Program wyborczy Józefa Tomczaka – kandydata na sołtysa Jaśkowic

___IMG_6024Przedstawiamy Państwu nadesłany do naszej redakcji program wyborczy kandydata na sołtysa wsi Jaśkowice Pana Józefa Tomczaka. Program wyborczy był przedstawiany również w trakcie spotkania z mieszkańcami Jaśkowic w Domu Ludowym w dniu 25 stycznia 2015 r.

PROGRAM WYBORCZY KANDYDATA NA SOŁTYSA

W JAŚKOWICACH JÓZEFA TOMCZAKA

 

Szanowni Państwo!

Mam 54 lata, jestem właścicielem licencjonowanego biura rachunkowego posiadającego certyfikat Ministra Finansów.

Cieszę się, że jako pierwszy w Jaśkowicach i okolicy zainicjowałem zebrania przedwyborcze kandydata na sołtysa. Tym bardziej jest mi miło, że moja inicjatywa spotkała się z akceptacją, o czym świadczyła liczna obecność Państwa na spotkaniu przedwyborczym, za co dziękuję.

Deklaruję:

– współpracę ze wszystkimi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie naszego Sołectwa oraz ze Społecznym Komitetem Budowy Chodników „Bezpieczna Droga 44”

– pełną współpracę z Urzędem Miasta i Gminy Skawina i Radą Miejską w zakresie jakim to przewiduje Statut Sołectwa.

– przygotowanie projektu uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne formy wsparcia i współdziałania z Zarządem LKS „Wiślanie Jaśkowice” w celu doprowadzenia do rozpoczęcia budowy stadionu sportowego w Jaśkowicach.

– przygotowanie projektu uchwały Zebrania Wiejskiego w celu pełnej realizacji uchwały nr XLV/478/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Jaśkowice na lata 2009-2017″ w tym przede wszystkim; Rewitalizacja centrum Jaśkowic (teren stawu) – pragnę zaznaczyć, że wg harmonogramu powinno to być wykonane już w latach 2009-2011.

– złożenie wniosku obywatelskiego o rozważenie przez Radę Miejską zmian w statutach sołectw m.in. w zakresie zmiany zasad wyboru sołtysa i rady sołeckiej poprzez wprowadzenie zapisu, że wybory tych organów są organizowane w dniu wyborów samorządowych na podobnych zasadach. Każdy z mieszkańców może przybyć w tym dniu do lokalu wyborczego, udać się za kotarę, w sposób tajny i nieskrępowany zakreślić kandydata i wrzucić głos do urny przed Gminną Komisją Wyborczą.

– utworzenie i aktualizowanie strony internetowej Sołectwa, na której będą zamieszczane na bieżąco protokoły z posiedzeń Rady Sołeckiej, z Zebrań Wiejskich, ważniejsze akty prawne dotyczące Gminy i Sołectwa, będzie utworzona specjalna ankieta, w której mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi, propozycje i opinie dotyczące zauważonych i występujących problemów itp.

– zostaną wprowadzone dyżury sołeckie, w ramach których będą m.in. nieodpłatnie udzielane porady z zakresu doradztwa podatkowego, oraz ubezpieczeń i spraw emerytalno-rentowych.

– zainicjowanie na zebraniu wiejskim możliwości utworzenia spółki wodnej. Szersza informacja została przekazana w artykule gazetki „Jaśkowice – Nasza Przyszłość” i na stronie internetowej infoskawina.pl

– zgłoszę jako wniosek obywatelski do Rady Miejskiej w Skawinie wzięcie pod uwagę możliwości wyodrębnienia środków z budżetu Funduszu Sołeckiego, dzięki któremu jest szansa na pozyskiwanie rocznie 14000 zł z budżetu państwa na rzecz naszego sołectwa

– zebrania wiejskie będą organizowane co najmniej 4 razy w roku.

– część diety sołeckiej, która zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie z września 2014 r. wynosi dla Sołtysa 500 zł, będzie przeznaczana co miesiąc na witraż do naszego Kościoła.

– po upływie połowy kadencji na zebraniu wiejskim poddam wniosek pod głosowanie o wotum zaufania od Państwa. W przypadku nie uzyskania większości, natychmiast na piśmie złożę rezygnację z zajmowanej funkcji.

– będę wspierał i pilotował realizację uchwał zebrań wiejskich.

– będę pomagał przy składaniu projektów o dofinansowanie z różnych form pomocowych z funduszów europejskich, gdyż moje biuro m.in. specjalizuje się w tej dziedzinie.

Jestem jednocześnie zadowolony z tego, że pomimo, iż w październiku 2014 r. nie miałem jeszcze w planach kandydowania na sołtysa, to na mój wniosek Zebranie Wiejskie przegłosowało projekt budżetu w części dotyczącej asfaltowania drogi na „Żorach”. Wniosek Rady Sołeckiej był taki, aby asfaltować drogę w stronę Bęczyna – Łysa Góra.

Jeżeli mój program i złożone deklaracje przekonają Państwa, to proszę o oddanie głosu na moją kandydaturę w dniu 10 lutego 2015 r. o godz. 18.00 w trakcie Zebrania Wiejskiego w Jaśkowicach, na które zapraszam.

Dziękuję serdecznie i jednocześnie zapewniam, iż dołożę wszelkich starań, aby Państwa nie zawieść.

Józef Tomczak

===

Zdjęcia ze spotkania przedwyborczego z mieszkańcami Jaśkowic w Domu Ludowym w dniu 25 stycznia 2015 r.:

Komentarze

===