Powołano Radę Przedsiębiorczości w Skawinie

029a609596b4034af92bcfd5eabee235Początkiem ubiegłego tygodnia sali obrad skawińskiego Ratusza odbyła się uroczysta gala wręczenia aktów powołania członkom Rady Przedsiębiorczości – organu opiniodawczo-doradczego przy Burmistrzu Miasta i Gminy Skawina.

Jak napisano na stronie gminnej: Rada Przedsiębiorczości powołana:

Rada Przedsiębiorczości jest organizacją skupiającą przedstawicieli najważniejszych organizacji i podmiotów sektora biznesu z terenu Gminy Skawina. Będzie ona stanowić forum wymiany poglądów i wiedzy pomiędzy przedsiębiorcami i administracją, a przede wszystkim będzie funkcjonować jako organ opiniodawczo-doradczy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w zakresie spraw związanych z przedsiębiorczością oraz konsultowania zagadnień dotyczących rozwoju gospodarczego gminy Skawina. Jej działalność będzie inspiracją i wsparciem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w tworzeniu jak najlepszych warunków służących rozwojowi przedsiębiorczości, aktywizacji gospodarczej gminy oraz promocji jej zalet inwestycyjnych.

Jest też Regulamin Rady dostępny pod linkiem:

W Regulaminie zapisano zasady i tryb działania oraz główne zadania Rady Przedsiębiorczości.

Ponadto posiedzenia Rady są protokołowane i każdorazowo sporządzana jest lista obecności.

Obsługę Kancelaryjną Rady, wedle Regulaminu, zapewnia komórka Urzędu Miasta i Gminy Skawina odpowiedzialna za współpracę z przedsiębiorcami.

Stąd zapewne o wszystkich podjętych działaniach, inicjatywach, projektach podejmowanych przez Radę mieszkańcy będą mogli się dowiedzieć z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Skawina.

Termin pierwszego posiedzenia Rady Przedsiębiorczości ustalono na 13 października 2015 r.

rada_przdsiebiorczosci_skawina

Źródło:
Gmina Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *