Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Informacja_infoW związku z prowadzoną modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Skawina – obszar wiejski, za obwieszczeniem Starosty Krakowskiego informujemy, że projekt modernizacji zostanie wyłożony do wglądu dla osób zainteresowanych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie (…)
(…) – Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, przy ul. Przy Moście 1 w Krakowie, pok. 301, II piętro, w terminie od 27.06.2016 r. do 15.07.2016 r. w godzinach 8:30-14:30.


Zachęcamy mieszkańców sołectw i właścicieli nieruchomości położonych na terenach wiejskich gminy Skawina do skorzystania z możliwości wglądu do projektu operatu.

Źródło:
Gmina Skawina

__

Niestety wyznaczone godziny, w których można dokonać wglądu do dokumentacji, nie zostały przystosowane dla osób, które w dzień pracują.

Mamy nadzieję, że następnym razem Starosta Krakowski wyznaczy bardziej przyjazne dla mieszkańców powiatu godziny wglądu do różnego rodzaju dokumentacji (np. godz. po 17:00), albo dni (np. sobota).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *