Program rozwoju oświaty – Urząd zaprasza na konsultacje społeczne

W komunikacie na stronie gminnej czytamy, że rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące programu rozwoju oświaty na lata 2021-2030. “W trosce o przyszłość systemu oświaty Gmina Skawina postanowiła opracować kolejny długofalowy dokument dotyczący polityki oświatowej, który określi priorytety władz i środowiska oświatowego gminy w perspektywie 2030 roku.” – napisano.

Konsultacje społeczne rozpoczną się 19 stycznia, a zakończą 9 lutego 2021 r. Zostaną przeprowadzone w dwóch formach:

1. Pisemnej:

  • poprzez adres poczty elektronicznej: urzad@gminaskawina.pl – Za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci elektronicznego formularza konsultacyjnego formie skanu podpisanego dokumentu i dołączonej tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc. Formularz znajduje się w załączniku na dole artykułu.
  • osobiście – poprzez złożenie wypełnionego formularza w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie lub na Dzienniku Podawczym.

2. Spotkania publicznego w formie zdalnej:

  • spotkanie konsultacyjne odbędzie się online 28 stycznia o godzinie 17:00 (potrwa około 2 godziny). W razie dużego zainteresowania 3 lutego o godzinie 17:00 odbędzie się kolejne spotkanie.
  • w ramach spotkania odbędzie się krótka prezentacja zrealizowanych prac i projektu programu rozwoju oświaty. Uczestnicy otrzymają możliwość zgłaszania uwag i dyskusji z ekspertami oraz członkami zespołu opracowującego dokument.
  • Mieszkańcy zainteresowani udziałem w spotkaniu powinni zgłosić taką chęć pisząc maila na adres urzad@gminaskawina.pl. Zgłoszenia będą przyjmowane do 24 stycznia. Osoby, które zgłoszą się na spotkanie, otrzymają w odpowiedzi link do dedykowanego pokoju online w aplikacji Zoom lub podobnej.

Co dalej?

Z przeprowadzonych konsultacji powstanie raport podsumowujący, który będzie zawierał informacje o:

  • celu konsultacji,
  • podmiotach zaangażowanych w konsultacje,
  • przebiegu i wykorzystanych formach konsultacji,
  • liczbie osób i/lub organizacji uczestniczących w konsultacjach,
  • wynikach konsultacji wraz z uzasadnieniem uwzględnienia lub nieuwzględnienia poszczególnych uwag zgłoszonych w ich trakcie.

Raport zostanie opublikowany w BIP Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie oraz na stronie www.gminaskawina.pl.

Będziemy wdzięczni za aktywny udział i współpracę. Państwa zdanie jest dla nas bardzo ważne, a konsultacje społeczne to idealny moment, by wyrazić swoją opinię i pomóc nam stworzyć program rozwoju oświaty na najbliższe lata.

Z zarządzeniem Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych można zapoznać się tutaj. Program rozwoju oświaty na lata 2021-2030 znajduje się w załączniku na dole artykułu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej tutaj.

Źródło: Gmina Skawina

Załączniki:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *