Policja w Skawinie wyjaśnia jak nie dać się złodziejom rowerów… (statystyki)

bicycle-on-the-road-3-1396640-mW związku ze wzrostem ilości kradzieży rowerów Komisariat Policji w Skawinie prowadzi ich znakowanie. Celem działań jest możliwość identyfikacji właściciela w przypadku odzyskania skradzionego roweru, a tym samym ograniczenie zjawiska kradzieży rowerów poprzez nanoszenie cech identyfikacyjnych na rowery.

Dodatkowym celem jest również to, aby właściciel zadbał o zapisanie numeru seryjnego roweru, który znajduje się na jego ramie, zapamiętał cechy charakterystyczne, może wykonał kilka zdjęć swojego pojazdu. Niestety, zbyt często zdarza się, że właściciel skradzionego roweru podaje tylko jego markę i kolor, co przy tak masowej ich produkcji uniemożliwia identyfikację w przypadku prowadzonych przez Policję kontroli. W przypadku kradzieży dysponowanie danymi identyfikującymi rower (numer seryjny) umożliwia jego zarejestrowanie w bazie poszukiwanych przedmiotów, do której mają dostęp policjanci w całej Polsce. Dodatkowe oznakowanie roweru przez Policję utrudnia zadanie dla złodzieja, który może się postarać o zatarcie fabrycznego numeru seryjnego, lub w przypadku, gdy rower takiego numeru nie posiada oznakowanie go zastępuje.

Prowadząc akcję znakowania rowerów chcemy również zwrócić właścicielom uwagę na prawidłowe zabezpieczenie jednośladu, zarówno w miejscu przechowywania jak i w czasie jego użytkowania. Niejednokrotnie zdarza się, że właściciel pozostawia rower na ulicy bez jakichkolwiek zabezpieczeń, lub stosuje takie, które są bardzo łatwe do pokonania. Zdarza się również, że rower jest przypinany do niskiego słupka, z którego można go zdjąć bez pokonywania zabezpieczeń.

Osoby zainteresowane oznakowaniem roweru mogą zgłaszać się do dzielnicowego właściwego dla miejsca zamieszkania (dane teleadresowe znajdziecie Państwo na stronie: Znajdź swojego dzielnicowego (Miasto Skawina i sołectwa gminy Skawina). Osoba zgłaszająca się winna posiadać dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający własność roweru, np. karta gwarancyjna, paragon, faktura. Jeśli nie ma tych dokumentów, wyjątkowo respektowany będzie sam dowód tożsamości. Oznakowanie polega na umieszczeniu na ramie roweru indywidualnego numeru ewidencyjnego. Podczas znakowania wypełniana jest karta identyfikacyjna, która jest przechowywana w jednostce Policji.

We współpracy ze stowarzyszeniem Kraków Miastem Rowerów i Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie opracowany został dekalog przezornego rowerzysty:

1. Nie zostawiaj nieprzypiętego roweru – nawet jeśli idziesz do sklepu na pięć minut.

2. Przypinaj rower w miejscach widocznych.

3. Lepiej nie trzymaj roweru w piwnicy ani na klatce schodowej. Nawet jeśli w budynku jest domofon.

4. Używaj odpowiednich zapięć – najlepsze są U-locki (kłódki szeklowe) i łańcuchy ze stali hartowanej. Ten pierwszy jest nie do zdarcia, przepiłowanie drugiego zajmuje kilka minut i robi wiele hałasu. Przecięcie każdej innej linki zajmuje kilka sekund.

5. Przypinaj rower do rzeczy solidnych – prętów, barierek, ostatecznie znaków drogowych.

6. Wybieraj stojaki o kształcie litery U lub falowane, by można było zapiąć rower za ramę i tylne koło.

7. Nigdy nie zapinaj roweru tylko za przednie koło.

8. Spisz numer ramy.

9. Zrób kilka porządnych zdjęć.

10. Idź na komisariat i oznakuj rower za pomocą “magicznego markera”.

Działająca w Skawinie grupa Rowerowa Skawina na swojej stronie internetowej również prowadzi akcję informacyjną związaną z prawidłowym zabezpieczeniem rowerów oraz z ich bezpiecznym używaniem. Rady tam zamieszczane są bardzo cenne i rowerzyści powinni z nich skwapliwie korzystać. Zachęcam do odwiedzenia tej strony oraz innych stron linkowanych przez Rowerową Skawinę.

W 2012 roku na terenie miasta Krakowa odnotowano kradzież 1366 rowerów, czyli prawie 4 dziennie. Skala zjawiska na terenie gminy Skawina jest zdecydowanie mniejsza, jednak od ubiegłego roku notujemy wzrost zagrożenia dotyczącego kradzieży rowerów. Bliskość Krakowa powoduje, że złodzieje „odwiedzają” również nasze miasto i uzupełniają działalność naszych „lokalnych” przestępców. Nie obowiązują ich przecież granice administracyjne miejscowości.

Wpływ na wzrost kradzieży rowerów ma również zdecydowane zwiększenie zainteresowania posiadaniem rowerów, zarówno w celach rekreacyjnych jak i jako środek przemieszczania się po zatłoczonych ulicach, a także ich stosunkowo wysoka cena, zwłaszcza rowerów z „wyższej półki”.

Rower pochodzący z kradzieży jest zdecydowanie tańszy, a wielu kupujących woli wydać mniej i nie interesować się źródłem pochodzenia jednośladu. Przestrzegam jednak przed zakupem roweru niewiadomego pochodzenia, gdyż jego niska cena powinna wskazywać, że może on pochodzić z przestępstwa, a za taki zakup grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat w przypadku paserstwa umyślnego (art. 291 kk) lub kara pozbawienia wolności do 2 lat w przypadku, gdy na podstawie towarzyszących okoliczności osoba powinna i może przypuszczać, że rower został uzyskana za pomocą czynu zabronionego (art. 292 kk). Zakup roweru w sklepie daje pewność jego pochodzenia oraz gwarancję w przypadku ujawnienia wady technicznej. Wielu producentów udziela gwarancji bezterminowej.

W okresie od 01.01.2012 roku do 05.06.2014 roku (czyli w okresie o jaki zapytała redakcja portalu “InfoSkawina” – przyp. red.) Komisariat Policji w Skawinie prowadził 32 dochodzenia w sprawie o przestępstwo dotyczące kradzieży rowerów oraz 6 postępowań w sprawie o wykroczenie (wartość roweru poniżej 420 złotych). Sprawcy dokonali w tym okresie kradzieży 57 rowerów:

  • w 2 przypadkach rower został skradziony w wyniku dokonanego rozboju, czyli przy użyciu przemocy. W tym roku takie zdarzenie miało miejsce 25 maja na terenie Parku Miejskiego, gdzie 16 letni sprawca używając przemocy w postaci siły fizycznej i zepchnięcia z roweru 15 latka dokonał zaboru roweru o wartości ponad 1100 złotych. Powiadomieni o zdarzeniu policjanci z Komisariatu Policji w Skawinie w wyniku podjętych czynności zatrzymali sprawcę tego czynu. Nieletni w trakcie przesłuchania przyznał się do popełnienia rozboju. W trakcie prowadzonych czynności odzyskano skradziony rower. Materiały postępowania przekazano do Sądu Rodzinnego.
  • 15 dochodzeń i 6 postępowań w sprawie o wykroczenie dotyczyło kradzieży roweru pozostawionego przez właściciela bez zabezpieczenia w miejscu ogólnie dostępnym lub z otwartego pomieszczenia. W tym roku skradziono rowery pozostawione bez zabezpieczenia w rejonie kościoła, szkoły, boiska sportowego oraz z terenu posesji, gdzie dostęp mogła mieć każda osoba.
  • 15 dochodzeń dotyczyło kradzieży roweru po uprzednim włamaniu do zamkniętych pomieszczeń takich jak w szczególności piwnice w blokach na os. Ogrody i Bukowska. Pomimo drzwi wyposażonych w domofony, zabezpieczeń piwnic w postaci zamków w drzwiach, czy też kłódek, sprawcy bez problemu forsowali te zabezpieczenia i dokonywali kradzieży rowerów. Do ostatniego włamania doszło w dniu 26.05.2014 roku. Dyżurny Komisariatu Policji w Skawinie został powiadomiony o włamaniu do piwnicy jednego z bloków na os. Bukowska. Na miejscu zatrzymano dwóch 16 – latków podejrzanych o włamanie i kradzież. Zatrzymanych przesłuchano w charakterze nieletnich sprawców czynu karalnego i materiały postępowania przekazano do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Krakowie.

lightcycle-1284246-m

Źródło:
Grzegorz Hajto | KP w Skawinie

Zobacz także:

W gminie Skawina policja znakuje rowery!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *