Podsumowanie pierwszych tygodni działania stacji pomiarowej w b. Hucie Aluminium – raport przeraża bo zabrakło skali!

Ukazał się właśnie raport podsumowujący pierwsze tygodnie działania stacji pomiarowej na terenie byłej Huty Aluminium w Skawinie. Jak wynika z danych pomiarowych – jest fatalnie. Zainstalowanemu w ubiegłym miesiącu urządzeniu kilkakrotnie zabrakło skali, żeby pokazać chwilowe stężenie lotnych związków organicznych (LZO) w powietrzu (wskazania poza skalą, tj. 30000 [ppb]). LZO to grupa związków chemicznych, takich jak benzen, toluen, czy ksylen, pochodzących głównie z przemysłu, które zależnie od stężenia mogą być bardzo niebezpieczne dla zdrowia. Dlatego ich emisja przez poszczególne zakłady podlega jedynie teoretycznej kontroli. Teoretycznej, bo zdaniem Skawińskiego Alarmu Smogowego – papierom nigdy nie brakuje skali pomiarowej, a urządzeniom, które mierzą faktyczną ich zawartość – czasami tak.

SAS poinformował na swoim profilu Facebookowym, że w aktualnej sytuacji czeka na zdecydowane działania Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, żeby niezwłocznie ustalić źródło niebezpieczeństwa, stopień narażenia mieszkańców i powstrzymać groźne emisje z nieszczelnych, przestarzałych instalacji skawińskich fabryk.

Jak na te pomiary zareagował burmistrz oraz podległy mu Urząd Miasta i Gminy w Skawinie?

Oto informacja o wynikach pomiarów stacji na terenie byłej Huty Aluminium opublikowana w serwisie gminnym (nie znaleźliśmy tych informacji w BIP!):

Od czerwca br. na terenie byłej Huty Aluminium w Skawinie funkcjonuje stacja pomiarowa zanieczyszczeń powietrza. Pierwsze tygodnie funkcjonowania stacji pozwoliły stwierdzić niepokojące odczyty, które stanowiły podstawę do wystąpień do instytucji o podjęcie dalszych kroków leżących w ich uprawnieniach.

Na uruchomionej przez tut. Urząd stacji na ul. Piłsudskiego (teren byłej Huty Aluminium) zauważono występującą okresowo w godzinach wieczornych i nocnych, bardzo wysoką zawartość lotnych związków organicznych (LZO), przekraczającą możliwości pomiarowe stacji monitoringowej tj. 30000 [ppb]. Sytuacja ta powtarzała się kilkukrotnie od dnia 18 czerwca br. Niepokojący jest również wysoki poziom stężeń formaldehydu.

(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)

Poproszono Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie  o interwencję i przeprowadzenie badań kontrolnych na terenie byłej Huty Aluminium.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Starostwo Powiatowe w Krakowie – jako instytucje odpowiedzialne za wydawania pozwoleń na emisję pyłów i gazów oraz pozwoleń zintegrowanych – poproszono o uwzględnienie odczytów ze stacji pomiarowej przy analizie wpływu emisji z zakładów przemysłowych ubiegających się o zmianę lub wydanie decyzji, na stan jakości powietrza na terenie Skawiny i uciążliwości dla mieszkańców Gminy Skawina.

Informacje o kolejnych krokach podjętych przez ww. instytucje będziemy przedstawiać na bieżąco.

Jednocześnie informujemy, że zawarto umowę na dostarczenie kolejnych trzech stacji pomiarowych, które zostaną umieszczone na terenie Skawiny, aby monitorować poziom stężeń w pozostałych kluczowych punktach miasta w zakresie oddziaływania przemysłu.

Dodatkowych informacji udziela:
Aleksandra Basiura, Justyna Sekuła
Wydział Ochrony Powietrza UMiG w Skawinie
ul. Rynek 12, wejście od ul. Krzywej
tel. 12 277 01 68

Źródło: SAS / Gmina Skawina

2 response to "Podsumowanie pierwszych tygodni działania stacji pomiarowej w b. Hucie Aluminium – raport przeraża bo zabrakło skali!"

  1. Przez: Zbigniew Zamieszczono: 10 lipca 2019

    To dlatego ludzi wiecznie, głowa, brak koncentracji, wieczne kaszel mieszkańców Skawiny na przystankach, bóle kręgosłupa, psujące się zęby itd. A wiecznie babcia, sąsiadka powtarza dzieciom nie siedź na tym komputerze tylko wyjdź na pole….. to może lepiej w domu niech siedzą

  2. Przez: Ma Zamieszczono: 10 lipca 2019

    Jak było za komuny tak jest i za kapitalizmu☹

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *