Porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 25 września 2013 roku

bip_logo_2W  dniu 25 września 2013 r. o godz. 9.00 w sali Pałacyku “Sokół” w Skawinie przy ul. Mickiewicza 7 odbędzie się XXXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie z poniżej podanym porządkiem obrad. Ponadto przypominamy, że sesje rady gminy są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli, zatem każdy obywatel ma prawo wziąć w nich udział jako publiczność.

Porządek obrad XXXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 25 września 2013 roku:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XXXIV zwyczajnej sesji.

3.      Informacja w sprawie realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.

4.      Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2013 rok –  jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina). POBIERZ TUTAJ: uchwała 25.09.13 zmiana budżetu

5.      Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

6.      Uchwała w sprawie w sprawie zmiany uchwały  Rady Miejskiej w Skawinie  Nr  XXXI/381/13 z dnia  29 maja  2013 roku  w sprawie   udzielenia pomocy finansowej  na rzecz  Województwa Małopolskiego – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina). – POBIERZ TUTAJ: uchwała ZDW – koncepcja budowa obwodnicy

7.      Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Skawina do Programu Wieloletniego pod nazwą: “Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2013 -2015” – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina). POBIERZ TUTAJ: uchwała intencyjna z Powiatem Krakowskim

8.      Uchwała w sprawie w udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszowie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina). POBIERZ TUTAJ: uchwała dotacja OSP Radziszów

9.      Uchwała w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi – jedno czytanie (projekt radnych Rady Miejskiej). POBIERZ TUTAJ: uchwała w sprawie przedłużenia terminu

10.  Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

11.  Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

12.  Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

13.  Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

14.  Wolne wnioski i zapytania.

15.  Zamknięcie sesji.

Źródło:
BIP UMiG Skawina

1 response to "Porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 25 września 2013 roku"

  1. Przez: olo Zamieszczono: 23 września 2013

    i zadłużenie prawie 42% ( w procentach w stosunku do dochodów )

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *