Porządek obrad II zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie 30 grudnia 2014 roku (PROJEKTY UCHWAŁ)

BIP_LogoW Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina ukazało się ogłoszenie o II zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie, która odbędzie się dnia 30 grudnia 2014 r. o godz. 11:00 w sali Pałacyku “Sokół” w Skawinie, ul. Mickiewicza 7. Porządek obrad wraz z projektami uchwał przedstawiamy poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią (w tym z projektem budżetu na 2015 r.) oraz do udziału w obradach sesji jako publiczność.

Porządek obrad II zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 30 grudnia 2014 roku (projekty uchwał znajdują się w załącznikach):
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z I zwyczajnej sesji oraz I nadzwyczajnej sesji.
 3. Informacja w sprawie realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 4. Uchwała  Budżetowa Miasta i Gminy Skawina na 2015 rok  – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor –  Skarbnik Gminy). | 4. Projekt budżetu – uchwała.docx  | 4. 1. załącznik Nr 1.docx
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – pierwsze czytanie (Projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina – referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy). | 5. uch WPF.pdf   | 5. 1. zal WPF.tif
 6. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Małgorzata Kopeć – Pełnomocnik Burmistrza) | 6. GPPIPRA_2015 uch.doc  | 6. 1. GPPIRPA_2015 Program.doc
 7. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Małgorzata Kopeć – Pełnomocnik Burmistrza) | 7. GPPN_2015_uchwała.doc | 7. 1. GPPN_2015_załącznik.doc
 8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności komisji Rady Miejskiej w Skawinie za 2014 rok – jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej w Skawinie) | 8. uchw sprawozdania za 2014 r.docx | 8. 1. sprawozdanie Komisji Budzetowej za 2014.docx  | 8. 2. sprawozdanie KEduk za 2014.docx | 8. 3. Sprawozdanie KGiOS.docx | 8. 4. Sprawozdanie komisji IWiR.doc | 8. 5. sprawozdanie KKSiR za 2014.docx | 8. 6. sprawozdanie KSO za 2014 r..docx | 8. 7. sprawozd Kom Rew za 2014r.doc8. 7. 1. sprawozd Kom Rew za grudzien 2014.docx8. 8. sprawozd Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej za rok 2014.doc |
 9. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Skawinie na 2015 rok – jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej w Skawinie, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej). | 9. uch plan pracy Rady na 2014 r.doc | 9. 1. zal plan pracy RM na 2015.doc
 10. Uchwała w sprawie przyjęcia i akceptacji planów pracy komisji Rady Miejskiej w Skawinie na 2015 rok – jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej w Skawinie, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 11. Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Skawinie – jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 12. Uchwała w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi – jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej, referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej).
 13. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Ewa Szczepanik – Sekretarz Gminy).
 16. Zamknięcie sesji.

 

Uwaga:

Punkt 15. porządku  obrad  zostanie wyłączony z  jawności obrad.

Źródło:
BIP Gminy Skawina

2 response to "Porządek obrad II zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie 30 grudnia 2014 roku (PROJEKTY UCHWAŁ)"

 1. Przez: mieszkaniec Zamieszczono: 23 grudnia 2014

  Przeglądnąłem plan pracy Rady Miejskiej – załącznik.
  jest kilka ciekawych tematów.
  Określenie procedury wprowadzania budżetu partycypacyjnego i zasad jego funkcjonowania
  Przeprowadzenie konsultacji społecznych
  Konsultacje Powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej Statut MRM
  Debata publiczna nad funkcjonowaniem Straży Miejskiej i zadaniami, jakie powinna ta jednostka realizować. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Kultury, Sportu, Rekreacji i Turystyki miasta i gminy Skawina na lata 2016 – 2019
  Strefy płatnego parkowania w obrębie Rynku

 2. Przez: skawinianin Zamieszczono: 23 grudnia 2014

  Dlaczego pkt.15 jest wylaczony z jawnosci???

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *