Program wyborczy kandydata na burmistrza Norberta Rzepisko w wyborach samorządowych 2014 r.

Niedawno przypominaliśmy program wyborczy obecnego burmistrza miasta i gminy Skawina Pawła Kolasy (zaprezentowany przed wyborami 2014 r.). Teraz czas na prezentację i przypomnienie programu wyborczego z 2014 roku aktualnego wiceburmistrza Norberta Rzepisko, który pretenduje w nadchodzących wyborach samorządowych na fotel burmistrza miasta i gminy Skawina z komitetu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Ile z tych zapewnień udało się wprowadzić obecnemu wiceburmistrzowi i aktualnemu kandydatowi na burmistrza? Zobaczcie Państwo sami krótką sylwetkę kandydata oraz jego poprzedni program wyborczy.                            

NORBERT RZEPISKO

Absolwent:

 • Wyższej Szkoły Pedagogicznej – historia;
 • Akademii Wychowania Fizycznego – wychowanie fizyczne;
 • Uniwersytetu Jagiellońskiego – marketing i zarządzanie;
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – gospodarka i administracja publiczna.


Doświadczenie zawodowe:

 • 25 lat pracy w zawodzie nauczyciela, nauczyciel dyplomowany;
 • 6 lat prowadzenie własnej firmy w branży budowlanej.


Doświadczenie w pracy społecznej i samorządowej:

 • Radny Rady Miejskiej – dwie kadencje;
 • Przewodniczący Rady Miejskiej w latach 2010 – 2012;
 • Prezes stowarzyszenia Między Wisłą a Skawinką i Uczniowskiego Klubu Sportowego „Fratres”;
 • Ławnik w sądzie okręgowym w Krakowie;
 • Członek społecznej rady przy sanatorium w Radziszowie.


Rodzina:

Żona, dwóch synów i córka

(Źródło: gminaskawina.pl)

PROGRAM WYBORCZY z 2014 r. (cyt.):

Szanowni Państwo!

Podjąłem decyzję o kandydowaniu na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w poczuciu odpowiedzialności za naszą małą ojczyznę. Moim głównym celem jest ponowne zdefiniowanie pojęcia obywatel i uczynienie go podmiotem moich działań. W swoim postępowaniu będę dążył do zaspokojenia potrzeb Mieszkańców Miasta i Gminy Skawina oraz rozwiązywania problemów, z jakimi się borykają. Chcę wsłuchiwać się w Państwa głos. Pragnę przywrócić Państwa wiarę w urząd, który jest w moim rozumieniu – służbą. Wprowadzę nowy standard relacji urzędnik – obywatel. Będę dążył do przywrócenia pojęciu „służba społeczna” właściwego znaczenia.

Mój program stanowi wyjście w kierunku oczekiwań Mieszkańców naszej gminy. Żywię nadzieję, że razem go zrealizujemy.

Podstawowym założeniem mojego programu jest zarządzanie Gminą na zasadach praworządności, gospodarności i otwartości na potrzeby i problemy jej mieszkańców.

Młodzież

Gmina Skawina otwarta na potrzeby i oczekiwania młodych ludzi:

 • darmowa komunikacja miejska dla dzieci i młodzieży na obszarze gminy
 • rozbudowa sieci ścieżek rowerowych i miejsc specjalnie przeznaczonych na sport i rekreację
 • wspieranie inicjatyw (programów edukacyjnych, sportowych, wyjazdów, konkursów) adresowanych do młodzieży
 • zwiększenie nakładów finansowych na działalność sportową i rekreacyjną adresowaną do ludzi młodych
 • współpraca na zasadach partnerskich z Młodzieżową Radą Miejską – rozwijanie idei samorządności poprzez umożliwienie młodzieży udziału w konsultacjach społecznych i tworzeniu budżetu obywatelskiego

 

Rodzina

Dbałość o godne warunki bytu rodziny traktowana jako wartość nadrzędna:

 • wprowadzenie „ Skawińskiej Karty Rodziny”
 • nowa wizja funkcjonowania Gubałówki – powstanie „Skawińskiego Parku Rozrywki i Wypoczynku”
 • rozwój bazy lekkoatletycznej przy szkołach
 • zaangażowanie w kierunku realizacji programów budowy tanich mieszkań
 • podjęcie działań mających na celu obniżenie zaległości czynszowych i podatkowych.
 • realizacja „Programu rozwoju oświaty w gminie Skawina na lata 2013-2018”
 • wprowadzenie programu wsparcia dla rodzin w potrzebie
 • dostosowanie ciągów komunikacyjnych na potrzeby dzieci oraz osób niepełnosprawnych

 

Senior

Gmina Skawina otwarta na potrzeby i oczekiwania ludzi starszych:

 • stworzenie ciekawej oferty zajęć dla Seniorów np. poprzez powołanie do życia „Uniwersytetu Wieku Trzeciego”
 • wprowadzenie „Karty Seniora” dającej możliwość korzystania z systemu ulg dla osób po 75. roku życia
 • Powołanie Rady Seniorów

 

Mieszkaniec

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz ich oczekiwań podstawą działań burmistrza:

 • rozwiązanie głównych problemów komunikacyjnych związanych z przejazdem przez miasto i dojazdem do Krakowa
 • wprowadzenie do realizacji programu „Bezpieczna Droga” – budowa chodników w obszarze zabudowanym
 • utworzenie w rejonie dworca PKP parkingu dla samochodów oraz wykorzystanie połączenia kolejowego do usprawnienia komunikacji z Krakowem, głównie poprzez zwiększenie ilości połączeń
 • realizacja programu „Górna Wisła” w zakresie dotyczącym gminy Skawiny – ochrona przed powodziami
 • kontynuacja rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy
 • zmiana koncepcji funkcjonowania Straży Miejskiej
 • rozbudowa systemu monitoringu miejskiego i budowa systemu na terenach wiejskich
 • cyfryzacja UMiG w Skawinie – ePUAP
 • tworzenie centrów wsi w oparciu o środki zewnętrzne (POM)
 • wprowadzenie budżetu partycypacyjnego
 • nowe spojrzenie na budżet sołecki poprzez wzrost budżetów sołectw i ich coroczną waloryzację
 • zwiększenie zakresu konsultacji społecznych oraz stosowanie referendów w istotnych sprawach
 • realizacja polityki „Burmistrz bliżej ludzi”
 • obniżenie opłat za nieczystości stałe i płynne
 • porozumienie ze Starostwem Powiatowym, oddziałem US i ZUS odnośnie udogodnień dla mieszkańców np. poprzez możliwość odbioru prawa jazdy w Skawinie
 • wprowadzenie „Karty Mieszkańca Gminy” umożliwiającej zniżki za korzystanie z gminnych obiektów
 • zmiana koncepcji funkcjonowania parku miejskiego
 • powołanie „Radia Skawina”
 • wprowadzenie pełnej informacji dotycząca działalności Urzędu w ramach hasła „Na co idą moje pieniądze?”

 

Przedsiębiorca

Gmina Skawina otwarta na współpracę z Przedsiębiorcami:

 • powołanie Rady Przedsiębiorczości oraz bieżąca współpraca z firmami działającymi w Skawinie i podmiotami zamierzającymi inwestować w gminie
 • wprowadzenie projektu „Duży Inwestor”, polegającego na przygotowaniu przez gminę terenu i dokumentacji dla przedsiębiorstwa, które zamierza zainwestować na naszym terenie znaczne środki.
 • poszukiwanie inwestorów strategicznych
 • wspieranie rozwoju gospodarczego gminy poprzez prowadzenie polityki podatkowej przyznającej ulgi dla firmy tworzących i utrzymujących nowe miejsca pracy
 • stabilna, przewidywalna i oparta na jasnych zasadach polityka podatkowa

 

Organizacje pozarządowe

Polityka gminy przyjazna rozwojowi i działalności organizacji pozarządowych:

 • wspieranie organizacji społecznych (stowarzyszenia, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, kluby sportowe) np. poprzez pomoc logistyczną w postaci prowadzenia księgowości czy udostępniania lokali z przeznaczeniem na działalność
 • utworzenie funduszu pożyczkowegodla stowarzyszeń ubiegających się o środki zewnętrzne
 • partnerska współpraca ze Skawińską Radą Działalności Pożytku Publicznego

Kandydat na Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

Norbert Rzepisko


Przy okazji postaramy się zapytać wiceburmistrza o to, co się udało, a co nie udało się mu zrealizować z przedstawionego 4 lata temu programu wyborczego.

Odpowiedź opublikujemy na łamach portalu.

PS.

Niestety, ale jakiś czas po wyborach strona internetowa, na której opublikowano program wyborczy Norberta Rzepisko (www.wyboryskawina.pl), przestała istnieć… Nie wiemy dlaczego. Co prawda zachowały nam się zapisy archiwalne podstron www, jednakże w razie zauważonych ewentualnych braków/nieścisłości prosimy o kontakt z redakcją.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *