Porządek obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 30 grudnia 2015 roku (PROJEKTY UCHWAŁ)

_SkawinaSesja30 grudnia 2015 r. o godz. 10.30 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie ul. Mickiewicza 7, odbędzie się XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Poniżej przedstawiamy porządek obrad. Znalazły się w nim m.in.: uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowe, w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków, nagród oraz wypłacania dodatków mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Skawina, … Zapraszamy do zapoznania się z treścią projektów uchwał.

Porządek obrad XIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie  w dniu 30 grudnia 2015 roku.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu XIII zwyczajnej i V nadzwyczajnej sesji.
 3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 4. Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Skawina na rok 2016 – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 6. Uchwała w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków, nagród oraz wypłacania dodatków mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Skawinadrugie czytanie (projekt Komisji Edukacji, referująca Ewa Masłowska – Przewodnicząca Komisji Edukacji).
 7. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Małgorzata Kopeć – Pełnomocnik Burmistrza).
 8. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Małgorzata Kopeć – Pełnomocnik Burmistrza).
 9. Uchwała w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności komisji Rady Miejskiej w Skawinie za 2015 rok – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 10. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Skawinie na  2016 rok – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 11. Uchwała w sprawie przyjęcia i akceptacji planów pracy komisji Rady Miejskiej
  w Skawinie na 2016 rok – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 12. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Ewa Szczepanik – Sekretarz Gminy).
 15. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Ewa Szczepanik – Sekretarz Gminy).
 16. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał dzięki naszym działaniom dostępne dla każdego mieszkańca w BIP:

PROJEKTY UCHWAŁ na sesję

Uwaga:

 • W związku z koniecznością dokonywania do końca roku kalendarzowego zmian w budżecie na rok 2015 uchwały:
 1. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2015 rok  (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy),
 2. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy),

zostaną wprowadzone na sesji w dniu 30 grudnia 2015 roku.

 • Punkty 14 i 15 sesji zostają wyłączone z jawności.

Zaproszeni Goście:

Oprócz mieszkańców gminy Skawina ponadto radni Rady Powiatu Krakowskiego: Bogdan Bogdali, Krzysztof Gębala, Łukasz Krupa, Arkadiusz Wrzoszczyk, Stanisław Żak.

Sesja_Skawina

2 response to "Porządek obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 30 grudnia 2015 roku (PROJEKTY UCHWAŁ)"

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *