Prezentacja dyrektora odnośnie Programu działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie na lata 2019-2024

Po opublikowaniu planu działań CKiS oraz Muzeum Regionalnego w Skawinie, tym razem prezentujemy Państwu przedstawione w czasie spotkania Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Skawinie 23 września 2019 r. przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie propozycje działań biblioteki w roku 2020. Dokument ten otrzymaliśmy w ciągu 12 godzin od złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Wcześniej uzyskaliśmy i opublikowaliśmy prezentację dotyczącą planu działań Centrum Kultury i Sportu oraz Muzeum Regionalnego w Skawinie.

W odpowiedzi na nasz wniosek z dnia 29 października 2019 r. o udostępnienie materiału z posiedzenia komisji, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie odpisał nam po parunastu godzinach (brawo!) w ten sposób:

Dzień dobry, na posiedzeniu Komisji nie przedstawiałem osobnej prezentacji, a rozmowa ogniskowała się wokół programu przestawionego w ramach starań o stanowisko.

Podczas rozmowy z Państwem Radnymi omówiłem wybrane elementy tego planu, mówiąc rzecz jasna „z głowy”.

Dlatego mogę jedynie odesłać Państwa do następującego dokumentu: 

https://bip.malopolska.pl/mbpwskawinie,m,324537,program-dzialalnosci-na-lata-2019-2024.html.

Łączę pozdrowienia

Michał GRZESZCZUK

Dyrektor

=====

Komentarz redakcyjny:

Dużym plusem jest szybkość reakcji dyrektora na wniosek oraz opublikowanie dokumentu w BIP!

Niestety, dokument ten jest opublikowany w formie niezgodnej z przepisami prawa (patrz: Krajowe Ramy Interoperacyjności) i standardem WCAG 2.0 (są to bowiem graficzne pliki, skany obrazkowe – zamiast w wersji cyfrowo przeszukiwalnej).

Standard WCAG 2.0 określa stopień dostępności stron internetowych, dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, np. osób niepełnosprawnych lub seniorów. W dokumentach publikowanych przez Gminę Skawina (Urząd, jednostki organizacyjne) jest poważny problem, bo przez publikację obrazków PDF wyklucza się cyfrowo osoby niepełnosprawne (nie są w stanie wykorzystać programów wspomagających korzystanie z dokumentów).

Tłumaczyliśmy to władzom Skawiny na łamach naszego portalu wiele razy, ale dalej jest z tym problem. Pozostaje zadać pytanie otwarte: Kiedy zaczną stosować odpowiednie standardy?

Standard WCAG 2.0

WCAG 2.0 w skrócie – 25 najważniejszych zasad

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Źródło fot.: https://w.bibliotece.pl/community/libraries/bibskawina/

Zobacz także:

Prezentacja dyrektora odnośnie działań Muzeum Regionalnego w Skawinie w roku 2020

Prezentacja aktualnego stanu prac i działań w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *