Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 10 lipca 2013 roku

InfoSkawinaLogoPrzewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie informuje, że w  dniu 10 lipca  2013 r. o godz. 9.00 w sali Pałacyku “Sokół” w Skawinie ul. Mickiewicza 7 odbędzie się  XXXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Porządek obrad znajduje się poniżej.

Porządek obrad XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie  w dniu 10 lipca 2013 roku.

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XXXII zwyczajnej sesji.

3.      Pisemna informacja w sprawie realizacji uchwał podjętych w II kwartale br.

4.      Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2013 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

5.      Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

6.    Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

7.    Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopance – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

8.      Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/501/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 października 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Skawina i jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

9.      Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie Nr VII/84/11  z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Skawina – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

10.  Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzęcinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

11.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIN/380/09 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 grudnia 2009 roku – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

12.  Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 14 maja 2013 r. – jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej).

13.  Informacja z przeprowadzonej kontroli Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Skawinie – Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Skawinie.

14.  Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami.

15.  Wolne wnioski i zapytania.

16.  Zamknięcie sesji.

Źródło:
BIP UMiG Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *