Policjant dzielnicowy dostępny także pod numerem tel. komórkowego

policjaZastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektor Jacek Fabisiak w imieniu Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, podpisał umowę z jednym z operatorów sieci komórkowych na dostarczenie telefonów dla dzielnicowych. Dzięki temu mieszkańcy będą mieli ułatwiony kontakt z dzielnicowymi. Urządzenia zostały przekazane do wszystkich jednostek Policji w naszym województwie. 

Numery telefonów do poszczególnych dzielnicowych są na bieżąco udostępniane na stronie internetowej małopolskiej Policji w zakładce – „znajdź dzielnicowego” oraz na stronach internetowych komend powiatowych i miejskich Policji województwa małopolskiego.

Znajdują się one również na naszej stronie, w prawej kolumnie pod artykułem: Wykaz rejonów służbowych Rewiru Dzielnicowych KP Skawina a poniżej wspomniane numery telefonów komórkowych:

  • Grzegorz JUCHA tel.: 608 543 880
  • Tomasz WÓJCIAK tel.: 608 544 099
  • Michał MORAWSKI tel.: 608 544 629
  • Marcin KUCIEL tel.: 608 545 396
  • Patrycjusz UJMA tel.: 608 545 399
  • Dariusz ZIELIŃSKI tel.: 608 545 735
  • Grzegorz HUCISKO tel.: 608 545 828
  • Jarosław LICHOSYT tel.: 608 545 830
  • Paweł KOZIEŁ tel.: 608 545 880
  • Zbigniew MAŚLERZ tel.: 608 546 276

Dzielnicowi będą dostępni pod wskazanymi numerami telefonów, w godzinach pełnienia przez nich służby. Ważne, aby pamiętać, że nie są to numery alarmowe – w przypadku konieczności zgłoszenia sytuacji zagrożenia lub powiadomienia o przestępstwie należy wybrać numer 112 lub 997.

Dzielnicowi nazywani są często „policjantami pierwszego kontaktu” – to do nich trafiają prośby o pomoc w rozwiązaniu życiowych spraw, najczęściej tych związanych z przemocą w rodzinie i uciążliwymi sąsiadami, ale także wiele innych.

W ubiegłym roku dzielnicowi w Małopolsce przeprowadzili ponad 68 tysięcy różnych interwencji.

Pracując w terenie, dzielnicowi reagowali także na popełniane przestępstwa, zatrzymywali ich sprawców – na gorącym uczynku wpadło 2.690 sprawców różnych przestępstw, dzielnicowi zatrzymali także 1.628 osób poszukiwanych i ujawnili 67.239 wykroczeń (mandatami ukarali 25.391 osób).

Numery komórkowe nowych telefonów do dzielnicowych zostaną w jak najszerszy sposób rozpropagowane w lokalnym środowisku,  aby mieszkańcy mogli nawiązać  kontakt w razie potrzeby. Jest to jedna z metod ułatwienia kontaktu z policjantami, zwłaszcza na wsiach i w małych miejscowościach.

Liczymy, że nowe telefony wpłyną znacząco na poprawę komunikacji dzielnicowych z mieszkańcami oraz przyczynią się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa – podsumował inspektor Jacek Fabisiak.

Źródło:
KPP Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *