Porządek obrad XLIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 28 maja 2014 roku

_IMG_2066Dnia 28 maja 2014 r. o godz. 9.00 w sali Pałacyku “Sokół” w Skawinie, przy ul. Mickiewicza 7, odbędzie się XLIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Porządek obrad znajdziecie Państwo poniżej. Jako jedyni udostępniamy również projekty uchwał, które zostały nam przesłane z Biura Rady Miejskiej w Skawinie. Dzięki temu szanowni mieszkańcy gminy mogą zapoznać się z ich treścią.

 

Porządek obrad XLIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 28 maja 2014 roku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XLII sesji.
 3. Informacja w sprawie realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 4. Informacja na temat działalności NZOZ NUTRIMED ul. Tyniecka 15.
 5. Informacja o działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skawinie za 2013 rok – TUTAJ:

6. Informacja o działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Skawinie za 2013 rok – TUTAJ:

7. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2014 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – POBIERZ TUTAJ

8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – TUTAJ:

9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – POBIERZ TUTAJ

10. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Radziszowskiej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – POBIERZ TUTAJ

11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kopance stanowiącej działkę ewidencyjną nr 150/8, na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kopance pod budowę cmentarza parafialnego – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – POBIERZ TUTAJ

12. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 28 kwietnia 2014 r. – jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej).

15. Uchwała w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi z dnia 8 maja 2014 r. – jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej).

16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od kryteriów wyboru osób,
z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności – jedno czytanie (projekt Komisji Spraw Obywatelskich).

17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności – jedno czytanie (projekt Komisji Spraw Obywatelskich).

18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności – jedno czytanie (projekt Komisji Spraw Obywatelskich).

19. Zamknięcie sesji.

Uwaga: punkty 14 – 18 porządku obrad zostaną wyłączone z jawności obrad, w związku z czym materiały do tych punktów otrzymują wyłącznie radni.

 

Źródło:
BIP UMiG Skawina

1 response to "Porządek obrad XLIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 28 maja 2014 roku"

 1. Przez: o^o Zamieszczono: 26 maja 2014

  ..Informacja o działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skawinie za 2013 rok.
  Informacja o działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Skawinie za 2013 rok.
  Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2014 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina)…

  a gdzie można zapoznać się wcześniej z treścią tych informacji i uchwały?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *