Procentowy podział nauczycieli ze względu na stopień awansu w 25 jednostkach edukacyjnych gminy Skawina

W nawiązaniu do dyskusji, która wywiązała się po publikacji przez nasz portal informacji o średnich wynagrodzeniach nauczycieli w gminie Skawina za rok 2018, postanowiliśmy sprawdzić u źródła jaki procent nauczycieli zatrudnionych w jednostkach edukacyjnych w gminie Skawinie jest nauczycielami stażystami, kontraktowymi, mianowanymi i wreszcie dyplomowanymi, czyli najlepiej zarabiającymi – średnio ze wszystkimi dodatkami i dodatkową „13” pensją ok. 5-6 tys. zł brutto). Odpowiedź z podziałem na szkoły/przedszkola oraz stopnie awansu w procentach otrzymaliśmy po kilkunastu dniach. Możecie zapoznać się z nią poniżej.

Treść zapytania z 9 marca 2019 r.:

Dzień dobry

Na podstawie Konstytucji RP oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej, uprzejmie proszę o udostępnienie na ten adres e-mail informacji publicznej:

– ile procentowo w każdej placówce gminnej edukacyjnej jest zatrudnionych nauczycieli stażystów, kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych.

Przykładowo:

1) Wielkie Drogi, szkoła podstawowa: stażyści – X %, Mianowani – Y %, Dyplomowani – Z %

2) Skawina, Szkoła podstawowa nr ? – X %, Mianowani – Y %, Dyplomowani – Z %

3) Przedszkole nr ? w Skawinie – – X %, Mianowani – Y %, Dyplomowani – Z %

Itd.

Proszę o udostępnienie informacji dla 25 jednostek publicznych, które wymieniono w tabeli na stronie:

https://www.infoskawina.pl/srednie-wynagrodzenie-nauczycieli-w-szkolach-i-przedszkolach-gminy-skawina-za-2018-rok/

Proszę o podanie informacji aktualnej na dzień udostępnienia informacji.

[…]

=====

Odpowiedź Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 21 marca 2019 r. (znak pisma: BB.1431.46.2019 datowane na 20 marca br.):

W związku z mailem z dnia 9 marca 2019 r. i pytaniem zadanym na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Wydział Edukacji Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie informuje, że procentowy rozkład nauczycieli zgodnie z posiadanym stopniem awansu zawodowego przedstawia się następująco:

Lp. Stopień awansu stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany
1 SP nr 1 6,25% 19,79% 18,75% 55,21%
2 SP nr 2 3,64% 9,09% 10,91% 76,36%
3 SP nr 3 3,57% 17,86% 25,00% 53,57%
4 SP nr 4 5,13% 28,21% 23,08% 43,59%
5 SP nr 6 3,95% 9,21% 18,42% 68,42%
6 ZPO Borek Szlachecki 5,56% 38,89% 22,22% 33,33%
7 SP Jaśkowice 0,00% 11,11% 22,22% 66,67%
8 ZSP Krzęcin 11,11% 16,67% 27,78% 44,44%
9 ZPO Kopanka 3,70% 22,22% 25,93% 48,15%
10 SP Pozowice 36,36% 27,27% 9,09% 27,27%
11 SP Radziszów 1,96% 11,76% 17,65% 68,63%
12 SP Rzozów 0,00% 15,38% 7,69% 76,92%
13 ZPO Wola Radz. 11,90% 16,67% 19,05% 52,38%
14 SP Wielkie Drogi 11,11% 11,11% 27,78% 50,00%
15 SP Zelczyna 5,41% 27,03% 2,70% 64,86%
16 Przedszkole nr 1 0,00% 14,29% 28,57% 57,14%
17 Przedszkole nr 2 15,15% 39,39% 24,24% 21,21%
18 Przedszkole nr 3 5,88% 17,65% 23,53% 52,94%
19 Przedszkole nr 5 13,33% 6,67% 40,00% 40,00%
20 Przedszkole nr 6 0,00% 0,00% 66,67% 33,33%
21 Przedszkole w Radziszowie 0,00% 0,00% 16,67% 83,33%
22 P Wielkie Drogi z oddziałami
w Facimiechu
0,00% 30,00% 30,00% 40,00%
23 Szkoła Muzyczna 7,89% 52,63% 26,32% 13,16%
24 Biblioteka Pedagogiczna 0,00% 0,00% 20,00% 80,00%
25 Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 3,70% 48,15% 14,81% 33,33%

Źródło: Gmina Skawina

Jak wynika z powyższej tabeli, procentowy udział najmniej zarabiających nauczycieli w gminie Skawina (stażystów) kształtuje się pomiędzy 0% a kilka/kilkanaście procent (na tym tle wyjątkiem jest SP Pozowice).

Z kolei patrząc na najlepiej zarabiającą grupę nauczycieli (dyplomowani), to niejednokrotnie wynoszą one lub przekraczają w jednostce 40% stanu (tak jest w 19 na 25 jednostek).

Są wśród nich i takie, gdzie procentowo nauczycieli dyplomowanych jest aż 80% i więcej (Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie, Przedszkole w Radziszowie).

Zobacz także:

Średnie wynagrodzenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach Gminy Skawina za 2018 rok

2 response to "Procentowy podział nauczycieli ze względu na stopień awansu w 25 jednostkach edukacyjnych gminy Skawina"

  1. Przez: Hanna Zamieszczono: 31 marca 2019

    Przy obecnym stanie zarobków+ odpowiedzialności i zakresie wymagań i obowiązków trudno będzie pozyskiwać młodych nauczycieli…..Niedługo większość tych dyplomowanych pójdzie na emeryturę….

  2. Przez: HB Zamieszczono: 25 marca 2019

    Tzn. co? Im więcej dyplomowanych to większe i lepsze kwalifikacje. Proste panie redaktorze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *