Porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 30 grudnia 2013 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)

BIP-LOGOPrezentujemy Państwu Porządek obrad XXXVIII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Skawinie, która odbędzie się 30 grudnia 2013 r. o godz.13.00 w sali Pałacyku “Sokół” w Skawinie przy ul. Mickiewicza 7.

Porządek obrad wraz z projektami uchwał XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 30 grudnia 2013 roku.

UWAGA!

Materiały dotyczące pkt. 6, pkt. 7, zostaną przekazane Radnym na sesji.

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XXXVII zwyczajnej sesji oraz XI nadzwyczajnej sesji.
3. Informacja w sprawie realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
4. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Skawina na 2014 rok – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

4.1 AUTOPOPRAWKI:

01 02 03

Autopoprawka Klubu Prawo i Sprawiedliwość:

04

Informacja dotycząca inwestycji:

 

5. Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – drugie czytanie (Projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Autopoprawka:

05

6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2013 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).
7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).
8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XI/128/2011 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 września 2011 roku – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – dot. dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych – TUTAJ
9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXV/228/05 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2005 roku, uchwały Nr XLI/400/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 lutego 2010 roku oraz uchwały własnej Nr XVI/198/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 lutego 2012 roku – pierwsze czytanie (projekt Klubu Radnych PIS).

10. Uchwała w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – dot. MGOPS dodatek energetyczny – TUTAJ
11. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – TUTAJZałącznik:TUTAJ
12. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – TUTAJZałącznik:TUTAJ
13. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności komisji Rady Miejskiej w Skawinie za 2013 rok – jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej w Skawinie) – TUTAJ

13.1 – sprawozdanie Komisji Budżetowej

13.2 – sprawozdanie Komisji Edukacji

13.3. – Sprawozdanie z komisji IWiR

13.4. – Sprawozdanie Komisji Kultury

13.5. – Sprawozdanie KGiOS

13.6. – Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2013 r

13.7. – Sprawozdanie KSO za 2013

13.8. – Sprawozdanie KZiPS za 2013

14. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Skawinie na 2014 rok – jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej w Skawinie) – TUTAJ

14.1. – Plan pracy Rady Miejskiej na rok 2014

15. Uchwała w sprawie przyjęcia i akceptacji planów pracy komisji Rady Miejskiej w Skawinie na 2014 rok – jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej w Skawinie) – TUTAJ

15.1. – Plan Pracy Komisji Budżetowej na 2014

15.2. – Plan pracy Komisji Edukacji

15.3. – Plan pracy Komisji Infr. Wsi i Roln na rok 2014

15.4. – Plan pracyKGiOŚ

15.5. – Plan pracy Komisji Kultury na rok 2014

15.6. – Plan pracy KSO 2014

15.7. – Plan pracy komisji Rewizyjnej

15.8. – Plan pracy Komisji Zdrowia na rok 2014

16. Uchwała w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi – jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej w Skawinie ) – TUTAJ
17. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zamknięcie sesji.

Źródło:
BIP UMiG Skawina

1 response to "Porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 30 grudnia 2013 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)"

  1. Przez: wyborca Zamieszczono: 28 grudnia 2013

    Mam nadzieję, że zgłaszana przez PiS poprawka dotycząca “urządzenie terenu rekreacyjnego” i wykreślenie kwoty, przepadnie w głosowaniu. Równolegle z rozwojem przemysłu powinny powstawać tereny rekreacyjne w mieście, tereny zieleni urządzonej. Bardzo duże znaczenie dla terenów zurbanizowanych ma zieleń urządzona miasta, pełniąca funkcje rekreacyjne, ekologiczne i zdrowotne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *