Podpisali umowę na zaprojektowanie i przebudowę istniejącego fragmentu obwodnicy w Skawinie (Krakowska – Chmielka)

Jak nas poinformowała GDDKiA w Krakowie, w poniedziałek 29 stycznia 2018 r. podpisana została umowa na zaprojektowanie i przebudowę istniejącej drogi klasy G do klasy GP w Skawinie, na odcinku od końca przebudowy skrzyżowania z ul. Krakowską do istniejącej drogi nr 44 (km 0+998), skrzyżowania ulic: Hałacińskiego i Stanisława Chmielka. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o. o. Koszt projektu i przebudowy wyniesie 3 555 531,00 zł.

Firma w ramach kontraktu ma wykonać:

-przebudowę, budowę lub zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z drogą,
-przebudowę istniejącej drogi gminnej do parametrów drogi krajowej klasy GP wraz z wymianą uszkodzonych krawężników,
-budowę dwóch zatok autobusowych w rejonie skrzyżowania ulic: Hałacińskiego i Stanisława Chmielka,
-budowę ronda na skrzyżowaniu ulic : Hałacińskiego i Stanisława Chmielka,
-przebudowę ekranu akustycznego w rejonie skrzyżowania ulic: Hałacińskiego i Stanisława Chmielka,
-budowę ciągu pieszo- rowerowego i kanału technologicznego,
-przebudowę lub budowę zjazdów zapewniających dostęp do terenów przyległych,
-oznakowanie drogi oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Przed przystąpieniem do prac zasadniczych rozebrać należy elementy dróg istniejących i infrastruktury technicznej oraz oznakowanie.

Prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie muszą być wykonane w terminie nie dłuższym niż 480 dni, licząc od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresu zimowego (od 15 grudnia do 15 marca).

Inwestycja ma się przyczynić do usprawnienia przejazdu przez Skawinę. Dzięki niej istniejący od 2006 roku fragment obwodnicy wybudowany przez samorząd gminny włączy się w drogę krajową nr 44. Obecnie tzw. I etap obwodnicy jest drogą podporządkowaną o klasie G.

Aktualnie czekamy na udostępnienie skanów tej umowy. Gdy tylko je otrzymamy, udostępnimy w tym artykule.

3 response to "Podpisali umowę na zaprojektowanie i przebudowę istniejącego fragmentu obwodnicy w Skawinie (Krakowska – Chmielka)"

  1. Przez: Wkur.... Zamieszczono: 31 stycznia 2018

    Masakra!!!! a czemu nic nie piszą o budowie ronda na wjezdzie z ul. Krakowska niby wiele ono nie pomorze , ale jest dużo ważniejsze niż to rondo na ul. Hałacińskiego. zawsze wszystko od dupy strony, chyba zaczęli tam pracować kochający inaczej…

  2. Przez: gap Zamieszczono: 31 stycznia 2018

    super

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *