Problem uciążliwych emisji fetoru ze skawińskiej fabryki Valeo był tematem rozmów Ministrów Polski i Francji

Jak informuje Skawiński Alarm Smogowy oraz Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, problem uciążliwych emisji fetoru ze skawińskiej fabryki Valeo był tematem rozmów Ministrów Polski i Francji. Podczas spotkania Minister Przedsiębiorczości i Technologii  Jadwigi Emilewicz z francuskim Ministrem Gospodarki i Finansów Bruno Le Maire doszło do przekazania oficjalnej noty, wystosowanej przez Burmistrzów Miasta i Gminy Skawina Norberta Rzepisko i Tomasza Ożoga. Nota jest efektem postawy kilkuset mieszkańców Skawiny (i okolic, w tym Krakowa), którzy 9. czerwca 2019 r. na zorganizowanym proteście wyrazili swoje postulaty wobec zakładu: MODERNIZACJA I KONTROLA! O podjęcie działań na szczeblu dyplomatycznym SAS zabiega w apelach do polityków oraz UNGC – agendy ONZ poświęconej zrównoważonemu rozwojowi.

W przedmiotowej depeszy czytamy m.in.: „Prosimy (…) o jasną deklarację, że obecne opieszałe działania spółki nie są spowodowane zmianą polityki całej grupy Valeo zmierzającej do likwidacji zakładu w Skawinie. Niestety takie niepokojące sygnały do nas docierają. Byłoby bardzo źle, gdyby do uzasadnienia tej bardzo trudnej ekonomicznie decyzji zostali wykorzystani mieszkańcy i wspólnota samorządowa gminy Skawina.”
 
Na stronie gminnej z kolei napisano:

Prosimy o pomoc

Pismem obrazującym aktualną sytuację zwróciliśmy się z prośbą o wsparcie naszychdziałań mających na celu wymuszenie na firmie Valeo szybkiej hermetyzacji produkcji i zdecydowanego wyeliminowania odorów emitowanych przez zakład do powietrza. Spółka Valeo, jak wiadomo, deklaruje przecież wdrażanie United Nations Global Compact

– Jesteśmy przekonani, że tylko bezpośrednie zaangażowanie władz spółki 
z Francji, słynącej z proekologicznego podejścia w całej Europie, umożliwi szybkie i skuteczne rozwiązanie tego palącego problemu

– wskazywał Norbert Rzepisko.

Valeo nie podejmuje hermetyzacji

Minister Emilewicz przekazała swojemu francuskiemu odpowiednikowi informację nt. uciążliwości odorowych emitowanych przez zakład. Zwróciła uwagę na brak postępów w realizacji porozumienia firmy z Gminą Skawina. Pani Minister poprosiła o pomoc w zorganizowaniu wizyty zarządu spółki w Polsce.

Spotkanie z władzami Spółki

Celem spotkania będzie przedstawienie aktualnej sytuacji zarówno przez władze Skawiny jak i stronę społeczną. 

– Chcemy rozmawiać o szybkiej hermetyzacji produkcji i zdecydowanym wyeliminowaniu odorów emitowanych przez zakład do powietrza

 mówi Tomasz Ożóg drugi zastępca Burmistrza, 
koordynujący działania w obszarze poprawy jakości powietrza.
 

Władze miasta nie są przeciwko Valeo

Co warte podkreślenia zarówno mieszkańcy i władze samorządowe Gminy Skawina nie są przeciwko ani Valeo, ani żadnemu innemu przedsiębiorstwu inwestującemu na terenie  Gminy, ale są zdecydowanie przeciwko działalności, która w negatywny sposób wpływa na jakość życia mieszkańców! Działalność przedsiębiorstwa Valeo Autosystemy Sp. z o.o. w Skawinie od kilkunastu lat jest istotnym czynnikiem kształtującym jakość życia mieszkańców, lokalną gospodarkę i rynek pracy. Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa oraz zmian zakresu i charakteru jego funkcjonowania zwiększała się presja przedsiębiorstwa na środowisko, w tym w szczególności oddziaływanie poprzez emitowane zapachy technologiczne odczuwane przez mieszkańców jako odory.

Brak uregulowań w Polsce

Z uwagi na fakt, że w Polsce nie funkcjonują uregulowania prawne w odniesieniu do oddziaływania przemysłu na mieszkańców w postaci uciążliwości zapachowych, przedsiębiorstwo nie jest zobligowane do realizacji działań w tym zakresie wprost przepisami prawa ochrony środowiska. Jednakże oddziaływanie to jest niezaprzeczalne i również samo przedsiębiorstwo ma świadomość swojego oddziaływania na komfort życia mieszkańców. W wyniku współpracy przedsiębiorstwa i reprezentujących interesy mieszkańców Gminę, w dniu 5 lipca 2018 r. zawarto porozumienie społeczne celem m.in. maksymalnego ograniczenia uciążliwości zapachowych odczuwanych przez mieszkańców Gminy. 

Gdzie dziś jesteśmy?

Z uwagi na brak realnych działań Valeo skutkujących ograniczeniem lub likwidacją uciążliwości odorowej przedsiębiorstwa, kolejnym krokiem w walce o czyste powietrze był brak zgody na kompensację pyłów na terenie Gminy Skawina, o którą wystąpił zakład Valeo Autosystemy Sp. z o.o.  Zdecydowanie mówimy nie dla zwiększenia produkcji i emisji zanieczyszczeń do powietrza. Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie zwrócił się też z prośbą do włodarzy sąsiadujących gmin, by w geście solidarności również nie wyrazili zgody na kompensację. 

Za czy przeciw?

Burmistrz nie jest przeciwny funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Rozwój gospodarczy jest jednym z ważniejszych wyzwań, ale nie może odbywać się za za cenę zdrowia mieszkańców, oraz jakości życia w mieście! Działania, które podejmujemy służą zrównoważonemu rozwojowi miasta. Miasta w którym jest miejsce na nowoczesny, proekologiczny przemysł i w którym się dobrze żyje. Potwierdzeniem tego stanowiska jest decyzja Burmistrza i Rady Miejskiej w Skawinie w zakresie zgody na  poszerzenie specjalnej strefy ekonomicznej, właśnie dla firmy Valeo.

_____
 
Obecnie pozostaje czekać na oficjalną odpowiedź. Jeśli nadejdzie, poinformujemy o tym Państwa.
 
Więcej informacji o depeszy oraz link do jej pełnej wersji znajduje się tu: KLIKNIJ TUTAJ
 
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *