Petycja w sprawie nagrywania na video obrad komisji radnych Rady Miejskiej w Skawinie

Petycja_Skawina_VIDEOOd około roku obywatele czekali na wejście w życie nowej ustawy o petycjach. Nowela z 6 września 2015 r. w tej materii ma zagwarantować obywatelom, że ich głos będzie usłyszany przez urzędników różnych szczebli administracji publicznej. Co prawda art. 63 Konstytucji daje nam obywatelom prawo do składania petycji, lecz dopiero nowa ustawa nałożyła bezwzględny obowiązek na urzędnika, aby na nią odpowiedzieć.

Rada gminy (miejska) może rozpatrywać petycje samodzielnie lub wskazać w regulaminie (statucie) inny organ wewnętrzny do jej rozpatrzenia.

W myśl ustawy o petycjach przedmiotem petycji może być żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycja_Skawina_VIDEO
(fragment petycji w sprawie rejestracji audiowizualnej komisji)

___

Petycja, zgodnie z treścią nowej ustawy, może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów. Petycja może zostać złożona także drogą elektroniczną, zaś organ, który otrzyma petycję, powinien opublikować jej treść niezwłocznie na swojej stronie internetowej (publikacja danych nadawcy jest uzależniona od wyrażenia przez niego zgody).

Zgodnie z artykułem 8  ustawy o petycjach (treść do pobrania TUTAJ), na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana. Informacja ta jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.

Adresat ma rozpatrzyć petycję bez zbędnej zwłoki, jednak maksymalnie do 3 miesięcy od dnia otrzymania petycji. Odpowiedzi również może udzielić drogą elektroniczną. Jeżeli w tym czasie nie otrzymamy odpowiedzi mamy prawo do złożenia skargi na bezczynność organu.

Chcąc z skorzystać z przysługującego nam prawa, napisaliśmy petycję do Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie rejestracji video komisji radnych w Gminie Skawina. Jej treść znajduje się poniżej.

PETYCJA do Rady Miejskiej w Skawinie

AKTUALIZACJA (20 grudnia 2015 r.):

Petycja nr 1 ukazała się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina: Petycja

___

Zobacz również:

(…)

Zaledwie w 19 samorządach można pobrać z BIP danej jednostki nagrania z obrad jakiejkolwiek komisji. Dotyczy to miast: Bieruń, Chełm, Czeladź, Lubawa, Marki, Pabianice, Piechowice, Poznań, Starogard Gdański, Sosnowiec, Tychy, Ustka, Złotoryja oraz powiatów w Bydgoszczy, Lubaniu, Lubinie, Krapkowicach, Kraśniku i Sępólnie Krajeńskim.

Więcej tu:

Radni, sesje, obrady komisji: Posiedzenia rejestrowane, ale niepublikowane

 

5 response to "Petycja w sprawie nagrywania na video obrad komisji radnych Rady Miejskiej w Skawinie"

  1. Przez: jawność Zamieszczono: 17 grudnia 2015

    Czytam protokoły z posiedzeń Komisji. W zapisie burzliwa debata, co to może oznaczać tego z tekstu się nie dowiemy. Zapis z posiedzeń Komisji pozwoli dowiedzieć się dlaczego ktoś się oburzył i na co. Czemu nie wiemy kto jak głosuje?

  2. Przez: chichot Zamieszczono: 17 grudnia 2015

    Brawa za petycję dla InfoSkawina, ale….. namawianie Radnych do jawności obrad, to orka na ugorze. Za trzy miesiące przyjdzie pismo, że nagrania audio-video są niemożliwe, bo?????…. posiedzenia Komisji RM są tajne, oczywiście ze względu na dobro procedowanej sprawy.

  3. Przez: oglądacz Zamieszczono: 12 grudnia 2015

    Oglądam każdą sesję bo to ciekawy serial z udziałem wielu aktorów drugoplanowych. Żeby nie powiedzieć rzeszy statystów. Siedzą kasę biorą, własnego zdania nie mają w żadnym temacie nie podejrzewam by inaczej było podczas prac komisji.Chciałbym zobaczyć jak do tej jednomyślności dochodzą pracując w grupie. To dobry pomysł by były nagrywane posiedzenia komisji bo tam zapada wiele rozstrzygnięć i zapewne szerzej się dyskutuje nad projektami. Kto gra podczas sesji nie można zweryfikować bez poznania tego co przedstawiane jest na posiedzeniach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *