zanieczyszczeń do powietrza.
  http://www.gminaskawina.pl/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=183

  • Przez: piko Zamieszczono: 14 lutego 2016

   Co do elektrowni to chyba po coś tak wysokie kominy są… zanieczyszczenia lecą trochę dalej… nad Kraków. Zanieczyszczenia z domów jednorodzinnych i zakładów przemysłowych i komunikacji zostają u nas!

 6. Przez: bip Zamieszczono: 3 lutego 2016

  Rejestr Umów poz. 1143
  dostawa sprzętu komputerowego waz z oprogramowaniem – 589 506,82 zł brutto
  Czy można dzięki takiemu zakupowi liczyć na szybsze umieszczanie istotnych dla mieszkańców informacji na oficjalnych stronach urzędu.
  Może w BIP powstanie zakładka Straż Miejska np. w zakładce Bezpieczeństwo. Chyba, że jest i nie mogę się doszukać, kontroli palenisk, szamb, nakładanych kar, pouczeń. W liczbach i kwotach.

  • Przez: Redakcja Zamieszczono: 3 lutego 2016

   Sprzęt, oprogramowanie nie ma tu nic do rzeczy. W zasadzie wszystko zależy od człowieka.
   Minął ponad tydzień od złożenia petycji w sprawie umieszczania komunikatów o zanieczyszczeniu a w BIP Gminy Skawina petycji (zgodnie z ustawą o petycjach) jeszcze nie zamieszczono.
   To parę stron do zeskanowania, a problem jak widać ogromny.
   Zakup oprogramowania i sprzętu za ponad pół miliona złotych niczego nie poprawi.

   • Przez: renata Zamieszczono: 14 lutego 2016

    Zgodzę się z Redakcją. Przecież wrzucenie czegoś do BIPu chyba nie jest aż tak czasochłonne i wymagające wysiłku. Gdzie jest ta blokada… w kim?
    Zakup sprzętu i oprogramowania… przecież dobrze wiemy ze sprzęt elektroniczny się szybko zużywa a chciałabym żeby moje dane i informacje poufne nie były przetwarzane na starych komputerach i oprogramowaniu (np. na na Windows 98).

 7. Przez: nie pal śmieci Zamieszczono: 3 lutego 2016

  Jako katolik zastanawiam się skąd takie samorozgrzeszenie z dekalogu 5) Nie zabijaj.
  Palenie śmieci to nic innego jak szkodzenie na zdrowiu i w wielu przypadkach zabójstwo. Okradanie ludzi chorych z pieniędzy które muszą wydawać na leczenie 7. Nie kradnij.

  “Kochasz dzieci nie pal śmieci” krzyczą plakaty. “Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.

  Jako katolik mam obowiązek Ci o tym przypomnieć bracie i siostro.
  Rzeczą ludzką jest grzeszyć ale szatańską usprawiedliwiać swój grzech.

 8. Przez: abc Zamieszczono: 2 lutego 2016

  Radny Majdzik groził Clifowi protestami, co on to nie miał narobić. jaki był waleczny na twarzy. Było wiadomym, że samotna walka radnej zakończy się klęską. Jednego opozycjonistę można przekonać do wyhamowania zapędów, są na to różne metody i propozycje nie do odrzucenia. Prasa i telewizja wystarczająco dużo takich spraw ujawniła.
  W naszym mieście kilkadziesiąt firm które posiadają taki dar przekonywania.

  • Przez: pytam Zamieszczono: 2 lutego 2016

   Co spala Nicromet, Matpol, firmy wędliniarskie, czemu środkowy komin elektrociepłowni odbiega estetyką od pozostałych dwóch, skąd biały pył wokół Valeo?
   Ile kontroli 2015 r. (w terenie Gmina Skawina) przeprowadził WIOŚ? Ile mandatów wystawiła Straż Miejska za spalanie śmieci w 2015?

 9. Przez: sustem Zamieszczono: 31 stycznia 2016

  Radny zadaje pytanie odnośnie terenów byłej huty aluminium.
  Parasol jaki został rozciągnięty nad trucicielami nie jest tylko wyłącznie winą WIOŚ.
  Dziesiątki tysięcy podmiotów gospodarczych, utrudniona możliwość kontroli, tragicznie śmieszne finanse, ilość inspektorów, godziny pracy, wolne weekendy, brak telefonów kontaktowych do powiadamiania o niecnych działaniach firm. Zmowa milczenia sąsiadujących z trucicielami podmiotów gospodarczych, wolę płacić wspólne śmieszne kary niż wydać sprawców.
  https://youtu.be/PU5LnKnmRgc?t=3h19m24s

 10. Przez: powietrznyAlarm Zamieszczono: 30 stycznia 2016

  Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska – 8 lutego 2016 r. godz.16.30, Rynek 2, pok.2.
  Mieszkańcy, kto ma czas niech przyjdzie na to posiedzenie i zapyta wybranych przez nas Radnych jak zamierzają walczyć ze skawińskim smogiem.

   • Przez: mieszkaniec wsi Zamieszczono: 31 stycznia 2016

    Na pewno nie poprzez finansowanie dobrej komunikacji zbiorowej będą walczyć ze smogiem. Gdybyście chcieli o niej porozmawiać to tym zajmuje się Komisja Infrastruktury Wsi i Rolnictwa(sołtysi). Takie kuriozum tylko u nas. W miastach transportem zbiorowym, zrównoważonym, zajmują się specjalnie do tego powołane komisje, lub komisje zajmujące się środowiskiem, sprawami obywatelskimi. Miasta mają do tego powołane odpowiednie wydziały w których zatrudniają ludzi którzy posiadają jakąś wiedzę w tej materii i odpowiednie wykształcenie. Skawina to chyba największa wieś w Polsce i zapewne najbardziej uprzemysłowiona.

    • Przez: rada123 Zamieszczono: 14 lutego 2016

     Chcesz aby w urzędzie powołano nowe etaty? Czy to że część osób przesiądzie się z samochodu na kolej i autobusy to nie poprawi jakości powietrza?

   • Przez: 201 Zamieszczono: 31 stycznia 2016

    Oni nic nie czytają, więc czemu mieliby czytać program niskiej emisji, plan mobilności, strategie, rejestry umów. To jest koalicyjna maszynka do głosowania, chcecie się przekonać to wybierzcie się na komisje i oglądajcie sesje. Potrafią dopominać się o kursy autobusów a zatwierdzają budżet gdzie na komunikację autobusową przeznacza się 2% wydatków.

   • Przez: mieszkaniec Zamieszczono: 3 lutego 2016

    powinni bo takie dokumenty sporo kosztują nas podatników i nie powinny być tworzone do szafy

 11. Przez: ludzki pan Zamieszczono: 29 stycznia 2016

  Rejestr Umów
  http://bip.malopolska.pl/umigskawina/Article/get/id,1161020.html
  pozycja 989 – wyk.koncepcji klimatyzacji w budynkach nr 1,2,3, i 14 Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie – 5 781,00 zł brutto
  Słusznie jedna z pań zauważyła, że w Rynku nie ma czym oddychać. Z okolicznych kamienic walą dymem w okno burmistrza, w lecie od betonu żar nie do wytrzymania. Teraz po wymianie okien przyszła kolej na klimatyzatory.
  Nasza właścicielka sklepu zakupiła klimatyzator, bo latem czekolady się rozpływały na półkach. Ludzie kupujcie latem czekoladę i pralinki bo nam ją wyłączy.
  Gdyby poprzednik nie zabetonował Rynku, wycinając drzewa i pomyślał o podłączeniu kamienic do sieci MPEC było by lżej jego zastępcy a nasze podatki zostałyby inaczej spożytkowane.

  • Przez: renata Zamieszczono: 31 stycznia 2016

   Proszę wskaż podstawę prawną aby zmusić prywatnych właścicieli do podłączenia się do MPEC?

 12. Przez: ŁOŚ Zamieszczono: 29 stycznia 2016

  No tylko protesty pomogą jak w Krakowie! Skawina się coraz bardziej uprzemysławia URZĄD MIASTA jedyne tereny zielone widzi w parku
  i tyle a ile tego parku jest dla takiej gminy wystarczająco??! Może należało by zadbać o tereny w okół Tyńca a nie budować tam fabryk już powstała wystarczająca ilość razem z spopielarnią brak terenów zielonych a raczej nierozsądne gospodarowanie terenami które naturalnie mamy kiedyś odbije się gminie czkawką. Gminy nie stać jak Krakowa na budowanie parków, terenów zielonych, jeden wielki przemysł i nie świadomi ludzie tego co za kilkadŁziesiąt lat nas czeka dodatkowo sami zatruwając paleniem!!

  • Przez: mpzp Zamieszczono: 29 stycznia 2016

   To miasto decydenci eksploatują, to trwa od lat. Degradacja środowiska, przemysł, betonowa dżungla, dziesiątki tysięcy samochodów. Tereny zielone w postaci jednego parku i terenów cmentarzy. Zieleni na cmentarzu jest tyle co trawnika, zanim zastąpi go kamień w postaci nagrobka. Przy takim zapyleniu drzewa dające cień i neutralizujące zanieczyszczenia szybko wyginą.
   Zobaczcie plan miasta to zielone stanowi zaledwie kilka procent. Długo szukać gdziekolwiek takiego procentu terenów zielonych do uprzemysłowionych, przeznaczonych pod handel (markety) i budownictwo.
   Nic tak nie przemawia do wyobraźni jak obrazki.
   http://www.gminaskawina.pl/index.php?option=34&cat_id=91&menu_id=385&page=23

 13. Przez: słuchacz Zamieszczono: 29 stycznia 2016

  Posłuchajcie wypowiedzi mieszkańców.
  Czy powinna Gmina informować? “Niby powinna ale ma na głowie tyle spraw”. To wejdźcie na stronę i zobaczcie jakie to ważniejsze te sprawy są od zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców.
  “Może moje oczy są z tego powietrza, wiadomo to” dodaje druga rozmówczyni. Kolejna otwiera okno i nie wie skąd ten smród.
  Kolejna pani doskonale swoją wypowiedzią wpisuje się w to, o co cały czas chodzi decydentom “Kraków blisko”. Bo przecież niewiele osób sprawdzi skąd zwykle wieje wiatr, dym nie “leci” pod wiatr to już szczegół.

  • Przez: renata Zamieszczono: 31 stycznia 2016

   Masz rację… głównie to sami trujemy siebie i sąsiadów… a oni nas 🙂

 14. Przez: huciany Zamieszczono: 29 stycznia 2016

  Postawcie monitoring obok byłej huty aluminium, to się przekonacie kto truje mieszkańców. Bezsilność wobec takiej ułomności prawa i nakładów na kontrole, wysokości nakładanych kar, hulaj dusza ich nikt nie ruszy. Wytną las to z okna sypialni to zobaczycie.

  • Przez: Zbys Zamieszczono: 29 stycznia 2016

   W nocy leci czarny dym z terenu Hatu i Elektrowni.
   Śmierdzi a pieców węglowych coraz mniej !!!!!!!!

   • Przez: smog Zamieszczono: 29 stycznia 2016

    Wie to kilka tysięcy ludzi, pracownicy, dostawcy i odbiorcy towarów, właściciele firm tam usadowionych, strażacy którzy tam są całą dobę, portierzy, mieszkańcy pobliskiego osiedla i ci którzy “mieszkają” w barakach.
    I co z tego wynika nic, bo wszyscy liczą, że to obowiązek państwa. Jeśli podejmują walkę z tą patologią a są to nieliczne osoby, to są skazani na zmielenie przez system.

    • Przez: Zbys Zamieszczono: 30 stycznia 2016

     Smród i pył leci też z VALEO mają piece i lutują tam chłodnice i skraplacze, w procesie używają szkodliwych środków jak FLUX czy aluminium, filtrów brak a jak się wysiądzie z autobusu, lub idzie wiaduktem czuć smród !!!!
     Przemysł robi swoje a domy dokładają, taj już jest, taki klimat !!!
     Po zakazie palenia węglem i drzewem, przyjdzie czas na kontrole firm, i skargi mieszkańców !!!

     • Przez: zaniepokojony Zamieszczono: 30 stycznia 2016

      Mam świadomość pracując w jednej z dużych firm nieopodal Valeo ze truje i zejdę zapewne wcześniej z tego łez padołu, ale co zrobić?! Jedynym słusznym rozwiązaniem jest protest na rynku przed magistratem o podjęcie działań na rzecz ochrony ludzi i środowiska!!!
      Trzeba władzy zwrócić uwagę ze zle się dzieje…

      • Przez: sos Zamieszczono: 1 lutego 2016

       Prędzej kaczki z parkowej sadzawki wyjdą na Rynek niż mieszkańcy. Od lat prane mózgi propagandą, że źle to jest w Krakowie a tu kurort – Skawina sercu i płucom miła. Siebie mogą oszukiwać ale dzieci za to zapłacą straszną cenę.

 15. Przez: pył Zamieszczono: 29 stycznia 2016

  Czy podoba Wam się oficjalna strona UMiG? Czy są tam potrzebne informacje, czy łatwo jest coś wyszukać.
  Wpisując w wyszukiwarkę pył. Ostatni raz ostrzeżenie pojawiło się dwa dni po największym przekroczeniu.
  Ostrzeżenie WIOŚ o zanieczyszczeniu powietrza! 05-11-2015
  Nie można lekarstwa podawać gdy pacjent już nie żyje.
  http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/dane-pomiarowe/automatyczne/stacja/5/parametry/31-36-34-30-32/miesieczny/11.2015

 16. Przez: mam głos Zamieszczono: 29 stycznia 2016

  Nie twórzmy mitów tak jak robię to decydenci i niektóre stowarzyszenia. Skawina to nie Kraków, za smog w naszym mieście odpowiadają:
  paleniska domowe, przemysł, transport. Tylko działalność w tych trzech obszarach może poprawić stan powietrza lub przystopować jego pogarszanie. Rzetelne pomiary przez niezależne organizacje i właściwa interpretacja nie pisana na życzenie decydentów, mogą dać obraz kto ma jaki wkład w to czym oddychamy.
  Oceny oddziaływania na środowisko, plany i cała reszta pisane są w oparciu o chcenie zleceniodawcy. Teraz niektórzy chcą byśmy uwierzyli, że rozwój przemysłu ciężkiego, metalowego i chemicznego w mieście, nie powoduje wzrostu zanieczyszczeń powietrza. Te dziesiątki tysięcy wjeżdżających do miasta samochodów też nie ma wpływu.

  • Przez: renata Zamieszczono: 31 stycznia 2016

   Skoro za smog odpowiadają przemysł i transport to proszę wytłumacz dlaczego latem nie ma przekroczeń norm pyłu w powietrzu? Przecież latem te zakłady nie przestają pracować a samochodów nie jest mniej. Zgodzę się ze przemysł i transport może odpowiadać za pozostałe zanieczyszczenia chemiczne. Tutaj przydałyby się rzetelne i niezależne badania.

   • Przez: jarosław Zamieszczono: 1 lutego 2016

    Latem każde drzewo którego nie wycięli, kawałek trawnika neutralizuje sporą część tego pyłu. Zakłady pracują w lecie ale dzień jest dłuższy i nie da się wszystkiego walić w piec tak jak zimą, bo po prostu nie da się tego ukryć. Zimą te tysiące podmiotów gospodarczych również grzeją swoje hale i lokale. Latem elektrociepłownia handluje limitami, wyrabia z odsiarczaniem i odpylaniem. Wakacje to mniejszy ruch uliczny, odpadają podróże do szkół, przedszkoli, część mieszkańców wyjeżdża na wakacje. To łatwo na drogach zauważyć podróżując codziennie do pracy. Rośnie udział pieszych i rowerzystów w transporcie na małych dystansach. Obawiam się, że nikt takich niezależnych badań nie zleci i nie będzie sponsorował.

   • Przez: powietrznyAlarm Zamieszczono: 1 lutego 2016

    Renato latem jest Pm 2,5, Pm10 i ozon = powietrze jest “brudne”. radzę nie wychodź na spacer z dzieckiem w południowych godzinach przez cały rok – astma pewna.
    Na Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska (czytamy w protokole 2015r.)radni usłyszeli, że zachorowalność na nowotwory w Skawinie wzrasta. Czy się tym zainteresowali? NIE! a dlaczego ich to nie interesuje? kto rozwiąże zagadkę?

    • Przez: jk Zamieszczono: 1 lutego 2016

     Za dwa lata braknie miejsc na pochówek na cmentarzu komunalnym. Biznes jest i się kręci. Dokąd naraz nie umrze kilkaset osób będą udawać, że się zajmują tematem smogu.

    • Przez: renata Zamieszczono: 14 lutego 2016

     Aby zidentyfikować wpływ powietrza na zwiększenie zachorowalności na nowotwory to trzeba byłoby zbadać także wodę, ziemię i głównie żywność. Uuu.. może nawet lepiej nie wiedzieć co tam jest.
     Radni nie interesują się gdyż mają co innego na głowie. Powinni dbać o lepszy stan środowiska. Przecież też tutaj żyją!

 17. Przez: Tom Zamieszczono: 28 stycznia 2016

  powiem szczerze trzeba byc slepym i bez wechu zeby nie widziec i nie czuc czym pala miedzy innymi domy jednorodzinne na Słonecznej polozone miedzy Ajką a nowym Kosciołem, smierdzi jak cholera…

  • Przez: pasażer Zamieszczono: 29 stycznia 2016

   Tak jest, zwłaszcza dom na Słonecznej koło bloku nr 17, palą okrągły rok, lipiec – sierpień nawet, w największe upały nie można okna otworzyć!

 18. Przez: Lokalny Zamieszczono: 28 stycznia 2016

  Dobra robota !!!

  może załóżcie jakąś stronę gdzie można by się wymieniać informacjami na temat akcji, petycji itp. Chętnie się przyłącze do akcji i pewnie wielu innych też ale potrzebujemy kontaktu do Was.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *