Porządek obrad XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 29 października 2014 r.

Sesja_Infoskawina_Gmina_SkawinaDnia 29 października 2014 r. o godz. 9:00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie, przy ul. Mickiewicza 7, odbędzie się XLVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Porządek obrad znajdziecie Państwo poniżej. Jako jedyni udostępniamy również projekty uchwał, które zostały nam przesłane z Biura Rady Miejskiej w Skawinie (po naszej interwencji dostępne również w Biuletynie Informacji Publicznej). Dzięki temu mieszkańcy gminy mogą zapoznać się z ich treścią. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w sesji rady jako publiczność.

Porządek obrad XLVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 29 października 2014 roku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XLVII sesji.
 3. Pisemna informacja w sprawie realizacji uchwał podjętych w III kw. 2014 r.
 4. Prezentacja działalności Firmy TERMO TECH rozpoczynającej swoje funkcjonowanie na terenie Gminy Skawina.
 5. Uchwała w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) dot. Lajkonik Snacks Sp. z o.o. | KLIKNIJ TUTAJ
 6. Uchwała w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) dot. Spółki Boryszew S.A. Odział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina. | KLIKNIJ TUTAJ
 7. Uchwała w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny – jedno czytanie,(projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) dot. GRC Technologie Sp. z o.o. | KLIKNIJ TUTAJ
 8. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2014 rok – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).
 10. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina). | KLIKNIJ TUTAJUzasadnienie
 11. Uchwała w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina). | KLIKNIJ TUTAJ | Załącznik
 12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skawina – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina). | KLIKNIJ TUTAJ
 13. Uchwała w sprawie w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).
 14. Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Skawina od Gminy Kalwaria Zebrzydowska w drodze porozumienia realizacji zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Gimnazjum Specjalnego Nr 62 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11 w Krakowie oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Krakowie ul. Tyniecka w roku szkolnym 2014/2015 – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina). | KLIKNIJ TUTAJ
 15. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015” pierwsze czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina). | KLIKNIJ TUTAJ | Program | Harmonogram | Regulamin
 16. Uchwała w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina). | KLIKNIJ TUTAJ
 17. Uchwała w sprawie uchwalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Skawina – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina). | KLIKNIJ TUTAJ
 18. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 19. Wolne wnioski i zapytania.
 20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).
 21. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi – jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej).
 22. Zamknięcie sesji.

UWAGA:

 1. Materiały dot. pkt. 8 i pkt 9 porządku obrad zostaną przekazane na sesji Rady Miejskiej lub o ile będzie to już możliwe na posiedzenia Komisji Rady Miejskiej od 27 października 2014 r.
 2. Punkty porządku obrad: 20 oraz 21 zostaną wyłączone z jawności obrad.

Przyjdź na sesję, posłuchaj co mają do powiedzenia Twoi radni z gminy!

Wydarzenie Facebook – Sesja Rady Miejskiej w Skawinie 29.10.2014 r.

2 response to "Porządek obrad XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 29 października 2014 r."

 1. Przez: będzie się działa Zamieszczono: 28 października 2014

  Taaak … będzie smakowicie. Będziemy grillować Zająca …

 2. Przez: Piotr Orznowski Zamieszczono: 26 października 2014

  Brak jednego punktu dotyczącego zatwierdzenie premii dla pracowników UMiG, jak donoszą Wiewiórki zatrudnione w UMiG i nawet po 10 tys zł dla wiernych działaczy. Ale oczywiście się nie dowiem kto i za jakie zasługi. Wydaje mi się że na ostatniej sesji rady gminy mogą się dziać bardzo ciekawe rzeczy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *