Porządek obrad XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 28 sierpnia 2013 roku

InfoSkawina_SesjaW  dniu 28 sierpnia 2013 r. o godz. 9.00 w sali Pałacyku “Sokół” w Skawinie, przy ul. Mickiewicza 7 odbędzie się XXXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Poniżej przedstawiamy porządek obrad tej sesji.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XXXIII zwyczajnej sesji.

3. Informacja w sprawie realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.

4. Informacja w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Skawinie.

5. Informacja w sprawie powołania na stanowisko prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Skawinie, ul. Bukowska 1.

6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2013 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – TUTAJ

7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – projekt ukaże się wkrótce

8. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – TUTAJ

9. Uchwała w sprawie w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Miejskiej w Skawinie  Nr  XXIX/350/13 z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – TUTAJ

10. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Skawina do Ludowego Klubu Sportowego “WIŚLANIE” Jaśkowice – jedno czytanie ( projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – TUTAJ

11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XIX/175/08 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 kwietnia 2008 roku – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) (dot. granic obwodu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzęcinie) – TUTAJ

12.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Nr IX/105/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 6 lipca 2011 roku – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) (dot. zmiany odpłatności za przedszkole z 1,80 zł. na 1,00 zł.) – TUTAJ

13. Uchwała w sprawie w  sprawie  zmiany uchwały własnej Nr XXXIII/220/05 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27  kwietnia  2005 r. jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) (dot. stypendiów socjalnych) – TUTAJ

14. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

15. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

16. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

17. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

18. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

19. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

20. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

21. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

22. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

23. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

24. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

25. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

26. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

27. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady Muzeum Regionalnego – jedno czytanie, (projekt radnych Rady Miejskiej w Skawinie) – TUTAJ

28.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie Nr VII/84/11  z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Skawina – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – TUTAJ

29.  Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

30.  Wolne wnioski i zapytania.

31. Zamknięcie sesji.

Źródło:
BIP UMiG Skawina

 


1 response to "Porządek obrad XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 28 sierpnia 2013 roku"

  1. Przez: RS Zamieszczono: 26 sierpnia 2013

    Może ktoś wie, czy w budżecie przewidziane są środki na rozwój infrastruktury rowerowej w mieście i gminie. ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *