Porządek obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 9 lipca 2014 roku (PROJEKTY UCHWAŁ)

_Zdjęcie045Dnia 9 lipca 2014 r. o godz.9.00 w sali Pałacyku “Sokół” w Skawinie, ul. Mickiewicza 7, odbędzie się  XLV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Porządek obrad i projekty uchwał znajdziecie Państwo poniżej. Dzięki temu mieszkańcy gminy będą mogli zapoznać się z ich treścią. Nasza interwencja skierowana ostatnio do radnych, a przekazana Burmistrzowi przez radnych Ryszarda Majdzika i Norberta Rzepisko w trakcie ostatniej sesji odniosła skutek. Nie tylko na naszej stronie, ale również w oficjalnym BIP UMiG Skawina publikowana jest już część projektów uchwał na najbliższe sesje.

Porządek obrad XLV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 9 lipca 2014 roku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XLIV sesji.
 3. Wystąpienie pana Posła Piotra Ćwika.
 4. Informacja pisemna w sprawie realizacji uchwał podjętych w II kwartale br. – POBIERZ TUTAJ
 5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2014 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).
 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).
 7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. Stanley Dudrick’a w Skawinie – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – POBIERZ TUTAJ
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – POBIERZ TUTAJ
 9. Uchwała w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokości ich stawek procentowych – pierwsze czytanie  (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – POBIERZ TUTAJ
 10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/508/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie podziału Gminy Skawina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – jedno czytanie ( projekt Klubu PiS) – POBIERZ TUTAJ
 11. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamknięcie sesji.

Uwaga:  Materiały do pkt. 5 i pkt. 6 porządku obrad zostaną dostarczone Radnym na Komisjach, które będą się odbywały od 7 lipca 2014 r.

Źródło:
Biuro Rady Miejskiej / BIP

1 response to "Porządek obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 9 lipca 2014 roku (PROJEKTY UCHWAŁ)"

 1. Przez: ewa Zamieszczono: 3 lipca 2014

  Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. Stanley Dudrick’a w Skawinie – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina)
  To chyba prywatny szpital i niewiele kontraktów z NFZ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *