Programy wyborcze radnych i skład Rady Miejskiej w Skawinie (2018-2023)

Przedstawiamy Państwu listę aktualnych radnych Rady Miejskiej w Skawinie kadencji 2018-2023 oraz zebrane programy wyborcze na stronach komitetów, z których kandydowali. Zapraszamy do lektury oraz aktualizacji danych, jeśli radni życzą sobie tutaj podania kontaktu do siebie by móc być w stałym kontakcie z mieszkańcami (wyborcami). Jednocześnie cały czas kompletujemy pełne informacje o programach wyborczych/obietnicach wyborczych kandydatów a teraz radnych w Radzie Miejskiej w Skawinie kadencji 2018-2023. Udało nam się zebrać informacje z komitetu Samorządni Razem , bo ich strona www.skawinarazem.pl nadal funkcjonuje. Cieszy nas to, bo np. po wyborach samorządowych 4 lata temu praktycznie wszystkie strony www z sylwetkami różnych kandydatów na radnych, także tych, którzy ostatecznie zostali wybrani radnymi, dziwnym trafem zmiotło z powierzchni ziemi…

Niestety aktualnie, ze strony Komitetu PiS Wybory Skawina – www.wyboryskawina.pl (która już nie działa) udało nam się ściągnąć TYLKO NIEKTÓRE dane zagregowane przez strony archiwizujące Internet jak np. https://archive.org/web/ (radni z niektórych okręgów).
Fanpage Wybory Skawina na facebooku także nie odpowiada na naszą prośbę o ponowne włączenie strony www, zatem prośba do Was o nadsyłanie nam treści informacji z programów wyborczych poszczególnych kandydatów, których programów nie udało się poniżej zaprezentować (jeśli je sobie gdzieś zapisaliście / zostawiliście ulotki, itp.).

Z komitetem “Nasze Miasto Nasza Gmina” jest podobny problem; również szukaliśmy informacji o obietnicach wyborczych i programach radnych, którzy z tego komitetu otrzymali teraz mandat. Jednakże jak nas poinformował pełnomocnik tego komitetu, każdy z kandydatów indywidualnie podchodził do tego tematu i, jak rozumiemy, nie ma jednej strony, na której umieszczone zostały sylwetki i programy wyborcze kandydatów. I tu podobna prośba do Was.

Liczymy na Państwa! I na kandydatów, którzy podeślą do nas brakujące programy (przecież nie wstydzą się ich…)

Artykuł ze skompletowanymi (lub nie) informacjami o radnych/programach wyborczych/obietnicach/ będzie widoczny na stronie infoskawina.pl co najmniej do następnych wyborów.

Zatem do rzeczy – poniżej aktualny skład rady oraz programy wyborcze kandydatów, które udało nam się zarchiwizować.

Skład Rady Miejskiej w Skawinie Kadencja 2018 – 2023:

Zdzisława BAŁA – brak odnalezionych informacji w sieci dotyczących programu wyborczego (prosimy Czytelników o pomoc w odnalezieniu takiego, jeśli istnieje)

Antoni BYLICA – brak odnalezionych informacji w sieci dotyczących programu wyborczego (prosimy Czytelników o pomoc w odnalezieniu takiego, jeśli istnieje)

Marek FUGIEL

OKRĘG 2 | NUMER 1

Szanowni Państwo – moi Sąsiedzi.

Bardzo dziękuję wszystkim za miłe przyjęcie w Waszych mieszkaniach i domach podczas kompletowania podpisów poparcia dla mojej kandydatury w wyborach do Rady Miejskiej. Szczególne podziękowania dla ogromnej większości tych którzy taki podpis złożyli, a także tym z Państwa którzy wysłuchali mnie, lecz uzależniali swoją decyzję poparcia od dostarczenia obiecanych przeze mnie materiałów wyborczych. Wszystkim Państwu postaram się je doręczyć, w części nawet osobiście, ponieważ jestem kandydatem z krwi i kości, nie wirtualnym. Udowodniłem to już niejednokrotnie pracując na rzecz rozwoju naszych Osiedli.
Od 27 lat mieszkam na osiedlu Bukowska. Jestem żonaty, żona Halina, syn Maciej absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
W swoim 62 letnim życiu pracowałem w Zakładach Metalurgicznych i Spółdzielni Mieszkaniowej w Skawinie, a obecnie pracuję w firmie instalacyjno-budowlanej jako kierownik budowy, głównie na terenie Krakowa. Byłem również wieloletnim członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej dbając o interes całej Spółdzielni, a nie tylko wybranych jej mieszkańców.

Dla większych kompetencji w zakresie zasobów mieszkaniowych ukończyłem kurs specjalistyczny „Zarządzanie nieruchomościami” z programem ustalonym przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

W ramach stowarzyszenia FORUM Mieszkańców Miasta i Gminy Skawina, jestem od wielu lat organizatorem cyklicznych turniejów FORUMIADA, piłkarskich dla chłopców szkół podstawowych oraz siatkarskich dla dziewcząt szkół gimnazjalnych i licealnych.

W latach 2006-2010 byłem i obecnie jestem radnym Rady Miejskiej, pracując w komisji budżetowej, kultury i sportu oraz komisji rewizyjnej.

Jestem również Przewodniczącym Zarządu Osiedla nr 6 Bukowskie.

W ostatnim czasie skutecznie udało nam się zrealizować:

 • nową nawierzchnię asfaltową na parkingach przed budynkami Bukowska 10 (wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową) oraz ze środków gminnych przy budynkach Bukowska 11, 13 i 14
 • dodatkowe zatoczki parkingowe przy ul Bukowskiej 12 j oraz wzdłuż ulicy Witosa
 • montaż kamery monitoringu wizyjnego przed sklepem Avita przy ul. Jana Pawła II, jedyna w klasie HD
 • doposażenie placu zabaw przed budynkiem Bukowska 12 z montażem urządzeń fitness
 • oczyszczono i uporządkowano dojście do strumyka poniżej szkoły muzycznej z montażem poręczy na mostku. Dodatkowe oświetlenie tego odcinka będzie wykonane jeszcze w tym roku
 • rozpoczęcie prac projektowych związanych z wykonaniem odwodnienia ul. Bukowskiej na odcinku od nr 50 aż do budynków przy ul. Batalionów Chłopskich
 • wydzielenie z terenu Szkoły Podstawowej nr 6 (wcześniej Gimnazjum nr 1) istniejącego tam parkingu i udostępniono go również dla mieszkańców osiedla
 • nowy parking wzdłuż ulicy Witosa (wspólnie z Zarządem Osiedla nr 3 Kościuszki)

Drodzy Wyborcy

Każdy kandydat na radnego może obiecywać prawie wszystko, ale żaden radny Rady Miejskiej nie będzie realizował własnego programu wyborczego. Nie można przecież realizować 21 programów (tylu jest radnych), bo grozi to paraliżem Samorządu.

Mandat radnego nie upoważnia do wypowiadania się wszędzie i w każdym temacie.

Uważam, że świadomość swoich kompetencji, odwaga, ale i skromność, to cechy dobrego radnego. Przede wszystkim nie należy zapominać o tych od których pochodzi mandat.

Dlatego ja, mimo iż doświadczyłem, że upartyjnienie Samorządu to niestety często źródło konfliktów, oświadczam, że posiadam wolę i energię, aby z każdym rozsądnym i zdrowo myślącym wypracować kompromis, aby bliskie memu sercu Miasto i Gmina Skawina rozwijały się nadal. Zamierzam nadal sumiennie pracować, aby na tym skorzystały nasze osiedla, jego mieszkańcy i najbliższe tereny.

Zrobię co możliwe, aby w krótkim czasie powstał w Gminie harmonogram budowy i modernizacji altan śmietnikowych na osiedlu Kościuszki, realizowany jako zadanie własne Gminy na jej koszt.

Uważam, że jest to prawnie i finansowo możliwe do wykonania bez istotnego uszczerbku w budżecie Gminy. Zwłaszcza że większość tych altan jest na terenach Gminnych.

Jest możliwość inwestowania pieniędzy publicznych na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych. Sprawdziłem to odnawiając nawierzchnie asfaltowe na parkingach będących na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej.

Dopilnuję przyspieszenia montażu nowych kamer monitoringu na naszych osiedlach. Obecnie funkcjonujące kamery nie spełniają swojej roli. W nocy na osiedlach większość kamer nie działa prawidłowo, przez co nie jesteśmy w pełni chronieni.

Nasz wspólny kandydat na Burmistrza, Pan Janusz Bysina ze swoim programem gwarantuje ciągłość rozwoju naszej Gminy Skawina.

Ja jako bezpartyjny i niezależny kandydat na radnego Rady Miejskiej, wywodzący się ze stowarzyszenia FORUM Mieszkańców Miasta i Gminy Skawina uważam jego program za odważny, prorozwojowy i realny do realizacji, przez co jest on również moim programem i pomysłem na pomyślność Miasta i Gminy Skawina, nie tylko na najbliższe 5 lat.

Z wyrazami szacunku

Marek Fugiel

Rekomendacja

Serdecznie polecam Państwu ponownie Pana Marka z którym pracowałem w Zakładach Metalurgicznych, w Spółdzielni Mieszkaniowej oraz w Radzie Miejskiej.

Jest ambitny, odpowiedzialny i taktowny oraz posiada doświadczenie i wiedzę, aby Was reprezentować w Samorządzie. Te cechy sprawiają, że skutecznie broni waszych interesów na forum Gminy nie tylko w ostatnich czterech latach. Potrafi współpracować, jest zdecydowany i nie jest osobą konfliktową. Prezentuje wiele wartości które przyświecały mojej pracy będąc przez 12 lat Burmistrzem Miasta i Gminy Skawina.

Zaufajcie mu ponownie i głosujcie na Pana Marka Fugiel, jako kandydata na Waszego radnego.

Adam Najder

Burmistrz (2002-2014)

Witold GRABIEC

Okrę nr 4

• Absolwent UJ w Krakowie,
• Absolwent WSP im. KEN w Krakowie,
• Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w latach 2006-2010 i 2010-2012, Przewodniczący kapituły tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Skawina” oraz Przewodniczący doraźnych komisji RM,
• W latach 2003-2011 sołtys Woli Radziszowskiej,
• Instruktor harcerski w stopniu harcmistrza. Zastępca Komendanta Niezależnego Związku Harcerstwa „Czerwony Mak” w Skawinie,
• Członek Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu oraz Prawicowego Bloku Samorządowego „Skawina”,
• Za działalność społeczną odznaczony srebrnym Krzyżem Zasługi, pamiątkowym Krzyżem 3. Dywizji Strzelców Karpackich oraz złotą Odznaką Honorową 12 Pułku Piechoty Armii Krajowej.

Obraz zmieniającej się Woli Radziszowskiej jest dowodem realizacji moich wyborczych obietnic i skuteczności podjętych przeze mnie działań. Sukces ma wielu ojców, ale mam swój udział w powstaniu w Woli nowoczesnego przedszkola, od tak wielu lat oczekiwanego remontu drogi powiatowej i to na całym jej odcinku, przebudowie centrum wsi wraz z zatoką autobusową, powstaniu chodników wzdłuż głównej drogi czy położeniu nowej nawierzchni na drodze przez Lipki. Wspierałem aktywnie organizacje i instytucje działające na terenie miejscowości: Ochotniczą Straż Pożarną, Parafialny Klub Sportowy oraz Zespół Placówek Oświatowych. 

W radzie nadchodzącej kadencji chciałby skoncentrować swe działania na szeroko pojętym zagadnieniu oświaty, a także kwestiach kultury, sporu i rekreacji.

Antoni HOLIK – brak odnalezionych informacji w sieci dotyczących programu wyborczego (prosimy Czytelników o pomoc w odnalezieniu takiego, jeśli istnieje)

Stefan JEZIORO

OKRĘG 4 | NUMER 1

58 lat, wykształcenie średnie techniczne.

Obecnie jestem W-ce Prezesem Parafialnego Klubu Sportowego „CEDRONKA”, członkiem Rady Sołeckiej i Rady Parafialnej, członkiem Zarządu Stowarzyszenia „DOLINY CEDRONU”.

Kierownikiem drużyny Młodzików, współtwórcą drużyny Juniorów oraz organizatorem wyjazdów dzieci na obozy piłkarskie.

Współorganizatorem festynów, zabaw dla mieszkańców Woli Radziszowskiej. Działaczem społecznym biorącym czynny udział w życiu naszej miejscowości.

Pracuję w Ponar Wadowice S.A na stanowisku „Specjalista od spraw planowania”.

W swej działalności jako Radny będę reprezentował społeczność wiejską. Szczególną uwagę zwrócę na rozwój infrastruktury na terenie sołectwa, inwestycje w gminie, rozwój kultury fizycznej wśród młodzieży oraz bezpieczeństwo na terenie gminy.

Marek KLIMCZYK

OKRĘG 2 | NUMER 3

Urodziłem się w Skawinie. Jestem mocno związany ze swoim miastem,  tu skończyłem  szkołę podstawową,   skawińskie liceum , tu mam swój dom, w Skawinie mieszkają  również moi synowie z rodzinami. Praca z dziećmi, nauka i wychowanie  to moja pasja. Lubię być z ludźmi i wspólnie działać. Od czasów studenckich czułem się odpowiedzialny za sprawy społeczne. Proszę  o poparcie dla mnie i dla listy Samorządnych Razem, skupiających ludzi , dla których sprawy lokalne są najważniejsze, doświadczonych i znający potrzeby mieszkańców. Nie mamy ambicji politycznych, ale pragniemy   skupić się na problemach swojego miasta.

Żaneta KOTULA

OKRĘG 1 | NUMER 3

Witam Państwa

Mam 39 lat, jestem rodowitą skawinianką i od urodzenia mieszkam na Osiedlu Rzepnik. Jestem mężatką, mam troje dzieci: 14-letniego Oliwiera, 9-letniego Samuela i 3-letnią Sandrę. Z wykształcenia jestem ekonomistką – ukończyłam Technikum Ekonomiczne w Skawinie o spec. „Finanse i Rachunkowość” oraz posiadam tytuł licencjata w Wyższej Szkole Działalności gospodarczej w Warszawie o spec. „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”. Pracowałam w prywatnej firmie jako „Asystent Dyrektora” a następnie jako „Specjalista do spraw administracyjno –kadrowych”. Obecnie zajmuję się wychowaniem dzieci.  Bardzo lubię podróżować z rodziną i czytać książki o różnej tematyce. Jestem osobą ambitną, odpowiedzialną, pracowitą. W wyborach do Rady Miejskiej startuję drugi raz i jeżeli zaufacie Państwo mojej osobie zrobię wszystko by poprawić jakość Naszego wspólnego życia.

W Radzie Miasta chciałabym zająć się :

 • ochroną środowiska a w szczególności ochroną powietrza,
 • powstaniem nowych terenów zielonych i rekreacyjnych a w szczególności utworzeniem nowego parku w północno-wschodniej części Skawiny,
 • ochroną przeciw powodziową i rozbudową infrastruktury wodno – burzowej w rejonie potoku Rzepnik i na Osiedlu,
 • stworzeniem większej liczby miejsc dla dzieci w żłobku i przedszkolach,
 • powstaniem boiska na Osiedlu Rzepnik,
 • sprawami ludzi młodych, ich uczestnictwem w życiu społecznym i gospodarczym,
 • modernizacją i budową dróg oraz chodników

Proszę o Państwa głos 21 października 2018r.

Leszek KRYDA

OKRĘG 1 | NUMER 8

Mam 52 lata, żonaty, dwoje dzieci w wieku szkolnym. Nie należę do żadnej partii. Od urodzenia mieszkam w Skawinie. Tu również pracuję.

Lubię kontakt z naturą, wycieczki górskie oraz poznawanie nowych miejsc i ludzi.

Jako radny chciałbym skupić się na ochronie środowiska a przede wszystkim na poprawie powietrza w Skawinie. Mieszkam w rejonie największego zanieczyszczenia przez przemysł. To jest mój priorytet. Wiem również, że bezpieczeństwo mieszkańców jest na niskim poziomie. Dlatego aby każdy czuł się bezpiecznie w dzień i w nocy, chciałbym zwiększyć ilość patroli policji i straży miejskiej.

Rozwój gminy to również inwestycje. Budowa nowych parkingów, rond, chodników, dróg oraz nowych stref wypoczynku np. Park Jagielnia. Ważnym czynnikiem rozwoju są miejscowe firmy. Należy współpracować z nimi i tworzyć ułatwienia, które spowodują rozwój nich a tym samym wzrost dobrobytu mieszkańców.

Dzięki Państwa głosom mogę spełnić moje obietnice i pracować dla dobra mieszkańców, nie będąc “głuchym” na ich potrzeby.

Stanisław LUPA

Okręg nr 1

• Emerytowany pracownik ZSTE w Skawinie,
• Organizator pieszych pielgrzymek do Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej,
• Miłośnik historii oraz ochrony dzikich ptaków.

Jako radny, zadbam o polepszenie wizerunku miasta Skawiny, a w szczególności Parku Miejskiego. Warto oddać na mnie głos, jestem zżyty z tym miastem i bardzo leży mi na sercu dobro jego mieszkańców. Chciałbym wykorzystać zasób swoich sił i wiedzy dla dobra mojego miasta.

Ryszard MAJDZIK – brak odnalezionych informacji w sieci dotyczących programu wyborczego (prosimy Czytelników o pomoc w odnalezieniu takiego, jeśli istnieje)

Ewa MASŁOWSKA

Okręg nr 4

• Wykształcenie wyższe,
• Nauczycielka chemii i matematyki,
• Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej i Przewodnicząca Komisji Edukacji,
• Wieloletnie doświadczenie w pracy samorządowej, radna trzech kadencji.

Pełnienie funkcji radnej postrzegam jako służbę dla społeczności lokalnej, troskę o człowieka, poszukiwanie porozumienia, kompromisu i współpracy. Szczególnie bliskie są mi oświata i wychowanie, oferta dla tych najmłodszych, jak i młodzieży, a także problematyka terenów wiejskich. Wieś, dla mnie brzmi dumnie, ale też jako wezwanie do systematycznych działań na rzecz poprawy warunków życia, bezpieczeństwa, opieki i kształcenia, uprawiania sportu i rekreacji, jak również propozycji dla seniorów. Będę chciała dopilnować, aby po rozbudowie szkoły wraz z przedszkolem w Wielkich Drogach doprowadzić do budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jaśkowicach. Należy także stworzyć infrastrukturę sportowo – rekreacyjną na ternie miejscowości. Wciąż wyzwaniem pozostaje bezpieczeństwo na DK 44, aby wzdłuż całej drogi powstały chodniki. Dzięki wykształceniu chemicznemu patrzę z troską i realizmem na sprawy ochrony środowiska naturalnego, które obecnie są bardzo aktualne. 

Mimo tego, że ostatnimi laty w naszej gminie wiele zrealizowano, wiele ważnych zadań już rozpoczęto, to jednak zmieniająca się rzeczywistość wciąż przynosi nowe wyzwania, cały czas jest wiele do zrobienia w mojej rodzinnej wsi i całej gminie. Potrzeba do tego kompetentnych, pracowitych i uczciwych ludzi. Dołożę wszelkich starań, aby udowodnić, że do takich właśnie należę.

Józef NIECHAJ – brak odnalezionych informacji w sieci dotyczących programu wyborczego (prosimy Czytelników o pomoc w odnalezieniu takiego, jeśli wciąż istnieje)

Stanisław PAC

OKRĘG 2 | NUMER 2
 • wdowiec, synowa Małgorzata, synowie Wojciech i Bartosz
 • mieszkaniec Skawiny, absolwent Politechniki Krakowskiej,
 • radny Rady Miejskiej w Skawinie w latach 1990–2002 i 2014–2018
 • zastępca Burmistrza i Burmistrz Miasta i Gminy Skawina w latach 1990–2002
 • od 2004 r. z–ca Dyrektora Wydziału i Gł. Specjalista ds. Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Krakowie
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej w „Społem PSS” w Skawinie

Szanowni Państwo,

Przed 28 laty jako radny Rady Miejskiej w Skawinie z listy Komitetu Obywatelskiego uczestniczyłem w tworzeniu i rozwijaniu skawińskiej samorządności oraz budowie nowego oblicza Skawiny i gminnych wiosek. Rada Miejska już w pierwszej kadencji zatwierdziła, program działań dla osiągnięcia strategicznego celu „Skawina – Gmina o najwyższej dynamice rozwoju gospodarczego w regionie krakowskim oraz miejsce bezpiecznego, komfortowego i aktywnego życia wprzyjaznym środowisku”.

W latach 1990–2002 będąc zastępcą Burmistrza i Burmistrzem Miasta i Gminy Skawina realizowałem powyższy program kierując i nadzorując inwestycje których Państwo byliście wnioskodawcami. Na osiedlu Radziszowskim, zbudowaliśmy kanalizację sanitarną i opadową wraz z osiedlowymi drogami. Wspólnie z mieszkańcami osiedla Kościuszki tworzyliśmy wspólnoty mieszkaniowe, efektem Waszych działań jest wykonanie remontów i termomodernizacji wszystkich wspólnotowych budynków na osiedlu. Dla poprawy jakości powietrza i polepszenia warunków zamieszkania do budynków przy ul. J. Dąbrowskiego, I. Daszyńskiego, K. Puławskiego oraz Żwirki i Wigury doprowadzono sieć centralnego ogrzewania i wykonano instalacje grzewcze w mieszkaniach. Dzięki temu zlikwidowano w tych mieszkaniach węglowe piece grzewcze. W okresie tym wykonano remonty ulic J. Poniatowskiego i T. Kościuszki. Obecnie, już od 3 lat burmistrz błędnie interpretując przepisy nie potrafi załatwić sprawy przebudowy lub budowy nowych altan śmietnikowych. Państwo problem ten rozwiązaliście w ciągu 1 godziny, w trakcie spotkania wspólnot mieszkaniowych osiedla Kościuszki, w którym miałem okazje uczestniczyć na Wasze zaproszenie – potwierdzam moje zobowiązanie dalszej pomocy przy realizacji Państwa propozycji. Największą inwestycją gminną, którą osobiście nadzorowałem w okresie projektowania i budowy , na osiedlu Bukowskim była rozpoczęta w 1997 r. budowa Szkoły Podstawowej Nr 2, przekształconej w związku z reformą oświatową w 1999 r. w Gimnazjum Nr 1. Jako mieszkaniec osiedla Bukowskiego i zarazem radny wybrany w 2014 r. przez wyborców z ul. Bukowskiej 1 do 11 B oraz ul. Jana Pawła II byłem autorem uchwały zebrania mieszkańców osiedla dotyczącego budowy parkingów i remontu ul. Jana Pawła II. Dotychczas wykonano część uchwały mieszkańców, zbudowano parking przy ul. W. Witosa i przeprowadzono remont odcinka ul. Jana Pawła II. Zakończenie remontu ulicy na odcinku od ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Monte Cassino planowane jest – zgodnie z odpowiedzią Burmistrza Pawła Kolasy na moją interpelację – w 2019 r. ze względu na znaczny koszt prac. W tym roku rozpoczęły się także prace projektowe związane z wykonaniem odwodnienia ul. Bukowskiej do budynków przy ul. Batalionów ChłopskichOsiedle Korabniki jest od kilku lat największym obszarem budownictwa mieszkaniowego w Skawinie. Przygotowanie tych terenów do intensywnej zabudowy rozpoczęto przed laty budując wodociągi, sieć gazową i kanalizacyjną, modernizując sieci energetyczne, przebudowując i remontując ulice: S. Wyspiańskiego, Korabnicką, Sadową, M. Kopernika i Batalionów Chłopskich.

Zdecydowałem się kandydować w tegorocznych wyborach radnych Rady Miejskiej w Skawinie by kontynuować społeczną działalność dla dobra i na rzecz Mieszkańców, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe działać na rzecz rozwoju naszego miasta i zapewnienia Mieszkańcom warunków życia na miarę XXI wieku.

Jako radny dołożę wszelkich starań by Miasto i Gmina Skawina były miejscem bezpiecznego, komfortowego oraz aktywnego życia mieszkańców w przyjaznym środowisku poprzez następujące działania Rady Miejskiej:

 1. podjęcie skutecznych działań dla zapewnienia poprawy jakości powietrza;
 2. ograniczenie poziomu hałasu;
 3. zapewnienie jednozmianowej nauki uczniów w skawińskich szkołach;
 4. budowa osiedlowych parkingów;
 5. wprowadzenie zakazu lokalizacji na terenie miasta i gminy zakładów mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 6. przebudowa i modernizacja ulic wraz z budową chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych;
 7. uwzględnienie w zapisach nowego planu zagospodarowania przestrzennego zasad zapewniających ochronę środowiska;
 8. budowa centrum letniego wypoczynku w Skawinie, na Gubałówce;
 9. budowa plaż i kąpieliska wraz z zapleczem nad brzegami Skawinki;
 10. powstanie osiedlowych klubów seniora.

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina

W tegorocznych wyborach samorządowych każdy z wyborców dokona wyboru, Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z pośród dwóch zgłoszonych Kandydatów. Osobiście znam obydwu kandydatów, jako mieszkaniec Skawiny, od 28 lat pracownik samorządu skawińskiego i powiatowego oraz aktywny Radny Rady Miejskiej w Skawinie, mogę obiektywnie ocenić dotychczasową działalność Kandydatów, ich kwalifikacje oraz osiągnięcia zawodowe. Dlatego już we wrześniu br. dokonałem wyboru Janusza Bysiny jako mojego Kandydata na burmistrza Miasta i Gminy Skawina.

Szanowni Państwo, Wasz wybór bezpartyjnego Janusza Bysiny na Burmistrza Miasta i Gminy Skawina jest gwarancją spełnienia Państwa oczekiwań i jednocześnie uchroni nas przed upolitycznieniem władz gminy, koniecznością akceptacji przez Burmistrza zewnętrznych nakazów partyjnych powodujących ograniczenie suwerenności naszego lokalnego samorządu.

Razem zrobimy więcej!

Proszę o Państwa głos

Tomasz PAPIEŻ

Okręg nr 1

• Absolwent AGH w Krakowie,
• Prezes Prawicowego Bloku Samorządowego „Skawina”,
• Przewodniczący Zarządu Osiedla Ogrody (2007 – 2015), 
• Redaktor biuletynu informacyjnego – „SKAWIŃSKIE ECHO”, gazetki parafialnej – GŁOS MIŁOSIERDZIA,
• Członek Konwentu Strategicznego, opracowującego strategię rozwoju dla Gminy Skawina na lata 2014-2020.

Moje plany i zamierzenia, gdy zostanę Radnym :
1. Infrastruktura i gospodarka
– rewitalizacja osiedli,
– wprowadzenie polityki parkingowej,
– budowa nowych dróg,
– zwiększenie atrakcyjności i poprawa stanu infrastruktury terenów po byłej Hucie Aluminium,
– współtworzenie prawa lokalnego wraz z przedsiębiorcami.
2. Kultura i sport
– budowa wielofunkcyjnego stadionu sportowego z zapleczem,
– budowa domu kultury i sztuki,
– budowa placów zabaw i siłowni w plenerze.
3. Samorząd
– zwiększenie roli i kompetencji Zarządów Osiedli i Sołtysów,
– Otwarty Urząd – transparentność podejmowanych decyzji i wydatków. 
4. Ludzie i bezpieczeństwo
– bezpłatne dyżury prawnika dla mieszkańców,
– utworzenie instytucji doradcy dla prowadzących działalność gospodarczą,
– współtworzenie prawa lokalnego wraz z mieszkańcami – szerokie konsultacje społeczne,
– poprawa bezpieczeństwa pożarowego – budowa dróg ewakuacyjnych,
– poprawa jakości powietrza poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej i uruchomienie programów niskoemisyjnych, 
– zmiana oświetlenia w mieście na bardziej energooszczędne – doświetlenie ulic, osiedli i przejść dla pieszych.

Janina RĄCZKA – brak odnalezionych informacji w sieci dotyczących programu wyborczego (prosimy Czytelników o pomoc w odnalezieniu takiego, jeśli istnieje)

ANTONI SAPAŁA

OKRĘG 1 | NUMER 1

Szanowni Państwo
Mieszkam w Skawinie od 1971 roku. Moja rodzina to: żona, trzy córki, dwóch zięciów, wnuczek i wnuczka. Jestem absolwentem Politechniki Krakowskiej i podyplomowych studiów na AGH. Od prawie 47 lat pracuję w skawińskim i krakowskim ciepłownictwie. Obecnie jestem kierownikiem Zakładu dostarczającego energię cieplną dla Skawiny i dużego obszaru Krakowa.
Działalnością społeczną i samorządową zajmuję się od wielu lat.

 • jestem członkiem Zarządu Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast
 • jestem wiceprezesem Uczniowskiego Klubu Sportowego ,, Jedynka ‘’
 • jestem członkiem Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Za pracę zawodową, społeczną i samorządową na terenie Skawiny i Krakowa zostałem odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Złotym Krzyżem Małopolski
Systematycznie pomagam ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach

Nigdy nie należałem i nie należę do żadnej partii politycznej. Wiem, że niezależność partyjna jest gwarancją realizowania oczekiwań mieszkańców a nie załatwiania interesów i odgórnych wytycznych partii

Z najważniejszych moich starań i osiągnięć w ostatnich czterech latach wymienię kilka:

 • wynajęcie przez Urząd Miasta i Gminy na okres wielu lat części budynku od MPEC SA przy ulicy Ogrody 7 a, gdzie nareszcie po wielu latach Zarząd osiedla Ogrody ma swoją stałą siedzibę. Zorganizowano tu klub osiedlowy Relaks w którym spotykają się młodsi i starsi mieszkańcy. Warto tam przyjść , zobaczyć i zatrzymać się na chwilę. Nie było to łatwe ,gdyż były praktycznie już przesądzone plany wyburzenia tego budynku i postawienia kolejnego bloku mieszkalnego na już bardzo ciasnym Osiedlu mieszkaniowym
 • Zarządy osiedli otrzymują corocznie fundusze przeznaczone tylko do ich wyłącznej dyspozycji. Za te pieniądze udaje się realizować wiele propozycji mieszkańców Osiedli
 • kontynuowanie dobrej współpracy władz Gminy z przedsiębiorstwem ciepłowniczym w którym pracuję co przyczyniło się do podłączania nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej a przede wszystkim do zastępowania piecyków gazowych wymiennikami podgrzewającymi wodę użytkową ciepłem otrzymywanym z Elektrowni Skawina
 • dokończenie wymiany chodnika wzdłuż budynków Ogrody 7,9,11, na co mieszkańcy Osiedla czekali prawie osiem lat
  Jeśli zaufają mi Państwo i zostanę wybrany zapewniam i zobowiązuję się, że bez ograniczeń jak dotychczas poświęcę swój czas na rozwiązywanie problemów naszego Miasta i Gminy

Dołożę wszelkich starań aby:

 • nowe władze Gminy kontynuowały to co dobre a zmieniały i poprawiały to co utrudnia nam życie i denerwuje na co dzień,
 • powstały nowe gminne żłobki i przedszkola co umożliwiać będzie podjęcie pracy młodym rodzicom,
 • kontynuowane były zdecydowane działania w celu ograniczenia niskiej emisji co przyczyni się do poprawy stanu powietrza. Jest to jeden z najważniejszych problemów naszego Miasta,
 • poprawiać bezpieczeństwo na naszych osiedlach i ulicach poprzez montaż nowych i sprawną obsługę kamer a także poprawę oświetlenia ulic,
 • kontynuowana była dobra współpraca władz Gminy z przedsiębiorstwem ciepłowniczym co umożliwi podłączanie nowych odbiorców do sieci cieplnych i szybkie zakończenie programu wymiany piecyków gazowych aby ograniczana była niska emisja,
 • na każdym Osiedlu, gdzie jeszcze nie ma powstały dobrze wyposażone świetlice osiedlowe gdzie będą mogli spotykać się starsi i młodsi mieszkańcy,
 • do mieszkańców docierała bezpośrednio jak największa ilość informacji o działaniach Urzędu Gminy i Rady Miejskiej,
 • zwiększać pomoc dla mieszkańców a w szczególności ludzi starszych którzy znajdą się w trudnej sytuacji życiowe,
 • ostatecznie rozwiązać problem wybiegu dla psów na Osiedlach,

Jeśli Państwo zdecydują i zostanę radnym – zapewniam nie zawiodę!!!

Janusz ŚMIECH

OKRĘG 3 | NUMER 1

Szanowni Państwo!

Urodziłem się 12 maja 1957r. w Zelczynie. Jestem żonaty, mam dwoje dzieci.  Całe dotychczasowe życie związałem z naszą miejscowością. Tutaj od wielu lat prowadzę działalność gospodarczą. Posiadam wykształcenie średnie. Z domu rodzinnego wyniosłem takie wartości jak niesienie pomocy innym oraz zaradność i uczciwość. Jestem doświadczonym samorządowcem.

Najważniejszymi zadaniami, które przed sobą stawiam są:

 • rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zelczynie;
 • kontynuacja budowy chodników wzdłuż drogi krajowej nr 44, co zapewni poprawę bezpieczeństwa mieszkańców;
 • kontynuacja budowy boiska sportowego wraz z zapleczem [w tym momencie jest już projekt, podłączone media];
 • stała dbałość o infrastrukturę drogową [asfaltowanie, odwadnianie dróg, oświetlenie];
 • pozyskiwanie środków na działalność naszej świetlicy.

Drodzy mieszkańcy!

Bardzo dziękuje za życzliwe przyjęcie podczas zbierania podpisów poparcia mojej kandydatury. Bardzo proszę, aby udzielone poparcie miało swoje odzwierciedlenie podczas wyborów samorządowych w dniu 21.10.2018r. Postaram sie sprostać powierzonemu Mi  zadaniu i nie zawieść Państwa zaufania.

Artur ŚNIEŻEK

Brak opublikowanego programu

Andrzej WRZOSZCZYK – brak odnalezionych informacji w sieci dotyczących programu wyborczego (prosimy Czytelników o pomoc w odnalezieniu takiego, jeśli istnieje)

Eugeniusz ZAJĄC

Okrę nr 1

• Samorządowiec Roku 2018 Gminy Skawina,
• Radny Rady Miejskiej w Skawinie,
• Wieloletni działacz społeczny z ogromnym doświadczeniem,
• Aktywny inicjator działań na rzecz Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych i bezpieczeństwa.

Na podstawie doświadczeń z poprzednich kadencji mam przekonanie, że metodą dialogu i dobrej współpracy z organem wykonawczym, jak również całej Rady Miejskiej można osiągnąć wymierny dla gminy sukces. W mojej pracy społecznej spotkałem się z wieloma sprawami. 

Kieruję się uczciwością, nie unikam również podejmowania tematów “trudnych” i pozornie nie istotnych. Pogłębiając współpracę z Policją będę efektywnie działać w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców w mieście i całej gminie. Realizacją zadań zmierzających do pomocy osobom niepełnosprawnym i seniorom. Działań w kierunku rozbudowy bazy sportowej i aktywizacji młodego pokolenia oraz na rzecz Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych.

1 response to "Programy wyborcze radnych i skład Rady Miejskiej w Skawinie (2018-2023)"

 1. Przez: andrzej Zamieszczono: 9 grudnia 2018

  Antoni Bylica- radny z mojego okręgu. Jedynym programem tego pana jest program jak zostać radnym. Niestety ciągle mu się to udaje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *