Poszukiwany zaginiony Zenon Brzeziński ze Skawiny (RYSOPIS, ZDJĘCIA) – ODNALEZIONY

[AKTUALIZACJA] W dniu dzisiejszym na terenie Skawiny i okolic policjanci KPP Kraków wraz z podległych komisariatów prowadzą wzmożone działania poszukiwawcze za zaginioną osobą. Kategoria poszukiwań: I. Mężczyzna w wieku 62 lat wyszedł z miejsca zamieszkania w m. Skawina w dniu dzisiejszym około godz. 12:40 i do chwili obecnej nie powrócił jak i nie nawiązał kontaktu z rodziną. Rysopis zaginionego: owalna twarz, ciemne krótko ścięte włosy, wąsy,  średnio tęgiej budowy ciała, ok. 180 cm wzrostu. W chwili zaginięcia mężczyzna miał na sobie ciemną kurtkę, spodnie typu jeans koloru niebieskiego. Szczegóły dotyczące rysopisu znajdują się poniżej. Do akcji poszukiwawczej na miejsce skierowano blisko 100 policjantów z całego powiatu krakowskiego oraz Oddziału Prewencji Policji w Krakowie. Dodatkowo w poszukiwaniach udział biorą strażacy z:- JRG SkawinaOSP Skawina 1– OSP Skawina II (Korabniki) – Ochotnicza Straż Pożarna Rzozów – Osp Kopanka. Zapadła też decyzja o dysponowaniu: – Myślenicka Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza z Psami, GPR Myślenice – Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Goszcza– Małopolska Cywilna Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza – Lotnicze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.– Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza “Nowy Sącz”.

O godzinie 21:30 (28 marca br.) zakończono działania. Zaginionego nie odnaleziono w wyznaczonych sektorach.

AKTUALIZACJA (29 marca 2018 r., g. 7:45):

Jak przed kilkudziesięcioma minutami poinformowała OSP Skawina 1 na swoim Facebooku:

“Następnego dnia w godzinach porannych poszukiwany sam powrócił do miejsca zamieszkania, skąd został przewieziony na obserwację do szpitala przez skawiński ZRM”.

Czekamy na oficjalne potwierdzenie tej informacji przez służby policji oraz oficjalne odwołanie poszukiwań.

AKTUALIZACJA (29 marca 2018 r., g. 9:30):

Szanowni Państwo:

Informuję, że Zenon Brzeziński Lat: 62 zam. Skawina, zaginiony w dniu wczorajszym, odnalazł się.

Mężczyzna wrócił do domu nad ranem cały i zdrowy.

Dziękuje za rozpowszechnienie komunikatu.

Z wyrazami szacunku:

sierż.sztab. Justyna Fil

Oficer Prasowa

Komendy Powiatowej Policji w Krakowie

Zaginał:

Zenon Brzeziński

Lat: 62

zam. Skawina

Zaginiony ostatni raz widziany był w dniu 28 marzec br. ok. godz.: 12:40, kiedy to wyszedł z miejsca zamieszkania w m. Skawinie. Do chwili obecnej mężczyzna nie powrócił do miejsca zamieszkania oraz nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Rysopis zaginionego:

Wzrost: 180 cm

Waga: ok. 100  kg

Budowa ciała: krępej budowy ciała 

Twarz: owalna

Oczy: niebieskie

Włosy: ciemne krótkie

W dniu zaginięcia ubrany był w: ciemną ortalionową kurtkę, spodnie typu jeans koloru niebieskiego, prawdopodobnie czapkę.

Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o zaginionej proszone są o kontakt z Komisariatem Policji w Skawina:

Tel. 0 12 27 771 11 lub 997.

Za okazaną pomoc dziękujemy!

AKTUALIZACJA (29 marca 2018 r.):

O godzinie 21:30 (28 marca br.) zakończono działania. Zaginionego nie odnaleziono w wyznaczonych sektorach.

W wyznaczonym rejonie nie odnaleziono zaginionego.
W toku dalszych czynności ustalono, iż telefon mężczyzny logował się w rejonie Balic. Około godziny 18, na terenie gminy Liszki świadkowie widzieli podobnego rysopisem mężczyznę (identyczny ubiór). Informacja ta została przekazana do KPP Kraków.

W działaniach poszukiwawczych udział brało Lotnicze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które wykorzystało drona wraz z kamerą termowizyjną.

Policyjne regulacje (Zarządzenie Nr 124 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich, Dz. Urz. KGP z dnia 5 czerwca 2012 r. poz. 29 ze zm ujętymi w Zarządzeniu Nr 72 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2014 r.) dzielą osoby zaginione na trzy kategorie:

Kategoria I – osoby, które opuściły nagle ostatnie miejsce swojego pobytu w okolicznościach uzasadniających podejrzenie popełnienia na jej szkodę przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności, albo uzasadniających podejrzenie zagrożenia jej życia, zdrowia lub wolności, w szczególności: wskazujących na realną możliwość popełnienia przez nią samobójstwa, jeśli jest to osoba małoletnia do lat 15 i jej zaginięcie zgłoszono po raz pierwszy, jeśli jest to osoba, która z powodu wieku, choroby, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych nie może kierować swoim postępowaniem albo wymaga opieki lub pomocy innych osób.

Kategoria II – osoby, które opuściły ostatnie miejsce pobytu w okolicznościach nieuzasadniających niezwłocznej potrzeby zapewnienia ochrony ich życia, zdrowia lub wolności, albo udzielenia pomocy, w szczególności gdy: osoba zaginiona okazywała wcześniej niezadowolenie z własnej sytuacji życiowej lub zamiar jej zmiany, zabierając ze sobą rzeczy osobiste, osoba zaginiona opuściła ostatnie miejsce pobytu z własnej woli, nie istnieją przesłanki pozwalające do zakwalifikowania zaginięcia tej osoby do kategorii I lub III.

Kategoria III – małoletnie, których zaginięcie jest samowolnym oddaleniem się w wyniku kolejnej ucieczki z domu rodzinnego, domu dziecka  lub ośrodka opiekuńczego, bądź innej tego rodzaju placówki, w której przebywała ona na mocy orzeczenia sądu i nie była pozbawiona wolności, pełnoletnie, które w związku z przymusowym umieszczeniem przez uprawniony organ w szpitalu psychiatrycznym, domu pomocy społecznej, środowiskowym domu samopomocy lub innej tego rodzaju placówce samowolnie oddaliła się ze wskazanego miejsca pobytu, małoletnia zaginiona w związku z porwaniem rodzicielskim, tj. sytuacją, w której jedno z rodziców lub opiekunów posiadających pełną władzę rodzicielską bez woli i wiedzy drugiego z nich pod pretekstem krótkotrwałego pobytu wywozi lub zatrzymuje osobę małoletnią na stałe, pozbawiając tym samym drugiego rodzica lub opiekuna posiadającego pełną władzę rodzicielską możliwości utrzymywania kontaktu z małoletnim w przysługującym mu zgodnie z prawem zakresie.

Po przyjęciu zgłoszenia i zakwalifikowaniu zaginięcia do jednej z kategorii policjanci zobowiązani są do podjęcia działań określonych w cytowanym wyżej Zarządzeniu. 1 Wzrost liczby zaginionych dzieci wynika ze zmian w przepisach. W grupie zaginięć dzieci uwzględnia się teraz także tzw. porwanie rodzicielskie.

AKTUALIZACJA (29 marca 2018 r., g. 7:45):

Jak przed kilkudziesięcioma minutami poinformowała OSP Skawina 1 na swoim Facebooku:

“Następnego dnia w godzinach porannych poszukiwany sam powrócił do miejsca zamieszkania, skąd został przewieziony na obserwację do szpitala przez skawiński ZRM”.

Czekamy na oficjalne potwierdzenie tej informacji przez służby policji oraz oficjalne odwołanie poszukiwań.

Źródło: KPP Kraków, KWP Kraków, KGP, Kraków 112: https://www.facebook.com/Krakow112/)

1 response to "Poszukiwany zaginiony Zenon Brzeziński ze Skawiny (RYSOPIS, ZDJĘCIA) – ODNALEZIONY"

  1. Przez: Lin Zamieszczono: 29 marca 2018

    Oby sie znalazł, cały czas sprawdzam informacje z nadzieją że jest juz z rodziną cały i zdrowy. Znam Pana Zenka, pracowal z moim tatą kilkadziesiąt lat, pamiętam go zawsze uśmiechniętego i nie moge uwierzyc w to co się stało.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *