Porządek obrad XLIV sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 18 czerwca 2014 r.

_Zdjęcie045Dnia 18 czerwca 2014 r. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Ratusz, I. piętro odbędzie się XLIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Porządek obrad znajdziecie Państwo poniżej. Jako jedyni udostępnimy również wkrótce projekty uchwał, które zostały nam przesłane z Biura Rady Miejskiej w Skawinie. Dzięki temu szanowni mieszkańcy gminy będą mogli zapoznać się z ich treścią. Niezrozumiałym jest dla nas fakt dlaczego projekty uchwał na każdą sesję nie są publikowane wraz z porządkiem obrad w BIP oraz na stronie gminaskawina.pl. Obiecujemy, że zapytamy o to burmistrza.

Porządek obrad XLIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 18 czerwca 2014 roku:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XLIII  sesji – TUTAJ
3. Informacja w sprawie realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
4. Informacja o działalności Miejskiego Zakładu Usługowego Spółka z o.o. w Skawinie za 2013 rok –

5. Informacja na temat działalności Spółki „Strefa Skawina” za 2013 rok.


6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skawina za 2013 rok –  jedno czytanie – TUTAJ
7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu za 2013 rok – jedno czytanie – TUTAJ
8. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skawina za 2013  rok – jedno czytanie – TUTAJ
9. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2014 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – TUTAJ
10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – TUTAJ

Załącznik:

11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Skawina do realizacji  wspólnie z Województwem Małopolskim zadania pn. Usuwanie szkód powodziowych w korycie potoku Rzepnik – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – TUTAJ
12. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) (dot. rzeki Skawinki) – TUTAJ
13. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014 – 2020 drugie czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).
14. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 8 maja 2014 roku – jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej).
17. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 maja 2014 r. – jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej).
18. Zamknięcie sesji.

UWAGA:
Punkty 17. i 18. wyłączone zostały z jawności. Materiały zostały dostarczone radnym RM w Skawinie.

_IMG_2066

Źródło:
UMiG Skawina

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *