Powiat krakowski udostępnił rejestry umów z wartościami na swojej stronie BIP. A kiedy Gmina Skawina?

dostep05_l5kqKolejna jednostka samorządu terytorialnego z Małopolski dołączyła do projawnościowej w kwestii publikacji zawieranych umów. Centralny Rejestr Umów Powiatu Krakowskiego prowadzony jest na podstawie §16 pkt. 8 ppkt. b tiret 3 i 4 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krakowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2007 r. Nr 431 poz. 2860 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Starosty Krakowskiego Nr 72/2013 z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie przygotowywania, obiegu i rejestracji umów w Starostwie Powiatowym w Krakowie.

Jak możemy przeczytać na stronie BIP Powiatu Krakowskiego, Centralny Rejestr Umów prowadzony jest przez kierownika referatu Małgorzatę Karaś oraz inspektora Małgorzatę Korzeniak.

Z kolei Rejestr umów zlecenia i umów o dzieło prowadzony jest przez kier. ref. Kadr p. Marię Klimę oraz p. insp. Iwonę Smółkę.

Rejestry zawierają dane dotyczące numeru umowy, daty jej zawarcia (oraz realizacji/obowiązywania), przedmiotu umowy, podmiotu z którym umowa jest zawarta, wartości umowy, oraz inne dodatkowe informacje.

Zapraszamy do lektury!

Centralny rejestr umów w zakresie realizacji zadań powiatu od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r.

Centralny rejestr umów o dzieło w zakresie realizacji zadań powiatu od 1 stycznia do 26 maja 2014 r.

Centralny rejestr umów zleceń w zakresie realizacji zadań powiatu od 1 stycznia do 5 maja 2014 r.

 


 

Rejestr umów o dzieło w zakresie realizacji zadań powiatu w 2013 r.

Rejestr umów w zakresie realizacji zadań powiatu w 2013 r.

Czy Gminę Skawina będzie stać na podobny gest w stosunku do mieszkańców? Czy Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Adam Najder wykona ostatni wyrok WSA w Krakowie w sprawie udostępnienia rejestru umów z wartościami?

Czy w XXI wieku, po 10 latach od wstąpienia w struktury Unii Europejskiej obywatele (mieszkańcy) muszą kierować skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (vide: Po rozprawie w WSA w Krakowie w sprawie rejestru umów: Burmistrz Skawiny ma udostępnić wartości umów) by rejestry umów zawierane przez Gminę Skawina były dostępne w formie elektronicznej (przeszukiwalnej) oraz z podanymi wartościami umów w internecie dla każdego?

Wciąż czekamy.

Miejmy nadzieję, że Skawina nie będzie ostatnią z gmin w Małopolsce (Polsce), która zdecyduje się na ujawnianie rejestru umów z wartościami umów.

Wykaz wybranych jednostek w Polsce, które zdecydowały się na upublicznienie zawieranych przez siebie umów:

KLIKNIJ TUTAJ

A w nim znalazły się m.in. takie jednostki z Małopolski jak: Starostwo Powiatowe w Wadowicach, Urząd Miasta Proszowice, Urząd Gminy Słaboszów i jednostki podległe, Urząd Miasta Zawoja i jednostki podległe, Urząd Gminy Kęty, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach, Starostwo Powiatowe w Miechowie, Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne, Urząd Miasta Wieliczka, Urząd Miejski w Andrychowie, Urząd Gminy Tomice, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce, Urząd Miejski w Bobowej…

Lista wciąż się wydłuża.

Źródło:
BIP Powiat Krakowski / www.jawne.info.pl

___

1 response to "Powiat krakowski udostępnił rejestry umów z wartościami na swojej stronie BIP. A kiedy Gmina Skawina?"

  1. Przez: o^o Zamieszczono: 8 lipca 2014

    … Miejmy nadzieję, że Skawina nie będzie ostatnią z gmin w Małopolsce (Polsce), która zdecyduje się na ujawnianie rejestru umów z wartościami umów….

    Dorga Redakcyjo… założymy się, że będzie ostatnią?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *