Porządek obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 27 sierpnia 2014 roku (PROJEKTY UCHWAŁ)

Sesja_Infoskawina_Gmina_SkawinaDnia 27 sierpnia 2014 r. o godz. 9.00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie przy ul. Mickiewicza 7, odbędzie się  XLVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Porządek obrad i oraz materiały na sesję znajdziecie Państwo poniżej. Przypominamy, że sesje rady gminy są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli, zatem każdy obywatel ma prawo wziąć w nich udział jako publiczność, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

Porządek obrad XLVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 27 sierpnia 2014 roku:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XLV sesji.
 3. Informacja w sprawie realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2014 rok –  jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – POBIERZ TUTAJ
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – POBIERZ TUTAJ
 6. Uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości zajętych na potrzeby działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis – pierwsze czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) | POBIERZ TUTAJ | Załącznik nr 1 do uchwały | Załącznik nr 2 do uchwały
 7. Uchwała w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokości ich stawek procentowych – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).
 8. Uchwała w sprawie Regulaminu na udzielenie wsparcia  dla uczniów  z rodzin  wielodzietnych  4+ z Gminy Skawina  w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – POBIERZ TUTAJ
 9. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi – jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej).
 12. Uchwała w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi – jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej).
 13. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).
 14. Zamknięcie sesji.

 

Uwaga:
Punkty 11, 12 i 13 sesji zostaną wyłączone z jawności.

Źródło:
UMiG Skawina | BIP

Wersja archiwalna: Zmiana na BIP załącznika – projektu uchwały nr 5

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *