Podsumowanie konsultacji społecznych „Planu Mobilności dla Gminy Skawina”

traffic-light-1490891W związku z zakończeniem procesu konsultacji społecznych „Planu mobilności dla Gminy Skawina”, przedkładamy w załączeniu podsumowanie konsultacji w formie raportu. Dodatkowo udostępniamy podsumowanie badań ankietowych, które były prowadzone w ramach konsultacji według siedmiu bloków tematycznych.
Wersja papierowa raportu jest dostępna do wglądu (i powielenia) w Zespole ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, ul. Rynek 12 (wejście od ul. Krzywej).

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami!

Załączniki:

Źródło:
UMiG Skawina

traffic-light-1490891

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *