Porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 25 lutego 2015 roku (PROJEKTY UCHWAŁ)

Sesja_Skawina_NowaPrezentujemy porządek obrad IV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie, która odbędzie się dnia 25 lutego 2015 r. o godz. 9.00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie przy ul. Mickiewicza 7. Projekty uchwał udostępnione poniżej zostały zamieszczone w BIP Gminy Skawina, dzięki czemu każdy z mieszkańców może się zapoznać z tymi dokumentami jeszcze przed sesją.

Porządek obrad IV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 25 lutego 2015 roku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z III zwyczajnej sesji i III nadzwyczajnej sesji.
 3. Informacja w sprawie realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2015 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy). | 4. uchwała zmiana budżetu 25.02. – projekt
 5. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Skawina dla Województwa Małopolskiego – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Norbert Rzepisko – Zastępca Burmistrza) | 5. uchwała Polanka Hallera – udział rzeczowy DW 953
 6. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy Skawina). | 6. uchwała środki dla policji – inwestycje
 7. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina,  referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy Skawina). | 7. uchwała Fundusz Wsparcia PSP-inwestycje
 8. Uchwała w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Barbara Ptak – Z-ca Kierownika Wydz. Rolnictwa i Ochrony Środowiska). | 8. uchwała o wysokości stawki opłaty za śmieci
 9. Uchwała w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Usługowemu Sp. z o.o. w Skawinie obowiązkowego zadania własnego Gminy Skawina w zakresie zarządzania placem targowym i targowiskiem, które znajdują się na terenie miasta Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Norbert Rzepisko – Zastępca Burmistrza). | 9. uchwała MZU projekt
 10. Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Marek Marzec – Kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury). | 10. uchwała zasady rekrutacji – przedszkola
 11. Uchwała w sprawie odwołania członków Muzeum Regionalnego w Skawinie – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej). | 11. uchwała odwołanie 2 przedstawicieli Rady Muzeum
 12. Uchwała w sprawie powołania członków Muzeum Regionalnego w Skawinie – jedno  czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej). | 12. uchwała powołania 2 przedstawicieli Rady Muzeum
 13. Uchwała w sprawie powołania Społecznej Rady przy Pogotowiu Ratunkowym im. Siegfrieda Greinera w Skawinie – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej). | 13. uchwała w sprawie powołania Rady Społ.
 14. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi – jedno czytanie (projekt Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie, referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) | 14. uchwała rozpatrzenie skargi | 14.1 Uzasadnienie – skarga z dnia 23.10.2014.
 15. Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie  opracowania zasad budżetu partycypacyjnego – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej). | 15. uch powołanie komisji ws. budżetu partycypacyjnego.doc
 16. Uchwała w sprawie odwołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej). | 16. uchwała odwołanie ze składu Spol Kom Mieszk.
 17. Uchwała w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Skawinie do Społecznej Komisji Mieszkaniowej – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej). | 17. uchwała wskazanie przedst RM do Spolecznej komisji
 18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od uprawnień do uregulowania tytułu prawnego zajmowanego lokalu – jedno czytanie (projekt Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Skawinie).
 19. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 20. Wolne wnioski i zapytania.
 21. Zamknięcie sesji.

 

Uwaga:

Punkt 18. porządku obrad zostanie wyłączony z jawności obrad.

Źródło:
BIP Gminy Skawina.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *