Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 24 lutego 2016 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)

Skawina_Sesja_Petycja24 lutego 2016 r. o godz.9:00 w sali Pałacyku “Sokół” w Skawinie, ul. Mickiewicza 7, odbędzie się XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Poniżej przedstawiamy porządek obrad wraz z projektami uchwał, które procedować będą wybrani przez Was radni. Na sesji będą pochylać się m.in. nad projektami uchwał: w sprawie zatwierdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla gminy Skawina, w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Skawinie ds. opracowania zmian w statucie gminy Skawina oraz regulaminie Rady Miejskiej w Skawinie czy w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Skawinie ds. opracowania zmian w statutach jednostek pomocniczych gminy Skawina.

Porządek obrad XVI zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie  w dniu 24 lutego 2016 roku:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu XV zwyczajnej sesji.
 3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 4. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopance – jedno czytanie  (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; referująca: Wiesława Putaj – Kierownik Zespołu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIV/187/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków, nagród oraz wypłacania dodatków mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; referujący: Marek Marzec – kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury).
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla gminy Skawina – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; referujący: Tomasz Bugajski – kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej).
 7. Uchwała w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Skawinie ds. opracowania zmian w statucie gminy Skawina oraz regulaminie Rady Miejskiej w Skawinie – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej; referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 8. Uchwała w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Skawinie ds. opracowania zmian w statutach jednostek pomocniczych gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej; referujący: Witold Grabiec -Przewodniczący Rady Miejskiej).
 9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 14 grudnia 2015 r. – jedno czytanie (projekt Komisji Rewizyjnej; referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej).
 10. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 28 grudnia 2015 r. – jedno czytanie (projekt Komisji Rewizyjnej; referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej).
 11. Informacja Komisji Rewizyjnej na temat przeprowadzonej kontroli efektów zakończenia budowy kanalizacji na terenie gminy Skawina współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności.
 12. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych
  w okresie między sesjami.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał dzięki naszym działaniom dostępne dla każdego mieszkańca w BIP:

PROJEKTY UCHWAŁ na sesję

W projekcie udostępnionej w BIP uchwały w sprawie zatwierdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla gminy Skawina brak jest części graficznej planu, obejmującej rysunek planu w skali 1:2000 „Przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów”, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

_SkawinaSesja

 Liczymy, że w sprawie zmian w statucie gminy Skawina, regulaminie Rady Miejskiej w Skawinie oraz zmian w statutach jednostek pomocniczych gminy Skawina, przeprowadzone zostaną z mieszkańcami konsultacje społeczne.

Dokumenty te są jednymi z najważniejszych dla funkcjonowania całej gminy, stąd też uzasadnione jest przeprowadzenie szerokich konsultacji w tej sprawie.

Takie konsultacje przeprowadziły m.in.: Mierzęcice, Koszęcin, Miedźna, Sobótka, Biały Dunajec, Goleszów, Jeżowo, Kuczbork-Osada, …

 

2 response to "Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 24 lutego 2016 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)"

 1. Przez: mpzp Zamieszczono: 24 lutego 2016

  Uchwała w sprawie zatwierdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla gminy Skawina – pierwsze czytanie
  Zobaczymy i posłuchamy jaką wizję miasta i gminy maja radni, czy pokrywa się ona z wizją decydentów byłych i obecnych.

 2. Przez: czytelnik Zamieszczono: 17 lutego 2016

  Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopance. Sporo pożarów traw w tym rejonie.
  Przenosi się nieodpłatnie własność urządzeń określonych w załączniku nr 1 do uchwały z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej
  w Kopance.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *